Rímsky misál: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 4 345 bajtov ,  pred 1 rokom
+zdroje, dokončenie
(+zdroje)
(+zdroje, dokončenie)
 
{{Pracuje sa}}
[[Súbor:Leather Book Missale Romanum Decreto Sacrosancti Concil II Tridentini Editiio XV Juxta Typicam Vaticanam 04.jpg|náhľad|Rímsky misál z roku 1932 otvorený na strane, kde začína vlastná časť liturgických období]]
'''Rímsky misál''' ({{vjz|lat|Missale Romanum}}) je [[liturgická kniha]] obsahujúca texty a [[rubrika|rubriky]] pre slávenie [[Omša (bohoslužba)|svätej omše]] v [[Rímsky obrad|Rímskom obrade]] [[Latinská cirkev|Západnej cirkvi]]. Najnovšie vydanie je tretie typické vydanie z roku [[2002]] opravené a mierne rozšírené v dotlači z roku [[2008]]. Mimoriadna forma Rímskeho obradu používa posledné vydanie vydané pred [[Druhý vatikánsky koncil|Druhým vatikánskym koncilom]], teda z roku [[1962]], okrem toho určité skupiny s povolením [[Svätá stolica|Svätého stolca]] používajú vydania spred reformy z roku [[1955]] počas obradov [[Veľkonočné triduum|Veľkonočného trojdnia]].
 
Ďalšími liturgickými knihami, ktoré sa v omši používajú spolu s misálom, sú [[lekcionár]], [[evanjeliár]] a [[graduál]], pričom lekcionár bol vo vydaniach pred reformou v roku [[1970]] ešte súčasťou Misála. Používajú sa tiež výňatky z Rímskeho misála, ktoré obsahujú len modlitby, ktoré sa nemusia prednášať od oltára, vďaka čomu sú oveľa ľahšie.
 
== Obsah a štruktúra ==
}}</ref>
 
V roku [[1223]] [[František z Assisi|sv. František Assiský]] poučil bratov zo svojho rádu, aby prijali formu liturgie používanú na pápežskom dvore (''Regula'', 3. kapitola). Oni tento misál ďalej prispôsobili potrebám svojho zväčša potulného apoštolátu. PápežTento [[Gregorfrantiškánmi IX.upravený (pápež)|GregorMisál IX.]] zvažoval rozšíriť použitie tohto misálabol upravenéhopápežom [[FrantiškániKlement V.|františkánmiKlementom V.]] na celú Západnú cirkev, čo však neuskutočnil,uznaný a pápež [[Mikuláš III.]]začali ho v roku [[1277]] nariadil používať vo všetkých kostoloch v [[Rím]]e.pápežskej Jeho použitie sa šírilo po Európe, zvlášť po vynájdení [[kníhtlač]]e, lenže editori v ňom činili svojvoľné zmeny, niektoré z nich podstatnékaplnke.<ref Kníhtlačname="handbook">{{Citácia tiež napomáhala šíreniu iných, menej ortodoxných liturgických textov. [[Tridentský koncil]] rozhodol, že sa s výslednými rozdielmi musí skoncovať.knihy
| priezvisko = Chupungco
| meno = Anscar J.
| titul = Handbook for Liturgical Studies: Introduction to the liturgy
| vydanie =
| vydavateľ = Liturgical Press
| miesto =
| rok = 1997
| počet strán = 425
| url = https://books.google.sk/books?id=MG1f9kuVBz0C&pg=PA266&lpg=PA266&dq=Nicholas+III+missal&source=bl&ots=fyKasXEOU-&sig=ACfU3U0mannjSN8i-7HiNxWM5MNDI1pkYg&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjJ4u3aoZjoAhXoURUIHXiVAd8Q6AEwDHoECAwQAQ#v=onepage&q=Nicholas%20III%20missal&f=false
| isbn = 978-0-8146-6161-1
| kapitola =
| strany = 265{{--}}267
| jazyk = {{eng}}
}}</ref> Jeho použitie sa šírilo po Európe, zvlášť po vynájdení [[kníhtlač]]e, lenže editori v ňom činili svojvoľné zmeny, niektoré z nich podstatné. Kníhtlač tiež napomáhala šíreniu iných, menej ortodoxných liturgických textov. [[Tridentský koncil]] rozhodol, že sa s výslednými rozdielmi musí skoncovať.<ref name="handbook" />
 
