Masmédium: Rozdiel medzi revíziami

úpravy
(úpravy)
 
 
== Funkcie médií ==
Pojem médiá rozhodne patrí medzi najpoužívanejšie pojmy v súčasnosti. Väčšina ľudí pod týmto pojmomním chápe [[tlač]], [[Rozhlas (zvuk)|rozhlas]], televízia[[Televízia|televíziu]]. Význam tohto pojmu je však širší. Toto slovoSlovo má svoj pôvod v [[Latinčina|latinčine]] a znamená –  sprostredkovateľ, prostredník. SMôžeme týmtosa pojmom sas môžemením stretnúť vo fyzike, chémii, biológii, výpočtovej technike aj v teórii sociálnej komunikácie. A práve odbboryodbory, ktoré sa venujú rôznym prejavom medziľudskej, sociálnej komunikácie, označujú pojmom médium/média to, čo sprostredkováva nejakú správu, teda médium komunikačné. vV posudzovaní možného účinku médií hrajú rozhodujúcu rolu 3 základné faktory : stav spoločnosti, rozvoj médií a rozvoj poznania spoločnosti.<br />
{{Na úpravu}}
 
Pojem médiá rozhodne patrí medzi najpoužívanejšie pojmy v súčasnosti. Väčšina ľudí pod týmto pojmom chápe tlač, rozhlas, televízia. Význam tohto pojmu je však širší. Toto slovo má svoj pôvod v latinčine a znamená – sprostredkovateľ, prostredník. S týmto pojmom sa môžeme stretnúť vo fyzike, chémii, biológii, výpočtovej technike aj v teórii sociálnej komunikácie. A práve odbbory, ktoré sa venujú rôznym prejavom medziľudskej, sociálnej komunikácie, označujú pojmom médium/média to, čo sprostredkováva nejakú správu, teda médium komunikačné. v posudzovaní možného účinku médií hrajú rozhodujúcu rolu 3 základné faktory : stav spoločnosti, rozvoj médií a rozvoj poznania spoločnosti.<br />
Ako prvý zadefinovaldefinoval účinky médií [[Harold Dwight Lasswell]] už v roku 1948 následovne : : informovanie, vytváranie vzájomných vzťahov medzi časťami spoločnosti v súlade s prostredím (korelačná funkcia) a zabezpečenie kultúrneho dedičstva (funkcia udržania kontinuity). V roku 1960 [[C.R.Wright]] doplnil tieto funkcie o zábavnú, a [[Denis McQuail]] o získavaciu, mobilizačnú funkciu médií pre účely propagandy – politickej a komerčnej. Denis McQuail rozlišuje tieto funkcie médií :
 
V roku 1960 [[C.R.Wright]] doplnil tieto funkcie o zábavnú funkciu a [[Denis McQuail]] to celé doplnil o získavaciu, mobilizačnú funkciu médií pre účely propagandy – politickej a komerčnej. Denis McQuail rozlišuje tieto funkcie médií :
# Informačná funkcia
# Korelačná funkcia
# Získavacia (mobilizačná funkcia)
Hana Bakičová radí medzi najdôležizejšienajdôležitejšie funkcie médií:
* Informovanie : Od médií sa očakáva, že budú v potrebnej a náležitej miere prinášať [[Informácia|informácie]], ktoré potrebujeme v bežnom živote a ktoré nám budú pomáhať pri rozhodovaní, ktoré činíme ako účastníciúčastníkov [[Trh|trhu]] a zároveň ako občania[[Občan|občanov]].Hoci informovaťInformovať je základným poslaním [[Žurnalistika|žurnalistiky]].
* Formulovanie a zverejňovanie : Médiá vyjadrujú určité vecné obsahy a problémy to znamená, robia z nich vec verejnú. V ideálnom prípade fungujú v spoločnosti ako „strážiaci„strážny pes demokracie”. K tejto funkcii radí aj : [[agenduagenda setting]] a [[spin doctoring]].
* Kritika kontrolaa kontrola: tí istí ľudia z oblasti PR, ktorí novinárov zásobujú správami, sú súčasne taktiež „strážcami trinástej komnaty“, ktorí odvádzajú pozornosť. Pretože nie všetko, čo sa deje v politike, ekonomike a v spoločnosti, je určené verejnosti. Keď sa však novinárom podarí dostať sa za kulisy, môže to byť k všeobecnému úspechuprospechu. „Vďaka strachu z tlače jaje zabránenébránené ďaleko väčším zločinom a prípadom korupcie a nemorálnosti ako vďaka zákonom,“ všimol si už slávny americký vydavateľ [[Joseph Pulitzer]].
 
== Referencie ==
1 090

úprav