Ateliér zvukového umenia: Rozdiel medzi revíziami

juraj bartusz link
(typo gram)
(juraj bartusz link)
Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby je jedným zo štyroch ateliérov Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení<ref>[http://www.fu.tuke.sk Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach]</ref> Technickej univerzity<ref>[http://www.tuke.sk Technická univerzita v Košiciach]</ref> v Košiciach.
 
Myšlienka vzniku ateliéru zvukového umenia ako súčasti slovenského edukačného procesu sa zrodila začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Profesor [[Juraj Bartusz]], ktorý do roku 1999 viedol ateliér slobodnej kreativity na VŠVU v Bratislave už vtedy vážne spolu s akademickým maliarom Zbyňkom Prokopom uvažoval o možnostiach výučby soundartu na Slovensku. S cieľom spolupracovať oslovili hudobného skladateľa [[Peter Machajdík|Petra Machajdíka]], s ktorým sa poznali z predchádzajúcej spolupráce so súborom Transmusic Comp.<ref>[http://monoskop.org/Transmusic_comp. Transmusic Comp.]</ref> ([[Milan Adamčiak|Adamčiak]], [[Peter Machajdík|Machajdík]], [[Michal Murin|Murin]]). Tá sa však kvôli Machajdíkovmu presťahovaniu sa do Berlína, kde v roku 1992 získal prestížny rezidenčný pobyt od nadácie DAAD<ref>[http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/gast.php?id=515 Berliner Künstlerprogramm des DAAD]</ref>, nemohla uskutočniť. Napriek tomu však idea vzniku ateliéru zvukového umenia nikdy neprestala existovať a jej iniciátori sa jej realizácii nikdy nevzdali. Počas posledných dvoch desaťročí bolo vynaložené množstvo energie na to, aby sa soundart na Slovensku vyučoval. Keďže prof. Bartusz so Zbyňkom Prokopom po niekoľkoročnom pôsobení v Bratislave prešli na novovzniknutú Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach, kde stáli pri zrode Ateliéru slobodnej kreativity 3D, začalo sa zintezívňovanie snáh o vytvorenie ateliéru soundartu presúvať do metropoly východného Slovenska. Peter Machajdík túto myšlienku podporoval z viacerých dôvodov. Po príchode do Berlína mal možnosť tvorivej činnosti v Elektronickom štúdiu tamojšej Technickej univerzity, vďaka ktorej spoznal celý rad umelcov, zaoberajúcich sa touto relatívne novou formou umenia. Taktiež videl, že tento druh umenia majú vo svojom študijnom programe predovšetkým vysoké školy so zameraním na výtvarné umenie, a nie hudobné akadémie. Zrodila sa teda akási pohnútka vytvoriť niečo obdobné aj v slovenských podmienkach. Keďže jediný záujem o vznik ateliéru v tom čase prichádzal z Košíc, podarilo sa tento zámer obhájiť aj pred umelecko-vedeckou radou Fakulty umení Technickej univerzity, ktorá túto myšlienku uvítala a schválila.
 
Historický prvý semester, ktorý trval od septembra 2015, mal za úlohu predovšetkým zasadenie existencie zvukového umenia – soundartu do povedomia študentov Fakulty umení. Išlo o takzvaný otvorený ateliér, do ktorého sa mohli prihlásiť študenti rôznych študijných odborov – maliari, grafici, architekti, dizajnéri, sochári. Nakoľko v rámci vysokoškolského edukačného systému na Slovensku ide o celkom nový predmet a ani väčšina študentov umeleckých škôl o tomto druhu umenia príliš veľa nevie, pozostávali úvodné stretnutia so študentmi z oboznamovania sa s možnosťami a formami soundartu, jeho históriou a kontextom v rámci umenia 20. a 21. storočia, presahmi do iných druhov umenia a do oblasti architektúry, ekológie, psychológie, dizajnu a environmentalistiky.
251

úprav