Prvé tlačené ''Missale Romanum'' (Rímsky misál) obsahujúce ''Ordo Missalis secundum consuetudinem Curiæ Romanæ'' (Omšový poriadok podľa obyčaje [[Rímska kúria|Rímskej kúrie]]) bolo vytlačené v [[Miláno|Miláne]] v roku [[1474]].<ref name="sykora" /><ref name="handbook" /><ref>{{Citácia knihy|url=http://archive.org/details/missaleromanumm01churgoog|titul=Missale romanum Mediolani, 1474|rok=1899|miesto=Londýn|vydavateľ=Henry Bradshaw Society|jazyk={{lat}}}}</ref><ref>{{Citácia knihy
| titul = Missale Romanum
| vydanie = 3
| isbn = 1-890177-55-5
| jazyk = {{lat}}
}}</ref> Prešlo takmer celé storočie, kým sa objavilo vydanie oficiálne vydané na príkaz [[Svätá stolica|Svätého stolca]]. Počas toho obdobia bolo milánske vydanie z roku 1474 nasledované prinajmenej 14 inými vydaniami, z toho 10 bolo vytlačených v [[Benátky|Benátkach]], 3 v [[Paríž]]i a 1 v [[Lyon]]e.<ref>Manlio Sodi and Achille Maria Triacca, ''Missale Romanum: Editio Princeps (1570)''. (VaticanRím City: Libreria Editrice Vaticana, 1998),. pS. XV</ref> Skrz nedostatok kontrolnej autority sa tieto vydania niekedy značne líšia.<ref name="Celinsk">{{CiteCitácia journal|last=Celiński|first=Łukasz|title=Perelektronického una rilettura della storia della formazione e dello sviluppo del Messale Romano. Il caso del Messale di Clemente V.|url=https://www.academia.edu/31464425|language=en}}</ref>dokumentu
| priezvisko = Celiński
| meno = Łukasz
| autor =
| odkaz na autora =
| titul = Per una rilettura della storia della formazione e dello sviluppo del Messale Romano. Il caso del Messale di Clemente V.
| url = https://www.academia.edu/31464425
| vydavateľ = Academia.edu
| dátum vydania = 2016
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto =
| jazyk = {{ita}}
}}</ref>
 
Vlastnoručné poznámky [[Guglielmo Sirleto|Guglielma kardinála Sirleta]] v kópii benátskeho vydania z roku [[1494]]<ref>''Missale secundum morem Sanctae Romanae Ecclesiae'' ({{vjz|slk|Misál podľa obyčaje Svätej Rímskej cirkvi}})</ref> (v podstate zhodného s milánskym vydaním z roku 1474)<ref name="Celinsk" /> dokazujú, že bol použitý pri zostavovaní oficiálneho vydania [[Pius V.|sv. Pia V.]] z roku [[1570]].<ref name="handbook" />
 
=== Medzi Tridentským koncilom a Druhým vatikánskym koncilom ===
}}</ref>
 
Zmeny pápeža [[Pius XII.|Pia XII.]] boli oveľa väčšie napriek tomu, že boli obmedzené len na 5 dní cirkevného roka, keďže vyžadovali zmeny i v [[Kánonické právo|kánonickom práve]]. Dovtedy napr. bolo bývalo predpísané, že sa omša nemala (okrem [[Polnočná omša|polnočnej omše]]) začať prv než hodinu pred svitaním a neskôr ako hodinu po poludní. V časti Misála úplne zrevidovanej počal niektoré zmeny uskutočnené po [[Druhý vatikánsky koncil|Druhom vatikánskom koncile]]. Tieto novoty zahŕňali prvé oficiálne zavedenie ľudového jazyka do liturgie na obnovenie krstných sľubov počas obradov [[Veľkonočná vigília|Veľkonočnej vigílie]].<ref>{{cite web|urlname=http://www.christorchaos.com/PresagingaRevolution.html |title= Presaging a Revolution| author=Thomas A. Droleskey |publisher=ChristorChaos.com |date= |accessdate=27 November 2011}}</ref><ref"miss">{{citeCitácia web|url=http://www.traditionalmass.org/articles/article.php?id=37&catname=6knihy |title=Liturgical Revolution | author=Rev. Francesco Ricossa |publisher=TraditionalMass.org |date= |accessdate=27 November 2011}}</ref>
| titul = Acta Apostolicæ Sedis
 
