Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu: Rozdiel medzi revíziami

voľba GR
(rozšírenie)
(voľba GR)
 
Hlavnými orgánmi MAAE sú ''Generálna konferencia MAAE'', ktorá združuje všetky členské štáty a stretáva sa na riadnych zasadnutiach raz ročne (v septembri) a ''Rada guvernérov MAAE'' s 35 členmi, ktorá sa stretáva päťkrát do roka na riadnych zasadnutiach a je volená (okrem stálych členov) na obdobie dvoch rokov. Podľa potreby sa môžu uskutočniť aj mimoriadne zasadnutia Rady guvernérov MAAE.
 
=== Generálny riaditeľ ===
==== Voľba generálneho riaditeľa ====
Súčasná forma voľby generálneho riaditeľa MAAE je upravená procedúrou, schválenou Radou guvernérov v roku 1997. Štáty môžu navrhovať kandidátov (ktorí nemusia byť štátnymi príslušníkmi daného štátu) a ich prihlášky následne adresovať na predsedajúceho Rady guvernérov. Rada guvernérov sa následne oboznámi s kandidátmi, môže si ich prizvať na otvorené rozhovory a vykonáva neformálne hlasovania na zistenie podpory, za účelom možného zaistenia konsenzu pri hlasovaní. Pokiaľ sa zdá, že konsenzus nebude dosiahnutý, prechádza sa ku voľbe. Na zvolenie kandidáta je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov (23 z 35). Voľba pozostáva z dvoch fáz - fáza tajného hlasovania (''balloting stage'') a fáza vymenúvania (''appointment stage'').<ref>{{Citácia knihy
| priezvisko =
| meno =
| odkaz na autora =
| titul = International Atomic Energy Agency : personal reflections.
| vydanie =
| vydavateľ = MAAE - Division of Publications
| miesto = Viedeň
| rok = 1997
| isbn = 92–0–102497–5
| kapitola =
| strany = 72
| jazyk = en
}} </ref> V každom kole hlasujú členské štáty Rady guvernérov iba za jedného kandidáta, po každom kole ten s najnižším počtom hlasov z boja vypadáva. Akonáhle je dosiahnutá dvojtretinová väčšina, postupuje sa ku druhej fáze. Pokiaľ ostanú dvaja kandidáti bez dosiahnutia 2/3 podpory, hlasuje sa princípom Áno/Nie/Zdržiavam sa pri každom z nich osobitne. Ak ani tak jeden z nich nezíska podporu, prebehne nová voľba.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| meno =
| odkaz na autora =
| titul = Štatút MAAE
| url = https://www.iaea.org/about/statute
| dátum vydania =
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2019-09-09
| vydavateľ = MAAE
| miesto =
| jazyk = en
}}</ref>
 
V druhej fáze predseda Rady guvernérov navrhne kandidáta s podporou 2/3 vymenovať verejne - aklamáciou - alebo tajne. Vymenovanie musí byť následne schválené tiež Generálnou konferenciou MAAE.
 
=== Zoznam generálnych riaditeľov ===
3 579

úprav