Užovka stromová: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 6 207 bajtov ,  pred 1 rokom
aktualizácia IUCN, overenie, úvodná informácia o stave podľa IUCN, +sekcie ochrana, výskyt a stav na Slovensku, +mapa, +referencie, +infobox
d (preklepy)
(aktualizácia IUCN, overenie, úvodná informácia o stave podľa IUCN, +sekcie ochrana, výskyt a stav na Slovensku, +mapa, +referencie, +infobox)
 
{{Infobox živočíchy|
[[Súbor:Couleuvre Esculape59.JPG|náhľad|Užovka stromová]]
Názov=užovka stromová|
Obrázok=Zamenis longissimus.jpg|
Titulok=|
Stupeň ohrozenia={{IUCN 3.1 navmap/LC}}<ref name="IUCN">[https://www.iucnredlist.org/species/14368/4436775 IUCN Red list 2020.1. Prístup 29. marca 2020]</ref>|
Ríša po slovensky= [[živočíchy]]|Ríša po latinsky=Animalia|
Podríša po slovensky= [[mnohobunkovce]]|Podríša po latinsky=Polycytozoa|
Vývojový stupeň po slovensky= [[epitelovce]]|Vývojový stupeň po latinsky=Eumetazoa|
Skupina 1 po slovensky= [[dvojstranovce]]|Skupina 1 po latinsky=Bilateralia|
Vývojová vetva po slovensky= [[druhoústovce]]|Vývojová vetva po latinsky=Dueterostomia|
Kmeň po slovensky= [[chordáty]] |Kmeň po latinsky=Chordata|
Podkmeň po slovensky= [[stavovce]] |Podkmeň po latinsky=Vertebrata|
Nadtrieda po slovensky= [[čeľustnatce]] |Nadtrieda po latinsky=Gnathostomata|
Stupeň po slovensky= [[štvornožce]]|Stupeň po latinsky=Tetrapoda|
Trieda po slovensky= [[plazy]]|Trieda po latinsky=Reptilia|
Podtrieda po slovensky=|Podtrieda po latinsky=Lepidosauria|
Rad po slovensky= [[jašterotvaré]]|Rad po latinsky=Squamata|
Podrad po slovensky= [[hady]] (hadoblížne)|Podrad po latinsky=Serpentes|
Čeľaď po slovensky= [[užovkovité]]|Čeľaď po latinsky=Colubridae|
Podčeľaď po slovensky=|Podčeľaď po latinsky=Natricinae|
Rod po slovensky= [[zamenis|užovka]]|Rod po latinsky=Zamenis|
Druh po slovensky=užovka stromová|Druh po latinsky=Z. longissimus|
Binomické meno=Zamenis longissimus|
Klasifikátor1=[[Carl Linné|L.]]|
Dátum1=[[1758]]|
Synonymá=|
Obrázok2=Mapa Zamenis longissimus.png|
Titulok2=Mapa rozšírenia užovky stromovej|
}}
[[Súbor:AskulapnatterW.jpg|náhľad|Užovka stromová]]
'''Užovka stromová'''<ref>BURNIE, D. et al.: ''Zviera''. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. s. 387</ref><ref name="V242003">Vyhláška č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny</ref><ref name=P/> (iné názvy: '''štíhlovka stromová''' <ref>MATTISON, Chris. Hady : [celkom ojedinelý pohľad do sveta hadov]. Praha : Cesty, 2001. ISBN 80-7181-479-2.</ref>, staršie: '''had stromový''' <ref name=P>užovkovité. In: [[Pyramída (encyklopedický časopis)|Pyramída]]</ref>, '''had hôrny''' <ref>Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1965
o ochrane voľne žijúcich živočíchov (125/1965 Zb.)</ref><ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Vološčuk | meno = Ivan | autor = | odkaz na autora = | priezvisko2 = Janota | meno2 = Dušan | autor2 = | odkaz na autora2 = | titul = Krásy a vzácnosti slovenskej prírody (národné parky, chránené krajinné, oblasti a maloplošné chránené územia) | vydanie = | vydavateľ = Vyd-vo Osveta | miesto = | rok = 1989 | počet strán = 284 | url = | isbn = | kapitola = | strany = | jazyk = }}</ref>, '''užovka Aeskulapova''' <ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Sásik | meno = Tibor | autor = | odkaz na autora = | titul = Krásy Slovenska | vydanie = | vydavateľ = Dajama| miesto = | rok = 1960 | počet strán = 552 | url = | isbn = | kapitola = | strany =127 | jazyk = }}</ref>, '''užovka Eskulapova''' <ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Biedermann | meno = Hans | autor = | odkaz na autora = | titul = Lexikón symbolov | vydanie = | vydavateľ = Obzor | miesto = | rok = 1992 | počet strán = 373 | url = | isbn = 978-80-215-0217-8 | kapitola = | strany = 71| jazyk = }}</ref>, '''Eskulapova užovka''' <ref>hady. In: [[Pyramída (encyklopedický časopis)|Pyramída]]</ref>; lat. ''Zamenis longissimus''<ref name="Urtiger">[[Urs Urtiger|Urtiger]] ''et al.'', 2002</ref>, starší [[synonym]] ''Elaphe longissima''<ref name="Laurenti">[[Josephus Nicolaus Laurenti|Laurenti]], 1768</ref>) je [[druh (taxonómia)|druh]] [[jed|nejedovatého]] [[Hady|hada]] z čeľade [[užovkovité]] (''Colubridae''). Podľa [[Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov|Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov]] užovka stromová patrí medzi [[Najmenej ohrozený|najmenej ohrozené druhy]], trend celkovej populácie nie je známy, miestami je bežná, no populácie sú často izolované, napríklad na [[Ukrajina|Ukrajine]] patrí medzi tri najvzácnejšie hady a stavy sú klesajúce.<ref name="IUCN" />
 
