Objektovo orientované programovanie: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Značka: vrátenie
 
 
Existuje mnoho programovacích jazykov používajúcich princíp OOP, napr.: [[Visual Basic]], [[C++]], [[C Sharp]], [[Java (programovací jazyk)|Java]], [[Python]], [[PHP]] a mnoho iných.
 
'''OBJEKTOVO ORIENTOVANÉ PROGRAMOVANIE = OO P'''
 
- metodika vývoj softvéru;
 
- založená na používaní dátových štruktúr, nazývaných '''OBJEKTY''' a ich vzájomnej interakcie na vývoj
 
  aplikácii;
 
- princípy OOP boli rozpracované už v 70. rokoch 20. storočia, ale viac sa začalo uplatňovať až koncom
 
20.storočia;
 
- prvý OOP jazyk bol '''SIMULA  - uľahčoval tvorbu simulácii na počítačoch''' ( Simula I. ...r.1962- 65
 
  a Simula 67 ....r.1967) z neho sa vyvinul C++;
 
- autormi Simuly sú Ole – Johan Dahl a Kristen Nygard, ktorí ako prví použili pojem '''objekt'''  v zmysle
 
  OO programovania;
 
- v súčasnosti je veľa jazykov, ktoré využívajú princípy OOP –napr. objektový Pascal, C++, Java, Python,
 
  atď..;
 
- objekt je '''entita =''' má podstatu, niečo čo existuje;
 
'''- entita má''' : - stav,
 
                     - správanie ;
 
                     - identitu;
 
'''STAV objektu''' – zahŕňa všetky vlastnosti objektu a ich hodnoty;
 
'''SPRÁVANIE objektu''' – predstavuje konanie objektu pri zmenách stavu a aktivácii operácii, ktoré poskytuje''';'''
 
'''IDENTITA OBJEKTU - ''' predstavuje jeho jednoznačnú identifikáciu;
 
 
'''ZÁKLADNÉ POJMY OOP  - TRIEDA'''
 
'''                                               - OBJEKT'''
 
'''OBJEKTY –''' majú svoje vlastnosti, metódy a udalosti, pomocou ktorých objekt vykonáva činnosť
 
                       na ktorú bol naprogramovaný;
 
                     - v samotných programoch '''málokedy j'''e výraz '''„object“''' , všade je kľúčové slovo
 
                       '''„class“ =   trieda;'''
 
'''TRIEDY'''  - sú vlastne šablónami, podľa ktorých sa vytvárajú objekty;
 
'''OBJEKTY''' - sú konkrétne výskyty nejakej triedy, navzájom sa líšia dátami;
 
                   - napr. TRIEDA = PES, OBJEKT = meno DUNČO, atď.;
 
==Literatúra==