Životné prostredie: Rozdiel medzi revíziami

Štúdiom vzťahov organizmov a životného prostredia všeobecne sa zaoberá [[ekológia]], prípadne [[environmentalistika]].
 
== Vzťah Kubačloveka k životnému prostrediu ==
[[Súbor:Air pollution by industrial chimneys.jpg|náhľad|Ľudská aktivita je významnou príčinou znečistenia ovzdušia]]
Vzájomné pôsobenie ľudí a ich životného prostredia je veľmi mnohostranné. V priebehu dejín ľudského rodu dochádzalo postupne k oslabovaniu tejto bezprostrednej závislosti. Ľudia narušovali okolité prostredie už veľmi dávno. Jedna z hypotéz sa napríklad zaoberala vplyvom človeka na [[vyhynutie]] veľkých [[pleistocén|pleistocenných]] [[cicavce|cicavcov]]. K ešte rozsiahlejšiemu pozmeneniu došlo v [[neolit]]e, kedy sa človek začal živiť činnosťou, ktorá priamo predpokladala udržovanie umelého životného prostredia – [[poľnohospodárstvo]]m. Dlhý čas potom však stále existovali oblasti prakticky nedotknuté ľudskou aktivitou – [[ekuména (geografia)|ekuména]] hlavne v dôsledku nedokonalej [[doprava|dopravy]] netvorila súvislú oblasť ako dnes, ale rozpadala sa do mnohých oblastí osídlenia, vzájomne značne vzdialených. Aj v tejto dobe existovali oblasti so značným ľudským vplyvom – napr. na území [[Česko|Česka]] bolo územie na konci [[stredovek]]u viac odlesnené ako dnes.
Anonymný používateľ