Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Rozdiel medzi revíziami

 
 
== Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ==
Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti má ministerstvo dvoch štátnych tajomníkov: IngRNDr. Jozefa BurianaMihála a MgrPhDr. BranislavaSoňu OndrušaGaborčákovú.
 
== Externé zdroje ==
Anonymný používateľ