| vydanie =
Pápež Pius XII. nezverejnil žiadne nové typické vydanie Rímskeho misála, ale v roku [[1951]] schválil kníhtlačiarom, aby mohli predbežne nahrádzať texty slávení [[Kvetná nedeľa|Kvetnej nedele]], [[Zelený štvrtok|Zeleného štvrtka]], [[Veľký piatok|Veľkého piatka]] a [[Veľkonočná vigília|Veľkonočnej vigílie]] novými, ktoré učinil všeobecne záväznými v roku [[1955]]. Pápež tiež odstránil sériu šiestich [[Starý zákon|starozákonných]] čítaní s ich traktami a kolektami zo slávenia vigílie [[Zoslanie Ducha svätého|Turíc]], ktoré však boli naďalej tlačené až do roku [[1962]].<ref>{{Citácia knihy
| typ vydania =
| vydavateľ = Typis Polyglottis Vaticanis
| miesto = Rím
| rok = 1969
| počet strán = 939
| kapitola = Constitutio apostolica Missale Romanum
| strany = 217{{--}}222
| url = http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-61-1969-ocr.pdf
| jazyk = {{lat}}
}}</ref> Tieto novoty zahŕňali prvé oficiálne zavedenie ľudového jazyka do liturgie na obnovenie krstných sľubov počas obradov [[Veľkonočná vigília|Veľkonočnej vigílie]].<ref name="ref55">{{Citácia knihy
| titul = Acta Apostolicæ Sedis
| vydanie =
| jazyk = {{lat}}
}}</ref>
 
Pápež Pius XII. nezverejnil žiadne nové typické vydanie Rímskeho misála, ale v roku [[1951]] schválil kníhtlačiarom, aby mohli predbežne nahrádzať texty slávení [[Kvetná nedeľa|Kvetnej nedele]], [[Zelený štvrtok|Zeleného štvrtka]], [[Veľký piatok|Veľkého piatka]] a [[Veľkonočná vigília|Veľkonočnej vigílie]] novými, ktoré učinil všeobecne záväznými v roku [[1955]]. Pápež tiež odstránil sériu šiestich [[Starý zákon|starozákonných]] čítaní s ich traktami a kolektami zo slávenia vigílie [[Zoslanie Ducha svätého|Turíc]], ktoré však boli naďalej tlačené až do roku [[1962]].<ref name="ref55" />
 
Pristúpiac na prosby mnohých biskupov pápež Pius XII. usúdil, že by bolo prospešné taktiež zjednodušiť rubriky misála, čo bolo vykonané dekrétom Posvätnej kongregácie obradov z [[23. marec|23. marca]] [[1955]]. V rámci zmien boli vykonané viaceré zmeny vo všeobecnom kalendári Rímskej cirkvi.<ref>{{Citácia knihy
V rokoch [[1965]] a [[1967]] boli do omše Rímskeho obradu zavedené niektoré zmeny v rámci napĺňania ustanovení konštitúcie ''[[Sacrosanctum Concilium]]'', nebolo však vydané žiadne nové vydanie Rímskeho misála, ktoré by ich zahŕňalo. Zmeny boli zohľadnené v provizórnych prekladoch do ľudových jazykov vydaných vo viacerých krajinách zavádzajúc do liturgie tieto jazyky popri [[Latinčina|latinčine]]. V niektorých skupinách krajín používajúcich rovnaký jazyk používali rozdielne preklady a miera povolenia ľudového jazyka v liturgii sa líšila.<ref name="sykora" />
 
