Asexualita: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 10 129 bajtov ,  pred 1 rokom
AAAAAAAA
(AAAAAAAA)
Značky: Vizuálny editor náhrada možný vandalizmus
'''Asexualita''' môže byť:
*v biológii a sexuológii:
**absencia pohlavných žliaz<ref name=ES>asexualita. {{Citácia knihy
| priezvisko = Borneman
| meno = Ernest
| odkaz na autora =
| prekladatelia = Zuzana Jarešová, Petr Zemek
| titul = Encyklopedie sexuality
| miesto = Praha
| vydavateľ = Victoria Publishing
| rok = [1994]
| isbn = 80-85605-17-1
| počet strán = 666
| strany = 45
}}</ref><ref name=EM>asexualita. In: KADLEC, Oskár, ed. '' [[Encyklopédia medicíny]]''. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1</ref><ref name=Roche>Asexualität. In: {{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Roche Lexikon Medizin (5. Aufl.) | url = https://www.roche.de/lexikon/index.htm?userInput=Suche%20im%20Roche%20Lexikon&loc=www.roche.de | vydavateľ = roche.de | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-07-18 | miesto = | jazyk = }}</ref>, pozri pod [[pohlavná žľaza]]
**absencia (resp. pohlavná bezvýraznosť v dôsledku absencie) zreteľne vyvinutých druhotných pohlavných znakov<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul =Učební texty a vzdělávací materiály z předmětu Praxe Agropodnikání | url = http://www.szestabor.cz/media/page/2015-2-21-1-agropodnikani.pdf | vydavateľ = szestabor.cz | dátum vydania = 2014| dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-07-18 | miesto = | jazyk = }} S. 80</ref><ref>asexualita. In: {{Citácia knihy | priezvisko = Šaling | meno = Samo | odkaz na autora = | priezvisko2 = Ivanová-Šalingová | meno2 = Mária | odkaz na autora2 = | priezvisko3 = Maníková | meno3 = Zuzana | odkaz na autora3 = | titul = Veľký slovník cudzích slov | odkaz na titul = Veľký slovník cudzích slov | vydanie = 2 | typ vydania = revid. a dopl. | vydavateľ = SAMO | miesto = Bratislava-Veľký Šariš | rok = 2000 | isbn = 80-967524-6-4 | počet strán = | strany = 116}}</ref>, pozri pod [[druhotný pohlavný znak]]
**neprejavovanie sa pohlavnými znakmi; absencia pohlavia, nebytie samec ani samica; absencia (funkčných) pohlavných orgánov<ref>asexuálny. In: {{Citácia knihy
| titul = Slovník cudzích slov : akademický
| odkaz na titul = Slovník cudzích slov: akademický
| vydanie = 2
| typ vydania = dopl. a upr. slovenské
| vydavateľ = [[Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá]]
| miesto = Bratislava
| rok = 2005
| isbn = 80-10-00381-6
| url = http://slovnik.juls.savba.sk/?w=asexu%C3%A1lny&s=exact&c=Y6d8&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8#
| počet strán = 1054
| strany =
}}; asexualita. In: {{Citácia knihy
| titul = Slovník cudzích slov : akademický
| odkaz na titul =
| vydanie = 2
| typ vydania = dopl. a upr. slovenské
| vydavateľ = Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá
| miesto = Bratislava
| rok = 2005
| isbn = 80-10-00381-6
| url = http://slovnik.juls.savba.sk/?w=asexualita&s=exact&c=R619&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8#
| počet strán = 1054
| strany =
}}</ref><ref>bezpohlavný. In: {{Citácia knihy
| priezvisko = Jarošová
| meno = Alexandra, ed.
