Európsky súd pre ľudské práva: Rozdiel medzi revíziami

d
(Odkaz na súbor European_Court_of_Human_Rights-_Av._de_l'Europe.jpg bol odstránený, pretože ho VIGNERON na Commons zmazal.)
* etnicky motivovaného násilia a neefektívneho vyšetrovania tohto násilia ([https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Mi%C5%BEig%C3%A1rov%C3%A1%22],%22itemid%22:[%22001-102279%22]} Mižigárová v. Slovensko], [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Koky%22],%22itemid%22:[%22001-111410%22]} Koky a ďalší v. Slovensko], [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Adam%20Slovakia%22],%22itemid%22:[%22001-165230%22]} Adam v. Slovensko]);
* nedobrovoľnej sterilizácie rómskych žien v nemocniciach ([https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22I.G.%20Slovakia%22],%22itemid%22:[%22001-114514%22]} I. G. a ďalší v. Slovensko], [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22N.B.%20Slovakia%22],%22itemid%22:[%22001-111427%22]} N. B. v. Slovensko]);
* nezabránenia domácehodomácemu násilianásiliu políciou ([https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22KOntrov%C3%A1%22],%22itemid%22:[%22001-80696%22]} Kontrová v. Slovensko], [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22E.S.%22],%22itemid%22:[%22001-93955%22]} E. S. a ďalší v. Slovensko], [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22docname%22:[%22Hajduov%C3%A1%22],%22respondent%22:[%22SVK%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-101945%22]} Hajduová v. Slovensko]);
* práva na prístup k vnútroštátnemu súdu ([https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Paluda%22],%22itemid%22:[%22001-173621%22]} Paluda v. Slovensko]), na nestranný súd ([https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22docname%22:[%22Harabin%22],%22respondent%22:[%22SVK%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-114666%22]} Harabin v. Slovensko]);
* slobody prejavu ([https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Feldek%22],%22itemid%22:[%22001-59588%22]} Feldek v. Slovensko]; [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Ringier%20Axel%20Springer%20Slovakia%22],%22itemid%22:[%22001-105825%22]} Ringier Axel Springer v. Slovensko], [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22respondent%22:[%22SVK%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-178958%22]} MAC TV, s. r. o., v. Slovensko)];
102

úprav