Nové vydanie Rímskeho misála promulgoval pápež [[Pavol VI.|sv. Pavol VI.]] [[Apoštolská konštitúcia|apoštolskou konštitúciou]] ''Missale Romanum'' z [[3. apríl]]a [[1969]].<ref name="miss" /> Úplný text Misála nebol vydaný až do nasledujúceho roka<ref name="decl">{{Citácia knihy
| titul = Acta Apostolicæ Sedis
| vydanie =
| typ vydania =
| vydavateľ = Typis Polyglottis Vaticanis
| miesto = Rím
| rok = 1969
| počet strán = 939
| kapitola = Constitutio apostolica Missale Romanum
| strany = 217{{--}}222
| url = http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-61-1969-ocr.pdf
| jazyk = {{lat}}
}}</ref> Úplný text Misála nebol vydaný až do nasledujúceho roka<ref name="decl">{{Citácia knihy
| titul = Acta Apostolicæ Sedis
| vydanie =
V roku [[1970]] bolo vydané prvé typické vydanie Rímskeho misála obnoveného podľa rozhodnutia [[Druhý vatikánsky koncil|Druhého vatikánskeho koncilu]] ({{vjz|lat|Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum}}) po jeho promulgovaní pápežom Pavlom VI. predošlý rok.<ref name="decl" /> V roku [[1971]] bola vytlačená pretlač s opravenými preklepmi. Druhé typické vydanie s drobnými opravami bolo vydané v roku [[1975]]. V roku [[2000]] pápež [[Ján Pavol II.|sv. Ján Pavol II.]] odobril tretie typické vydanie, ktoré vyšlo v roku [[2002]]. V tomto vydaní boli doplnené viaceré sviatky, predovšetkým [[Svätec|svätých]] doplnených do [[Všeobecný kalendár Rímskej cirkvi|Všeobecného kalendára Rímskej cirkvi]] od posledného vydania, nové prefácie, dodatočné omše za rozličné potreby, modlitby nad ľudom v pôstnom období a texty pre Turíčnu vigíliu a vigíliu Zjavenia Pána a [[Všeobecné smernice Rímskeho misála]] boli zrevidované a rozšírené.<ref name="lauko">{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Lauko | meno = Ján | titul = Zmeny v misáli sa veriacich nedotknú | url = https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/zmeny-v-misali-sa-veriacich-nedotknu.xhtml | vydavateľ = Katolícke noviny | dátum vydania = 2019-05-22 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2020-03-12 | miesto = | jazyk = }}</ref>
 
V roku [[2008]] za pápeža [[Benedikt XVI.|Benedikta XVI.]] bola vytlačená rozšírená dotlač tretieho vydania s opravenými preklepmi a chybami (napr. chybné vloženie slova „unum“ – „jedného“ – na začiatok [[Apoštolské vyznanie viery|Apoštolského vyznania viery]]). Do dodatku boli vložené slávenia, ktoré boli do Všeobecného kalendára Rímskej cirkvi vložené po pôvodnom vydaní v roku 2002 (napr. [[Pio z Pietrelciny|sv. Pia z Pietrelciny]]).<ref name="rem8">{{Citácia periodika
| autor = Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
| odkaz na autora = Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
| spoluautori =
| titul = Reimpressio emendata «Missalis Romani»
| periodikum = Notitiæ
| rok = 2008
| mesiac = august
| ročník = 45
| číslo = 503-504
| strany = 367{{--}}387
| url = http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/rivista-notitiae/indici-annate/2008/503-504.html
| dátum prístupu = 2020-03-13
}}</ref>
 
Tri zmeny si vyžadovali osobný súhlas pápeža Benedikta XVI.:<ref>{{Citácia periodika
| autor = Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
| odkaz na autora = Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
| spoluautori =
| titul = Decretum
| periodikum = Notitiæ
| rok = 2008
| mesiac = jún
| ročník = 45
| číslo = 501-502
| strany = 175{{--}}176
| url = http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/rivista-notitiae/indici-annate/2008/501-502.html
| dátum prístupu = 2020-03-13
}}</ref>
* zmena poradia, v ktorom biskup celebrujúci svätú omšu mimo svojej diecézy spomína miestneho biskupa a seba;
* vypustenie eucharistických modlitieb na omše s deťmi z latinského vydania (nie však z ľudových prekladov);
* pridanie troch alternatív k štandardnému rozpusteniu zhromaždenia – ''Ite, missa est'' (v slovenskej verzii ''Iďte v mene Božom''):<ref name="rem8" />
** ''Ite ad Evangelium Domini annuntiandum'' ({{vjz|slk|Iďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.}}),
** ''Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum'' ({{vjz|slk|Iďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.}}),
** ''Ite in pace'' ({{vjz|slk|Iďte v pokoji.}}).
 
