Michal Mesko SVK

Pripojil sa dňa 11. október 2019
Vytvorená stránka „Hypotéza vonkajšieho vplivu na vesmír s fraktálnymi vlastnosťami: Hypotéza Michala Meška Ktorá opisuje temnú hmotu ako gravitačné pôsobenie objektov mimo roz…“
(Vytvorená stránka „Hypotéza vonkajšieho vplivu na vesmír s fraktálnymi vlastnosťami: Hypotéza Michala Meška Ktorá opisuje temnú hmotu ako gravitačné pôsobenie objektov mimo roz…“)
Značky: úprava z mobilu úprava z mobilného webu prvá úprava redaktora
 
(Žiaden rozdiel)