Otvoriť hlavné menu

Zmeny

d
Podľa sčítania obyvateľov k 31.12.2013 žilo na území mestskej časti 3269 obyvateľov. Pôsobí tu niekoľko občianskych združení s rôznym zameraním; informácie občanom prinášajú miestne ''Rusovské noviny''. Na [[Vývojová ulica|Vývojovej ulici]] sa nachádza [[Základná škola s materskou školou Rusovce]].
 
=== NárodnostnéJazykové a náboženské zloženie ===
 
'''19911910:'''
*Slováci - 1 195 (67,94%)
*Maďari - 465 (26,44%)
*Česi - 25 (1,42%)
*Nemci - 25 (1,42%)
*Ostatné/nezistená - 49 (2,79%)
*Spolu - 1 759 (100%)
 
{{bar box|width=300px|title=<small>Počet obyvateľov: 1802
'''2001:'''
</small>|titlebar=#ddd|bars=Sčítanie 1910 (jazyk v %):
*Slováci - 1 466 (76,27%)
{{bar percent|slovenský|blue|1.66}}
*Maďari - 359 (18,68%)
{{bar percent|maďarský|green|24.36}}
*Česi - 30 (1,56%)
{{bar percent|rusínsky|brown|0.33}}
*Ostatné/nezistená - 67 (3,49%)
{{bar percent|nemecký|red|70.37}}
*Spolu - 1 922 (100%)
{{bar percent|chorvátsky|orange|1.11}}
{{bar percent|iný|grey|2.16}}}}{{bar box|width=500px|title=<small>Počet obyvateľov: 1802
</small>|titlebar=#ddd|bars=Sčítanie 1910 (vierovyznanie v %):
{{bar percent|Rímskokatolícka cirkev|blue|80.74}}
{{bar percent|Evanjelická cirkev augsburského vyznania|red|17.31}}
{{bar percent|Gréckokatolícka cirkev|brown|.033}}
{{bar percent|Reformovaná kresťanská cirkev|green|0.06}}
{{bar percent|Ústredný zväz židovských náboženských obcí|yellow|1.55}}}}
 
'''2011:'''
 
*Slováci - 2 380 (83,66%)
{{bar box|width=300px|title=<small>Počet obyvateľov: 2845
*Maďari - 284 (9,98%)
</small>|titlebar=#ddd|bars=Sčítanie 2011 (jazyk v %):
*Ostatné - 104 (3,66%)
{{bar percent|slovenský|blue|83.41}}
*Nezistená - 77 (2,71%)
{{bar percent|maďarský|green|10.02}}
*Spolu - 2 845 (100%)
{{bar percent|rómsky|darkred|0.04}}
{{bar percent|rusínsky|brown|0.25}}
{{bar percent|ukrajinský|peru|0.25}}
{{bar percent|český|aqua|0.67}}
{{bar percent|nemecký|red|1.20}}
{{bar percent|poľský|purple|0.14}}
{{bar percent|chorvátsky|orange|0.63}}
{{bar percent|jidiš|yellow|0.04}}
{{bar percent|bulharský|darkolivegreen|0.04}}
{{bar percent|iný|grey|0.84}}
{{bar percent|nezistený|black|2.50}}}}{{bar box|width=500px|title=<small>Počet obyvateľov: 2845
</small>|titlebar=#ddd|bars=Sčítanie 2011 (vierovyznanie v %):
{{bar percent|Rímskokatolícka cirkev|blue|57.26}}
{{bar percent|Evanjelická cirkev augsburského vyznania|red|4.46}}
{{bar percent|Gréckokatolícka cirkev|brown|1.09}}
{{bar percent|Reformovaná kresťanská cirkev|green|0.70}}
{{bar percent|Pravoslávna cirkev|purple|0.56}}
{{bar percent|Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia|orange|0.35}}
{{bar percent|Evanjelická cirkev metodistická|pink|0.42}}
{{bar percent|Kresťanské zbory|olive|0.04}}
{{bar percent|Apoštolská cirkev|indigo|0.14}}
{{bar percent|Bratská jednota baptistov |lime|0.11}}
{{bar percent|Cirkev bratská|aqua|0.25}}
{{bar percent|Ústredný zväz židovských náboženských obcí|yellow|0.25}}
{{bar percent|Cirkev československá husitská |deeppink|0.04}}
{{bar percent|Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní|orchid|0.07}}
{{bar percent|iné|lightyellow|0.70}}
{{bar percent|bez vyznania|grey|26.33}}
{{bar percent|nezistené|black|7.24}}}}
 
== Doprava a ekonomika ==
1 326

úprav