Vydaním Rímska misála z roku [[1962]] pápežom [[Ján XXIII. (pápež)|sv. Jánom XXIII.]] sa začalo obdobie estetickej preferencie obmedzeného počtu čiernobielych obrázkov namiesto dovtedy často používaných pestrofarebných obrazov. Prvé pokoncilové vydania tak v latinskej pôvodine, ako i v prekladoch, pokračovali v tomto smere.<ref>[https://www.academia.edu/39872139/Die_Bildausstattung_des_Missale_Romanum_nach_dem_Zweiten_Vatikanischen_Konzil_1962_1965_{{Citácia Ralfelektronického van Bühren, "Die Bildausstattung des „Missale Romanum“ nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962−1965)", in Hans Peter Neuheuser (editor), ''Liturgische Bücher in der Kulturgeschichte Europas''Hans Peter Neuheuser Hans Peter Neuheuser Hans Peter Neuheuser Hans Peter Neuheuser Hans Peter Neuheuser Hans Peter Neuheuser Hans Peter Neuheuser Hans Peter Neuheuser Hans Peter Neuheuser (Wiesbaden: Harrassowitz, 2018), pp. 173–181]</ref> Prvé latinské vydanie (1970) obsahovalo 12 čiernobielych drevorezieb od Giana Luigiho Uboldiho. Slovenské vydania používajú ilustrácie od tohože autora.dokumentu
| priezvisko = Van Bühren
| meno = Ralf
| odkaz na autora =
| titul = Die Bildausstattung des „Missale Romanum“ nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962−1965)
| url = https://www.academia.edu/39872139/Die_Bildausstattung_des_Missale_Romanum_nach_dem_Zweiten_Vatikanischen_Konzil_1962_1965_
| vydavateľ = Academia.edu
| dátum vydania = 2018
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto =
| jazyk = {{deu}}
}}</ref> Prvé latinské vydanie (1970) obsahovalo 12 čiernobielych drevorezieb od Giana Luigiho Uboldiho. Slovenské vydania používajú ilustrácie od tohože autora.<ref>{{Citácia knihy
| titul = Rímsky misál
| vydanie = 2
| typ vydania = typické
| vydavateľ = Typis Polyglottis Vaticani
| miesto = Rím
| rok = 1981
| počet strán = 1053
| strany = 1053
| jazyk = {{slk}}
}}</ref>
 
Prvým vydaním tretieho typického vydania (2002) v ľudovom jazyku bolo vydanie [[Grécko|grécke]] vydané v roku [[2006]].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
Prvým vydaním tretieho typického vydania (2002) v ľudovom jazyku bolo vydanie [[Grécko|grécke]] vydané v roku [[2006]].<ref>[http://www.cen.gr/index.php/catholic-bishops-conference/letters/28-letter-priests Επιστολή της Ι. Συνόδου Ιεραρχίας προς τους Ιερείς (Letter of the Greek Episcopal Conference to Priests 7 September 2006]</ref> Anglické vydanie uplatňujúce zmeny z roku 2008 bolo vydané v roku [[2011]]. Preklady tohto vydania do iných jazykov trvali dlhšie. Talianske vydanie bolo Talianskou biskupskou konferenciou schválené v [[November 2018|novembri 2018]] a [[Svätá stolica|Svätým stolcom]] v nasledujúcom roku. Pozornosť si toto vydanie vyslúžilo najmä pre zmenu textov modlitby [[Otčenáš]] a oslavného hymnu [[Gloria in Excelsis Deo]] v [[Taliančina|taliančine]].<ref>{{cite web |url=https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/messale-arriva-il-via-libera |title=Liturgia. Via libera del Papa alla nuova traduzione italiana del Messale |last=Gambassi |first=Giacomo |date=22 May 2019 |access-date=7 June 2019 |language=Italian |trans-title=Liturgy. Pope okays new Italian translation of the Missal}}</ref>
| autor = Grécka biskupská konferencia
| odkaz na autora =
| titul = Επιστολή της Ι. Συνόδου Ιεραρχίας προς τους Ιερείς
| url = http://www.cen.gr/index.php/catholic-bishops-conference/letters/28-letter-priests
| vydavateľ = cen.gr
| dátum vydania = 2006-09-07
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto =
| jazyk = {{gre}}
}}</ref> Anglické vydanie uplatňujúce zmeny z roku 2008 bolo vydané v roku [[2011]].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = The new Translation of the Roman Missal – including the Order of Mass
| url = https://www.catholicbishops.ie/2011/02/20/the-new-translation-of-the-roman-missal/
| vydavateľ = catholicbishops.ie
| dátum vydania = 2011-02-20
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto =
| jazyk = {{eng}}
}}</ref> Preklady tohto vydania do iných jazykov trvali dlhšie. Talianske vydanie bolo Talianskou biskupskou konferenciou schválené v [[November 2018|novembri 2018]] a [[Svätá stolica|Svätým stolcom]] v nasledujúcom roku. Pozornosť si toto vydanie vyslúžilo najmä pre zmenu textov modlitby [[Otčenáš]] a oslavného hymnu [[Gloria in Excelsis Deo]] v [[Taliančina|taliančine]].<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko = Gambassi
| meno = Giacomo
| titul = Liturgia. Via libera del Papa alla nuova traduzione italiana del Messale
| url = https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/messale-arriva-il-via-libera
| vydavateľ = Avvenire
| dátum vydania = 2019-05-22
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto =
| jazyk = {{ita}}
}}</ref>
 
