Slovenská informačná služba: Rozdiel medzi revíziami

doplnenie faktov
(doplnenie faktov)
{{Infobox Organizácia
{{Súradnice|48.164835|17.134026|format=dms|display=title}}
| ŠtýlTela =
 
| Názov = Slovenská informačná služba
[[Súbor:Vajnorská 39 01.jpg|náhľad|Sídlo na Vajnorskej 39 v Bratislave]]
| ŠtýlNázvu =
| Obrázok = Vajnorská 39 01.jpg|náhľad
| ŠírkaObrázku =
| AltTextObrázku =
| KomentárObrázku = Sídlo na Vajnorskej 39 v Bratislave
| Motto =
| Nasledovník =
| Vznik = [[1993]], [[Bratislava]]
| Zánik =
| Typ = [[štátny orgán]]
| Zameranie = spravodajská ochrana Slovenskej republiky a jej záujmov
| Ústredie =
| Miesto = [[Bratislava]]
| Súradnice = {{Súradnice|48.164835|17.134026}}
| MenoLídra = [[Anton Šafárik]]
| Webstránka = {{url|https://www.sis.gov.sk}}
| PredchádzajúciNázov =
| Poznámka =
| Portál =
}}
 
'''Slovenská informačná služba''', skrátene '''SIS''', je slovenská spravodajská služba ([[tajná služba]]).
Sídlom SIS je [[Bratislava]].
 
Od 30. júna 2016 je riaditeľom [[Anton Šafárik]].<ref name=sefsis16>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Mikušovič | meno = Dušan | odkaz na autora = | titul = Nový šéf SIS: O jeho viere vieme viac ako o názoroch na bezpečnosť | url = https://dennikn.sk/501679/novy-sef-sis-viere-vieme-nazoroch-bezpecnost/ | dátum vydania = 2016-06-30 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2016-06-30 | vydavateľ = [[N Press]] | miesto = |jazyk = }}</ref>
 
== Činnosť ==
SIS pracuje na základe tzv. integrovaného modelu spravodajskej služby, plní úlohy v oblasti vnútorného (domáceho) i vonkajšieho (zahraničného) spravodajstva. Službu riadi a na verejnosti zastupuje riaditeľ, ktorého na základe návrhu [[Vláda Slovenskej republiky|vlády SR]] menuje [[Prezident Slovenskej republiky|prezident SR]]. Sídlom SIS je [[Bratislava]].
 
SIS v rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení získava a zákonom ustanoveným príjemcom poskytuje informácie o najzávažnejších ohrozeniach ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti, ako aj informácie zamerané na ochranu zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu. SIS sa podieľa na odvracaní bezpečnostných hrozieb proti [[Slovensko|Slovenskej republike]], členským štátom [[Európska únia|EÚ]] a [[Organizácia Severoatlantickej zmluvy|NATO]], ako aj na ochrane bezpečnosti medzinárodného spoločenstva. SIS aktívne spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami a medzinárodnými organizáciami.
 
== História ==
* Boj proti zločinným organizáciám a spoločnostiam.
* Zabezpečiť bezpečnosť občanov Slovenskej republiky.
 
== Organizačná štruktúra ==
[[File:Struktura SIS.png|thumb|Organizačná štruktúra Slovenskej informačnej služby]]
Činnosť SIS vychádza z integrovaného modelu spravodajskej služby, teda plní úlohy na úseku domáceho a zahraničného spravodajstva. SIS riadi a na verejnosti zastupuje riaditeľ, ktorého na základe návrhu [[Vláda Slovenskej republiky|vlády SR]] vymenúva [[Prezident Slovenskej republiky|prezident SR]]. Riaditeľ SIS predkladá najmenej raz ročne [[Národná rada Slovenskej republiky|Národnej rade SR]] správu o plnení úloh SIS.
 
Podľa zákona o SIS je príslušník Slovenskej informačnej služby povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnosťou nevznikla škoda alebo iná ujma.
 
Podľa údajov z oficiálnej webovej stránky tvoria personálne zloženie SIS 60% muži a 40% ženy. Z toho tvoria 11% ľudia do 30 rokov, 47% 31 až 40 roční, 30% 41 až 50 roční a 12% ľudia nad 50 rokov. Podiel príslušníkov SIS s vysokoškolským vzdelaním tvorí 68%.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|titul=Organizačná štruktúra SIS|url=https://www.sis.gov.sk/o-nas/organizacna-struktura.html|dátum vydania=06.11.2019|dátum prístupu=06.11.2019|vydavateľ=}}</ref>
 
== Riaditelia SIS ==
54

úprav