MajerovaMi

Pripojil sa dňa 2. jún 2019
oprava
(nový článok)
 
(oprava)
 
Subpopulácie γδ-T lymfocytov tiež existujú v epidermálnom kompartmente kože myší. Vznikajú počas vývoja plodu a exprimujú invariantný a kanonický receptor T-buniek Vγ3 Vδ1.<ref>https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17291283-skin-gammadelta-t-cell-functions-in-homeostasis-and-wound-healing/</ref>
 
=== GamaGamma deltydelta T lymfocyty vrodenej a adaptívnej imunity ===
 
Okolnosti, ktoré vedú k odpovedi gama delta T lymfocytov, nie sú úplne známe. Tvoria systém lymfocytov, ktorý sa vyvíja pod vplyvom iných leukocytov v týme a na periférii. Vyvíjajú sa z nich funkčne odlišné subpopulácie, ktoré majú veľa priamych a nepriamych efektov na zdravé tkanivá, imunitné bunky, patogény a infikované tkanivá, a na odpoveď hostiteľa na tieto stimuly.
31

úprav