[[9. september|9. septembra]] [[2017]] pápež [[František (pápež)|František]] vydal motu proprio ''Magnum Principium'', ktorým dal biskupským konferenciám viac autority nad prekladom liturgických kníh. Motu proprio „udeľuje biskupským konferenciám fakultu zhodnotiť hodnotu a súvislosť tej-ktorej frázy v preklade z originálu“.<ref>{{CiteCitácia web|url=https://www.ncronline.org/news/vatican/francis-corrects-sarah-liturgical-translations-not-be-imposed-vatican|title=Franciselektronického corrects Sarah: Liturgical translations not to be 'imposed' from Vatican|last=McElwee|first=Joshua J.|date=October 22, 2017|website=National Catholic Reporter|access-date=June 14, 2019}}</ref> Úloha Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí bola zmenená v súlade s konštitúciou ''[[Sacrosanctum Concilium]]'' [[Druhý vatikánsky koncil|Druhého vatikánskeho koncilu]],<ref>{{Cite web|url=http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html|title=Sacrosanctum Concilium, 39,40|date=December 4, 1963|access-date=June 14, 2019}}</ref> aby už len potvrdzovala texty pripravené biskupskými konferenciami namiesto ich „schvaľovania“ v striktnom slova zmysle podľa kánona §838.<ref>{{Cite web|url=https://adoremus.org/2018/01/14/q-current-status-translation-document-liturgiam-authenticam/|title=What is the current status of the translation document Liturgiam Authenticam?|last=Carstens|first=Christopher|date=January 4, 2018|website=Adoremus}}</ref>dokumentu
| priezvisko = McElwee
| meno = Joshua J.
| titul = Francis corrects Sarah: Liturgical translations not to be 'imposed' from Vatican
| url = https://www.ncronline.org/news/vatican/francis-corrects-sarah-liturgical-translations-not-be-imposed-vatican
| vydavateľ = National Catholic Reporter
| dátum vydania = 2017-10-22
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto =
| jazyk = {{eng}}
}}</ref> Úloha Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí bola zmenená v súlade s konštitúciou ''[[Sacrosanctum Concilium]]'' [[Druhý vatikánsky koncil|Druhého vatikánskeho koncilu]],<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| autor = PAVOL VI.
| odkaz na autora = Pavol VI.
| titul = Sacrosanctum Concilium §39, 40
| url = https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/sacrosanctum-concilium
| vydavateľ = vatican.va
| dátum vydania = 1963-12-04
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto = Rím
| jazyk = {{slk}}
}}</ref> aby už len potvrdzovala texty pripravené biskupskými konferenciami namiesto ich „schvaľovania“ v striktnom slova zmysle podľa kánona §838.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko = Carstens
| meno = Christopher
| titul = What is the current status of the translation document Liturgiam Authenticam?
| url = https://adoremus.org/2018/01/14/q-current-status-translation-document-liturgiam-authenticam/
| vydavateľ = Adoremus
| dátum vydania = 2018-01-14
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto =
| jazyk = {{eng}}
}}</ref>
 
