Diskusia s redaktorom:Peter439: Rozdiel medzi revíziami

Značka: doručenie hromadnej správy
Za organizačný tím, [[Redaktor:KuboF Hromoslav|KuboF Hromoslav]], 5. december 2017
<!-- Zprávu zaslal Uživatel:Teslaton@skwiki pomocí seznamu na https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikip%C3%A9dia:Wikimedia_Slovensk%C3%A1_republika/Pozv%C3%A1nky&oldid=6590663 -->
 
== Slovenské a české restaurátorské zprávy a průzkumy - projekt ==
 
Zdravím Vás (podle editace článku [[Reštaurátor]]), chtěl bych Vás a další redaktory pozvat redaktory slovenské Wikipedie ke spolupráci na projektu - [https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Interkultura/Restaur%C3%A1torsk%C3%A9_pr%C5%AFzkumy_a_zpr%C3%A1vy| Restaurátorské průzkumy a zprávy]), který fakticky zahajujeme v rámci [[:cs:Wikipedie:Editaton/Prachatice 2|Editatonu v Prachaticích 2, 30. 10. - 3. 11. 2019]]
(zde již máme ke zveřejnění připraveno cca 30 zpráv a průzkumů, další dokumenty bude publikovat [[:cs:Prachatické muzeum|Prachatické muzeum ]] v rámci svého zapojení do [[:cs:Wikipedie:WikiProjekt GLAM|wikiprojektu GLAM]]. Cílem projektu je rešerše dostupných restaurátorských průzkumů a zpráv o restaurování kulturních památek v ČR (domníváme se, že restaurátorská zpráva je významný a opomíjený pramen o stavebně historickém a umělecko historickém vývoji a průzkumu památky a o její obnově. Záměrem projektu je získat od restaurátorů, odborných a výkonných organizací a orgánů státní památkové péče texty a fotografické přílohy těchto dokumentů, naskenovat je (pokud již nejsou vytvořeny v digitální formě), publikovat je se souhlasem autora nebo držitele na COMMONS a využít je jako citovaný informační zdroj u článků o restaurovaných objektech, výtvarných dílech a v článcích o restaurátorech a místech jejich tvorby, architektonických a uměleckých stylech a směrech. V roce 2020 bychom chtěli v rámci projektu Studenti píší Wikipedii navázat spolupráci na projektu s vysokými školami (navázat na již realizovaný projekt s PedF UK a Katolickou univerzitou UK), především fakultou restaurování Univerzity Pardubice a filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem dějin umění, případně vyššími odbornými a středními odbornými školami zaměřenými na restaurování a umělecká řemesla (články o restaurování, restaurátorech, technikách a stylech) a jejich absolventy. Stejně tak by bylo možné realizovat na slovenských školách. Toto téma je samozřejmě významně zastoupeno i na Slovensku ve vývoji památkové péče. Z česko slovenské kulturní a umělecké historie lze namátkově připomenout osobnosti [[:cs:Jan Mikuláš Hála|Jana Mikuláše Hály]] a působení [[:Jiří Josefík|Jiřího Josefíka]] na Slovensku a další. Rádi proto v projektu přivítáme slovenské redaktory a předem děkujeme za náměty prací (článků), návrhy postupů, partnerských škol a osobní zkušenosti. Tato dokumentace by mohla být tématem setkání slovenských a českých wikipedistů v roce 2020, do úvahy samozřejmě připadají i překlady českých a slovenských článků. Zdraví a těší se na spolupráci.--[[Redaktor:Elektracentrum|Elektracentrum]] ([[Diskusia s redaktorom:Elektracentrum|diskusia]]) 09:23, 8. október 2019 (UTC)