Ličartovce: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 214 bajtov ,  pred 7 mesiacmi
| Poznámky =
}}
'''Ličartovce''' sú [[obec (slovenská správna jednotka)|obec]] na [[Slovensko|Slovensku]] v okrese [[Okres Prešov|Prešov]]. Sú známe úspechmi futbalového klubu [[FC Steel Trans Ličartovce]] v deväťdesiatych rokoch 20. storočia a prvých rokoch 21. storočia.
== Polohopis ==
Obec Ličartovce leží v údolí rieky [[Torysa (rieka)|Torysy]] v nadmorskej výške okolo 243 metrov nad morom. Obec Ličartovce má dobrú polohu, leží približne v prostriedku medzi mestami Košice a Prešov. Občania využívajú autobusovú aj vlakovú dopravu. Obec patrí do [[Košicko-prešovská aglomerácia|Košicko-prešovskej aglomerácie]], čo je najväčšia aglomerácia na Slovensku a kde žije 555 800 obyvateľov.
 
=== Druhá svetová vojna ===
V roku [[1941]] bol do koncentračného tábora deportovaný jediný ličartovský žid s krčmárrodinou – Lazar Beck. O svoju živnosť bol pripravený v roku [[1941]] <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=- Likvidácie živností a podnikov Židov - Ústav pamäti národa|url=https://www.upn.gov.sk/projekty/likvidacie/podrobne-informacie/?id=985|vydavateľ=www.upn.gov.sk|dátum prístupu=2019-12-16}}</ref>
 
=== Materská škola ===
 
== Šport ==
[[FC Steel Trans Ličartovce|Samostatná stránka o futbale v Ličartovciach]]
 
Zo zachovaných písomných záznamov zisťujeme, že v Ličartovciach sa mládež mala možnosť venovať športu v rámci športového klubu už v roku 1930. V obecnej kronike je zaznamenané, že v novembri 1950 založila miestna mládež športový klub SOKOL, ktorý mal na začiatku 40 členov. V roku 1959 bolo zriadené nové ihrisko na ploche {{ha|1.5|m}} v južnej časti obce. Úpravu ihriska si robila mládež brigádnicky. V roku 1962 je mládež organizovaná v TJ Družstevník Ličartovce. V okresnej súťaži obsadil futbalový oddiel 3. miesto.
 
 
Na začiatku roka 1992 TJ Družstevník Ličartovce stratila svoju identitu a prešla pod firmu PLASTT Ličartovce. O rok neskôr firma PLASTT žiada OcÚ o finančnú výpomoc na výstavbu osvetlenia ihriska. Poslancami navrhnutá čiastka 100.000,- Sk bola v skutočnosti aj poskytnutá pre tento účel.
 
S
 
== Domov sociálnych služieb ==
DSS Ličartovce pozostáva z dvoch navzájom prepojených pavilónov /pavilón "A" a pavilón "B"/. Pavilón "A" bol postavený v roku 1973 a k nemu následovne v roku 1998 realizovaná nadstavba a zároveň novostavba pripojená v pravom uhle, kde vznikol pavilón "B". Táto stavba je architektonicky veľmi pekne pričlenená k jestvujúcemu objektu a spolu s pôvodnými stavbami, upraveným parkom a ovocným sadom vytvára krásny komplex, na ktorý môžeme byť právom hrdí. Do roku 1998 patril k zariadeniu aj priľahlý kaštieľ, na ktorý si v rámci reštitúcie uplatnili nárok pôvodní majitelia.
 
Zariadenie poskytuje sociálnu starostlivosť 100 klientom (mužom), prevažne s duševnými poruchami a poruchami správania, ktorým rodina nie je schopná zabezpečiť ich opodstatnené nároky v prirodzenom prostredí. Na základe diagnostikácie sú klienti zaradení do skupín, v ktorých je poskytovaná sociálno-readaptačná činnosť, spojená s rozvojom ich možností a schopností. Klientom je poskytované ekonomické zabezpečenie a slušná životná úroveň. Každý klient na základe solventnosti má právo na plnenie nadštandardných požiadaviek /špeciálne nákupy, návštevy kultúrno-spoločenských športových podujatí a iné/. Úlohou zamestnancov (v počte 58) je vytvoriť im plnohodnotné, zmysluplné a dôstojné naplnenia života.
 
Forma starostlivosti prešla prirodzeným legislatívnym a kvalitatívnym procesom, ktorého súčasný výsledok je možné merateľne hodnotiť v súvislosti s formou, zdrojmi a miestom poskytovania služieb.
 
Proces transformácie, ktorý prebieha v tomto štádiu chápeme ako zmenu filozofie k profesionálnemu prístupu poskytovania sociálnej pomoci a prostredníctvom našich služieb sa pripájame k cieľom požadovanej úrovne stupňa reprezentácie Prešovského samosprávneho kraja.<ref>http://www.dsslicartovce.sk/index.htm</ref>
Ličartovce ležia v Košickej kotline v doline Torysy. Nadmorská výška v strede obce je {{mnm|220}} a v chotári 213{{--}}{{mnm|466}}
 
Rovinatý až vrchovinný povrch chotára tvoria štvrtohorné náplavy Torysy, uloženiny centrálnokarpatského flyšu; prvohorné zlepence, bridlice, droby a druhohorné kremence. Úzkou kaňonovitou dolinou preteká riečka Svinka.
 
Chotár je odlesnený iba vo východnej časti, v západnej časti je súvislý les (dub, buk, breza). Má nivné illimerizované, hnedozemné a hnedé lesné pôdy. Je tu sírouhlíkový minerálny prameň.
 
Pri kaštieli je dendrologická rezervácia v malom, pomerne dobre zachovanom prírodnom parku z roku 1836 s početnými cudzokrajnými druhmi. Park v roku 2019 prešiel zásadnými úpravami.
 
== Zdroj ==
==Galéria==
<gallery>
Súbor:Slovakia Licartovce 10.JPG
File:Slovakia_Licartovce_10.JPG
Súbor:Slovakia Licartovce 11.JPG
File:Slovakia_Licartovce_11.JPG
Súbor:Slovakia Licartovce 3.JPG
File:Slovakia_Licartovce_3.JPG
</gallery>
 
66

úprav