=== Používanie starších vydaní ===
[[Súbor:Missale romanum1962.JPG|náhľad|Rímsky misál z roku 1962 otvorený na strane, kde začína Omšový kánon]]
Pápež [[Benedikt XVI.]] vo svojom [[motu proprio]] ''[[Summorum Pontificum]]'' zo [[7. júl]]a [[2007]] vyhlásil, že vydanie Rímskeho misála z roku [[1962]] nebolo nikdy úplne zrušené a môže byť každým [[kňaz]]om [[Rímsky obrad|Rímskeho obradu]] slobodne použité na slávenie omší bez účasti ľudu ({{vjz|lat|Missa sine populo}}).<ref>{{Cite web|url=http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html|title=Motu Proprio Summorum Pontificum on the "Roman liturgy prior to the reform of 1970" (July 7, 2007) {{!}} BENEDICT XVI|website=w2.vatican.va|access-date=2019-06-14}}</ref> Použitie tohto vydania na omše za účasti ľudu je povolené s povolením rektora toho-ktorého kostola pre stabilne jestvujúcu skupinu veriacich ľnúcej k staršej forme Rímskeho obradu za podmienky, že celebrant je „súci a z hľadiska práva nehatený“ (napr. [[Suspenzia (cirkevný trest)|suspenziou]]).<ref>{{Citácia Velektronického dôsledku toho mnohé diecézy slávia pravidelné omše podľa Misála z roku 1962; výhradne tento Misál je taktiež používaný tradičnými kňazskými bratstvami a prelatúrami v plnom spoločenstve so Svätým stolcom, ako napr. [[Kňazské bratstvo svätého Petra]] (FSSP), [[Inštitút Krista Kráľa, najvyššieho Veľkňaza]] (ICRSP), [[Osobná apoštolská administratúra svätého Jána Máriu Vianney]] a i.dokumentu
| autor = BENEDIKT XVI.
| odkaz na autora = Benedikt XVI.
| titul = Summorum Pontificum
| url = https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/motu-proprio-summorum-pontificum
| vydavateľ = vatican.va
| dátum vydania = 2007-07-07
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-13
| miesto = Rím
| jazyk = {{slk}}
}}</ref> V dôsledku toho mnohé diecézy slávia pravidelné omše podľa Misála z roku 1962; výhradne tento Misál je taktiež používaný tradičnými kňazskými bratstvami a prelatúrami v plnom spoločenstve so Svätým stolcom, ako napr. [[Kňazské bratstvo svätého Petra]] (FSSP),<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = Decree of the Ecclesia Dei Commission concerning the liturgical books of 1962
| url = https://www.fssp.org/en/decree-of-the-ecclesia-dei-commission-on-the-liturgical-books-of-1962/
| vydavateľ = Kňazské bratstvo sv. Petra
| dátum prístupu = 2020-03-13
| jazyk = {{eng}}
}}</ref> [[Inštitút Krista Kráľa, najvyššieho Veľkňaza]] (ICRSP),<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = Traditional Latin Mass
| url = https://www.institute-christ-king.org/institute/traditional-latin-mass
| vydavateľ = Inštitút Krista Kráľa, najvyššieho Veľkňaza
| dátum prístupu = 2020-03-13
| jazyk = {{eng}}
}}</ref> [[Osobná apoštolská administratúra svätého Jána Máriu Vianney]]<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = História
| url = https://www.adapostolica.org/historia/
| vydavateľ = Osobná apoštolská administratúra sv. Jána Máriu Vianney
| dátum prístupu = 2020-03-13
| jazyk = {{por}}
}}</ref> a i.
 
Jednou z najznámejších skupín v spore so Svätým stolcom používajúcich Misál z roku 1962 je [[Kňazské bratstvo svätého Pia X.]] (FSSPX). Menšie skupiny, napr. [[Kňazské bratstvo svätého Pia V.]], používajú ešte skoršie vydania.
9 419

úprav