| priezvisko2 = Buzássyová
| meno2 = Klára, ed
| titul = Slovník súčasného slovenského jazyka
| odkaz na titul = Slovník súčasného slovenského jazyka
| zväzok = A{{--}}G
| miesto = Bratislava
| vydavateľ = Veda
| rok = 2006
| isbn = 80-224-0932-4
| url = http://slovnik.juls.savba.sk/?w=bezpohlavn%C3%BD&s=exact&c=W77d&d=sssj&ie=utf-8&oe=utf-8#
| počet strán = 1134
| strany =
}}</ref><ref name=MW>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = asexual | url = https://www.merriam-webster.com/dictionary/asexual | vydavateľ = merriam-webster.com | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-07-18 | miesto = | jazyk = }}</ref><ref name=MD>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = asexuality | url = https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/asexuality | vydavateľ = medical-dictionary.thefreedictionary.com | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-07-18 | miesto = | jazyk = }}</ref>
*v biológii: asexuálna reprodukcia, t.j.:
**v širšom zmysle: nepohlavné rozmnožovanie<ref>{{beliana|1|asexualita|401}}</ref><ref>asexualita. In: ''[[Malá československá encyklopedie]]'' 1 A{{--}}Č. Praha: Academia, 1984. S. 249.</ref><ref>parthenogenesis 4. –In: {{Citácia knihy | priezvisko = Barrows | meno = Edward M. | autor = | odkaz na autora = | titul = Animal Behavior Desk Reference (A Dictionary of Animal Behavior, Ecology, and Evolution, Third Edition) | vydanie = | vydavateľ = CRC Press | miesto = | rok = 2011 | počet strán = 800 | url = | isbn = 978-1-4398-3651-4 | kapitola = | strany = 452| jazyk = }}</ref> (vrátane partenogenézy [s výnimkou automixie (=autogamickej partenogenézy)]<ref>BOYDEN, A. Is Parthenogenesis Sexual or Asexual Reproduction? In: Nature, Nov. 11, 1950, Vol. 166, S. 820 https://vdocuments.mx/is-parthenogenesis-sexual-or-asexual-reproduction.html </ref><ref>automixis. –In: {{Citácia knihy | priezvisko = Barrows | meno = Edward M. | autor = | odkaz na autora = | titul = Animal Behavior Desk Reference (A Dictionary of Animal Behavior, Ecology, and Evolution, Third Edition) | vydanie = | vydavateľ = CRC Press | miesto = | rok = 2011 | počet strán = 800 | url = | isbn = 978-1-4398-3651-4 | kapitola = | strany = 390| jazyk = }}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Automixis | url = https://www.biology-online.org/dictionary/Automixis | vydavateľ = biology-online.org | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-07-18 | miesto = | jazyk = }}</ref>), pozri [[nepohlavné rozmnožovanie]]
**v užšom zmysle: [[apomixia]]<ref>Neiman, M. , Sharbel, T. F. and Schwander, T. (2014), Genetic causes of transitions from sexual reproduction to asexuality in plants and animals. J. Evol. Biol., 27: 1346-1359. doi:10.1111/jeb.12357</ref><ref>Röslein, J. Mutační a substituční tempo u sexuálních a klonálních forem: možný klíč k vysvětlení persistence sexu u modelové skupiny sekavců. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2016, S. 8, 9[https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120242221]</ref>
*v sexuológii: asexualizáciou (napr. operáciou či chemoterapiou) navodené vyradenie schopnosti rozmnožovania <ref name=ES/>, pozri pod [[asexualizácia]]
*v sexuológii a psychológii:
**a) (trvalá alebo dočasná) absencia libida (pohlavného pudu) či sexuálnej túžby (=sexuálnej apetencie)<ref name=ES/><ref name=EM/><ref name=Roche/><ref>Asexualität. In: ''Lexikon der Psychologie''.[CD-ROM] . Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl. ISBN 3-8274-0466-5</ref><ref name=Bogč>BOGAERT, A. F. Asexuality: What It Is and Why It Matters. In: The Journal of Sex Research. May 2015 [https://www.researchgate.net/profile/Anthony_Bogaert/publication/275278342_Asexuality_What_It_Is_and_Why_It_Matters/links/556dfd6608aefcb861db962a/Asexuality-What-It-Is-and-Why-It-Matters.pdf?origin=publication_detail]</ref><ref name=Bogk>{{Citácia knihy | priezvisko = Bogaert | meno = Anthony F. | autor = | odkaz na autora = | titul = Understanding Asexuality | vydanie = | vydavateľ = Rowman & Littlefield Publishers | miesto = | rok = 2012 | počet strán = 192 | url = | isbn = 978-1-4422-0101-9 | kapitola = | strany = Ch. 2| jazyk = }}</ref><ref name=Carrigan>{{Citácia knihy | priezvisko = Carrigan | meno = Mark | autor = | odkaz na autora = | priezvisko2 = Gupta | meno2 = Kristina | autor2 = | odkaz na autora2 = | priezvisko3 = Morrison | meno3 = Todd G. | autor3 = | odkaz na autora3 = | titul = Asexuality and Sexual Normativity (An Anthology) | vydanie = | vydavateľ = Routledge | miesto = | rok = 2014 | počet strán = 140 | url = | isbn = 978-0-415-73132-4 | kapitola = | strany = kapitola Introduction| jazyk = }}</ref> <small>(v MKCH spadá pod: F52.0)</small>, b) absencia sexuálneho vzrušenia<ref name=Brotto>BROTTO, L. Asexuality. In: {{Citácia knihy | priezvisko = Corporation | meno = Marshall Cavendish | autor = | odkaz na autora = | titul = Sex and Society (Vol. 1) | vydanie = | vydavateľ = Cavendish Square | miesto = | rok = 2010 | počet strán = 960 | url = | isbn = 978-0-7614-7905-5 | kapitola = | strany = | jazyk = }}</ref>, c) (celožitovná alebo aspoň dlhodobá) absencia alebo nedostatok sexuálnej atrakcie (t.j. bytia sexuálne priťahovaný) k iným osobám, t. j. absencia alebo nedostatok sexuálnej túžby po iných osobách <small>(Sexuálna atrakcia nezahŕňa napr. masturbáciu, kým sexuálna túžba ju zahŕňa)</small><ref name=Bogč/><ref name=Bogk/><ref name=Carrigan/><ref name=QL>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = A_sexualität | url = https://queer-lexikon.net/wp/a_sexualitaet/ | vydavateľ = queer-lexikon.net | dátum vydania = 2017-09-28 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-07-18 | miesto = | jazyk = }}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Queer Lexikon | url = http://queer-lexikon.net/doku.php?id=desire:asexualitaet | vydavateľ = queer-lexikon.net | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-07-18 | miesto = | jazyk = }}</ref>, d) (celožitovná alebo aspoň dlhodobá) absencia alebo nedostatok subjektívnej sexuálnej atrakcie (t.j. nie fyziologickej sexuálnej atrakcie)<ref name=Bogč/>, e) absencia alebo nedostatok (klasickej) sexuálnej orientácie <small>(V závislosti od autora je buď (subjektívna) sexuálna atrakcia to isté ako sexuálna orientácia alebo je (subjektívna) sexuálna atrakcia jadro pojmu sexuálna orientácia)</small><ref name=Bogč/><ref name=Brotto/>, f) výsledok samoidentikácie osoby ako asexuálna osoba<ref name=Bogč/><ref name=QL/><ref name=Carrigan/>, pozri [[asexualita (nezáujem o sex)]]
**absencia sexuálnej aktivity resp. sexu, resp. nespojitosť so sexom<ref>asexualita. In: {{Citácia knihy
| priezvisko = Jarošová
| meno = Alexandra, ed.
| priezvisko2 = Buzássyová
| meno2 = Klára, ed
| titul = Slovník súčasného slovenského jazyka
| odkaz na titul =
| zväzok = A{{--}}G
| miesto = Bratislava
| vydavateľ = Veda
| rok = 2006
| isbn = 80-224-0932-4
| url = http://slovnik.juls.savba.sk/?w=asexualita&s=exact&c=pa0b&d=sssj&ie=utf-8&oe=utf-8#
| počet strán = 1134
| strany =
}}</ref><ref name=Carrigan/><ref name=Brotto/> (v užšom zmysle len absencia sexuálnej aktivity z feministických dôvodov<ref name=Carrigan/>)
 
== Referencie ==
{{referencie}}
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <ref>{{Citácia knihy|titul=Waving or Drowning? Perceptions of Second Wave Feminism Through a Twenty-First Century Lens|url=http://worldcat.org/oclc/893714314|priezvisko=Bralesford, Helen Margaret}}</ref> aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa '''aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa'''
== Iné projekty ==
{{projekt}}
 
Anonymný používateľ