Letecké fotografovanie: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 4 969 bajtov ,  pred 2 rokmi
vypracovaná časť Letecké fotografovanie na Slovensku
d (drobné preštylizovanie úvodného odsedu Histórie a doplnenie info o najstaršej zachovanej leteckej fotografii, vrátane linku)
(vypracovaná časť Letecké fotografovanie na Slovensku)
 
Vďaka rozširovaniu a dostupnosti diaľkovo riadených dronov, vybavených digitálnymi fotoaparátmi, ale aj ekonomicky dostupného lietania (predovšetkým v ultraľahkých) lietadlách a vrtuľníkoch, sa letecká fotografia stáva prístupná stále širšiemu okruhu ľudí a je využívaná aj pre súkromné potreby, prípadne ako hobby.
 
== Letecké fotografovanie na Slovensku ==
Odhaduje sa, že v súčasnosti je väčšina leteckých fotografií Slovenska zhotovená ľuďmi na palubách lietadiel, helikoptér, teplovzdušných balónov, lietajúcich športových zariadení (padákové klzáky, závesné klzáky), alebo fotoaparátmi na diaľkovo riadených či bezpilotných lietajúcich zariadeniach (dronoch). Časť týchto fotografií robia Ozbrojené sily SR, časť je výsledkom komerčného fotografovania a snímkovania, časť vzniká tzv. rekreačným fotografovaním.
 
Komerčné letecké fotografovanie Slovenska a tzv. diaľkový prieskum jeho územia sa riadi niekoľkými zákonmi a predpismi. Za najdôležitejšie možno považovať dva: tzv. Letecký zákon, teda Zákon o civilnom letectve (č. 143/1998 Z. z.), a Zákon o ochrane utajovaných skutočností (Zákon č. 215/2004 Z. z.).
 
Zjednodušene možno povedať, že legislatíva rozlišuje medzi '''leteckým fotografovaním''' a '''leteckým snímkovaním''', pričom letecké snímkovanie podlieha prísnejšej regulácii. Nie každé fotografovanie, filmovanie alebo iné zaznamenávanie slovenského z lietajúceho zariadenia musí byť leteckým snímkovaním. Za letecké snímkovanie sa považuje len také letecké fotografovanie, ktoré spĺňa základné predpoklady geodetických a kartografických prác. O leteckom snímkovaní teda hovoríme vtedy, ak je jeho výsledkom získanie tzv. '''leteckých meračských snímkov''' (fotografie, ktoré obsahujú geodeticky zamerané body, získané v predpísanom súradnicovom a výškovom systéme, zosnímané v pravidelnej sekvencii, v stanovenom pláne, s určitou šírkou prekrytia a predpísanej výške letu). Osoba alebo firma, ktorá má v podmienkach Slovenskej republiky vykonávať letecké snímkovanie, musí mať platný súhlas [[Ministerstvo obrany Slovenskej republiky|Ministerstva obrany SR]] a potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, tzv. bezpečnostnú previerku. Zároveň musí všetok snímkový materiál odovzdávať ministerstvu obrany na posúdenie stupňa utajenia, pričom až do tohto do posúdenia s ním zaobchádza ako s utajovanou skutočnosťou.<ref name=":0">{{Citácia elektronického dokumentu|titul=215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností {{!}} Aktuálne znenie|url=https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-215|vydavateľ=Zákony pre ľudí|dátum prístupu=2020-01-23|jazyk=sk|priezvisko=S-EPI}}</ref>
 
Na používanie leteckého fotografovania pre osobné alebo obchodné účely účely bez toho, aby vznikali letecké meračské snímky, nie je nič z toho potrebné. Každý, kto fotografuje zo vzduchu, však musí rešpektovať, že podľa slovenských zákonov je zakázané fotografovať, filmovať alebo inak zaznamenávať budovy, priestory alebo zariadenia označené zákazom fotografovania. O tom, ktoré to sú, rozhoduje ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí. <ref name=":0" />
 
Zároveň platí, že podľa tzv. Leteckého zákona <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=143/1998 Z. z. Letecký zákon {{!}} Aktuálne znenie|url=https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-143|vydavateľ=Zákony pre ľudí|dátum prístupu=2020-01-23|jazyk=sk|priezvisko=S-EPI}}</ref> patrí komerčné letecké fotografovanie medzi letecké práce (podobne ako letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve,
 
zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety atď.), na ktoré je potrebné mať povolenie Dopravného úradu [http://nsat.sk/en/home/ SR].
 
Pre bežného človeka, ktorý sa chce súkromne venovať leteckej fotografii, je zaujímavý pohľad Národného bezpečnostného úradu SR, ktorý [https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/legislativa/stanoviska-usmernenia/subory/Adres%C3%A1r/2015_5830-002.pdf vo svojom stanovisku] zastáva názor, že "fotografovanie, filmovanie a iné zaznamenávanie z paluby lietadla spôsobilého letieť bez pilota na súkromné potreby, nie za účelom kartografického zaznamenávania alebo zisťovania a určovania polohy, nie za odplatu či distribúciu, bez zverejňovania snímok a záberov, bežným technickým zariadením a pri plnom rešpektovaní ochrany súkromia a iných chránených záujmov občanov a štátu, by nemalo byť neúmerne reštriktívne zaťažované a regulované. Rovnako z pohľadu právnej úpravy leteckého snímkovania nie je na mieste na opísané konanie striktne aplikovať ustanovenia týkajúce sa leteckého snímkovania uvedené v zákone č. 215/2004 Z. z." <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=|meno=|titul=Letecké snímkovanie pre súkromné účely - s t a n o v i s k o|url=https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/legislativa/stanoviska-usmernenia/subory/Adres%C3%A1r/2015_5830-002.pdf|dátum vydania=12.5.2015|dátum prístupu=23.1.2019|vydavateľ=}}</ref>
 
== Referencie ==
38

úprav