Otvoriť hlavné menu

Zmeny

chýba zhrnutie úprav
 
== Pôsobenie ==
* Členka exekutívy pri expertnej komisii pre [[toxikománia|drogové závislosti]] a kontrolu [[droga|drog]] pri Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog vna Slovenskej republikeSlovensku.
* Predsedníčka expertnej skupiny pre odbornú a organizačnú prípravu analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálnopatologických javov u detí a mládeže pri Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo.
* Členka vedeckej rady medzinárodného časopisu The New Educational Review
* Členka redakčnej rady časopisu Auxilium Sociale Novum (Poľská republika-Sliezska univerzita v [[Katovice|Katoviciach]])
 
== Dielo ==
Anonymný používateľ