Klimatizácia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 560 bajtov ,  pred 2 rokmi
doplnenie členenia klimatizačných systémov, oprava gramatických chýb
d (+portály Fyzika, Chémia)
(doplnenie členenia klimatizačných systémov, oprava gramatických chýb)
Značky: vizuálny editor bez zdroja prvá úprava redaktora
[[Súbor:2008-07-11 Air conditioners at UNC-CH.jpg|náhľad|Klimatizačné zariadenia]]
 
'''Klimatizácia''' (označovaná zkratkouskratkou '''AC''' z anglického ''air conditioning'') je úprava kvalitatívnych parametrov [[vzduch]]u v uzatvorených priestoroch alebo zariadenie (systém zariadení) na takúto úpravu a rozvod takto upraveného vzduchu. Hlavným znakom klimatizácie je úprava [[teplota|teploty]] a [[vlhkosť vzduchu|vlhkosti vzduchu]], čím sa odlišuje od [[vetranie|ventilácie]], ktorá zabezpečuje len výmenu vzduchu za čerstvý.
 
Klimatizácia je niekedy nevyhnutná, napríklad v [[nemocnica|nemocniciach]], niektorých [[vlak]]och alebo v niektorých druhoch baní.
V 1. fáze sú pary chladiaceho média privedené do kompresoru, kde sú stlačené (a dôsledkom stlačenia aj zohriate).
 
V 2. fáze je chladiace médium pri vysokjvysokej teplote a tlaku privedené do výmenníka – kondenzorakondenzátora, kde je ochladzované okolitým vzduchom (médium kondenzuje). Uvolnené teplo je odvádzané do vonkajšieho priestoru ventilátorom.
 
V 3. fáze je kvapalina transportovaná cez kapiláru, alebo [[expanzný ventil]], za ktorým sa prudko znížízníži tlak, a tým i teplota. Médium pokračuje do ďaľšiehoďalšieho výmenníka – výparníka. Kvapalina sesa začne odparovať, čím odoberá teplo z priestoru výparníka, zpravidlaspravidla ochladzovanej místnostimiestnosti. Na distribúciu studeného vzduchu do miestnosti slúži ventilátor, ktorý je umiestnený pri výparníku. Potom je chladivo v plynnom skupenstve privedené do kompresoru a cyklus se opakuje.
 
Otočením prúdenia chladiva v systéme pomocou štvorcestného ventilu sa výparník a kondenzátor vymenia, čo umožní na vnútornej jednotke v kondenzátore odovzdávať teplo a teda miestnosť vykurovať.
 
== Typy zariadení ==
 
=== Split systémy ===
Split klimatizačné systémy, určené pre jednu miestnosť, pozostávajú z oddeleného kondenzorakondenzátora s kompresorom, ktorý sa nachádza vo vonkajšom prostredí a vnútornej jednotky, ktorá obsahuje výparník. Navzájom sú prepojené spojenímmedeným izolovaným potrubím, ktoré vedie chladiace médium.
 
=== MultiSplit systémy ===
MultiSplit klimatizačné systémy určené pre viac miestností (zväčša 2 až 5), pozostávajú z oddeleného kondenzátora s kompresorom, ktorý sa nachádza vo vonkajšom prostredí a viacerých vnútorných jednotiek, ktoré obsahujú výparníky. S vonkajšou jednotkou je každá vnútorná jednotka prepojená medeným izolovaným potrubím, ktoré vedie chladiace médium. Každá vnútorná jednotka je individuálne ovládaná vlastným ovládačom, avšak všetky vnútorné jednotky bežia v rovnakom režime (chladenie alebo vykurovanie).
 
=== Twin, Tripple a DoubleTwin systémy ===
V prípade že je miestnosť veľká alebo značne členitá je možné použitie Split systému, v ktorom sa chladiaci výkon vnútornej jednotky rozdelí na dve, tri alebo až štyri vnútorné jednotky, čím sa zabezpečí rovnomernejšie rozloženie distribúcie chladu alebo tepla v miestnosti . Prepojovacie potrubie vedené od vonkajšej jednotky sa v miestnosti rozdelí na viac vetiev v rozbočovačoch (refnetoch) a pripoja sa k nemu vnútorné jednotky. Všetky vnútorné jednotky majú spoločný ovládač a pracujú naraz s rovnakými parametrami a nastaveniami.
 
=== Mobilné ===
 
==== Mobilná hadicová klimatizácia ====
Celú klimatizáciu tvorí jedna jednotka na kolieskach, ktorá obsahuje kondenzor aj výparník. Odvod kondenzoromkondenzátorom zohriateho vzduchu je zabezpečený ventilátorom, ktorý je napojený na hadicu, ktorá sa musí vyviesť do vonkajšieho prostredia. Nevýhodou tohto typu klimatizácie je jej znížená účinnosť, lebo na ochladzovanie kondenzorakondenzátora používa vzduch z klimatizovanej miestnosti. Z toho vyplýva ďalšia nevýhoda, že tento typ klimatizácie neustále odčerpáva vzduch z miestnosti, a tým vytvára podtlak, ktorý spôsobuje prenikanie neklimatizovaného vzduchu do miestnosti.
 
Existujú aj mobilné klimatizácie s dvomi hadicami, ktoré riešia tieto nevýhody. Druhá hadica slúži na prívod vzduchu z vonkajšieho prostredia na ochladzovanie kondenzorakondenzátora. Zároveň tým nevzniká v miestnosti podtlak, lebo klimatizačná jednotka vzduch v miestnosti len recirkuluje.
 
=== OknovéOkenné klimatizácie ===
OknováOkenná klimatizácia sa montuje priamo do okna miestnosti. Výparník sa nachádza v priestore miestnosti a kondenzor je v kontakte s vonkajším prostredím.
 
=== VRV (VRF) systémy ===
VRV (VRF) klimatizačné systémy sú určené pre viac miestností (až do 64), pozostávajú z oddeleného kondenzátora s kompresorom, ktorý sa nachádza vo vonkajšom prostredí a viacerých vnútorných jednotiek, ktoré obsahujú výparníky. Prepojovacie potrubie vedené od vonkajšej jednotky sa v budove rozdelí na viac vetiev v rozbočovačoch (refnetoch) a pripoja sa k nemu vnútorné jednotky. Každá vnútorná jednotka je individuálne ovládaná vlastným ovládačom. Celá systém môže byť doplnený centrálnym ovládačom prípadne zariadením na rozpočítavanie nákladov (spotreby).
 
==== VRV (VRF) tepelné čerpadlo ====
Existujú aj mobilné klimatizácie s dvomi hadicami, ktoré riešia tieto nevýhody. Druhá hadica slúži na prívod vzduchu z vonkajšieho prostredia na ochladzovanie kondenzora. Zároveň tým nevzniká v miestnosti podtlak, lebo klimatizačná jednotka vzduch v miestnosti len recirkuluje.
Systém umožňuje režim chladenia alebo vykurovania. Systém je dvojtrubkový.
 
==== VRV (VRF) s rekuperáciou tepla ====
=== Oknové klimatizácie ===
Systém umožňuje režim súčasného chladenia aj vykurovania, čím umožňuje prečerpávanie energie vrámci budovy. Systém je trojtrubkový (prípadne aj 2 trubkový). Vnútorné jednotky sú pripojené cez BS-boxy, v ktorých sa prepína požadovaný režim.
Oknová klimatizácia sa montuje priamo do okna miestnosti. Výparník sa nachádza v priestore miestnosti a kondenzor je v kontakte s vonkajším prostredím.
 
== Vplyv na zdravie ==
1

úprava