== Poznávacie znaky ==
== Výskyt a stav na Slovensku ==
Obýva teplejšie oblasti. Hojnejšie sa vyskytuje iba v [[Malé Karpaty|Malých Karpatoch]], v predhoriach [[Štiavnické vrchy|Štiavnických vrchov]] a vo [[Vihorlatské vrchy|Vihorlatských vrchoch]]. Inde je zriedkavá. Najvyššia známa lokalita je hrad [[Muránsky hrad|Muráň]] (935 m n m).
Ekosozologický status od roku [[2001]] ''LR:cd'' - menej ohrozený druh.<ref name="RL2001">{{Citácia knihy
| priezvisko = Baláž
| meno = Daniel
| priezvisko2 = Marhold
| meno2 = Karol
| priezvisko3 = Urban
| meno3 = Peter
| titul = Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska
| vydanie = 1
| vydavateľ = Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
| miesto = Banská Bystrica
| rok = 2001
| počet strán = 160
| url = http://www.vtaky.sk/media/file/redlist/RL_Sk.pdf
| isbn = 80-89035-05-1
| kapitola = Červený (ekosozologický) zoznam plazov (Reptilia) Slovenska: Ján Kautman, Ivan Bartík, Peter Urban (en: Red (Ecosozological) List of Reptiles (Reptilia) of Slovakia)
| strany = 148 - 149
| jazyk = Sk
}}</ref>
 
Odhadovaná veľkosť populácie v rokoch [[2007]]{{--}}[[2012]] bola 1 000{{--}}5 000 jedincov pre [[alpský bioregión]] a 100{{--}}500 pre [[panónsky bioregión]]. Krátkodobý trend za posledných 12 rokov ([[2000]]{{--}}[[2012]]) boli v oboch bioregiónoch ''klesajúce''. Dlhodobý trend od roku [[1988]] ([[1988]]{{--}}[[2012]]) bol v panónskom bioregióne ''neznámy''. Kvalita biotopov bola vyhodnotená ako ''priemerná'', z pohľadu krátkodobého trendu ''klesajúca'' a z pohľadu dlhodobého trendu ''stabilná''.<ref name="EUreport2012nonaves">{{Citácia elektronického dokumentu
| editori = Černecký, J
| titul = ČERNECKÝ,J., GALVÁNKOVÁ,J., POVAŽAN,R., SAXA,A., ŠEFFER,J., ŠEFFEROVÁ,V., LASÁK,R., JANÁK,M. 2014. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie
rokov 2007 – 2012 v Slovenskej republike (Conservation status of habitats and species of Community interest in the period of 2007 – 2012 in the Slovak republic);
| url = http://www.sopsr.sk/natura/rep-2007/index.html
| vydavateľ = Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
| dátum vydania = 2014
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-25
| miesto = Banská Bystrica
| počet strán = 1626
| isbn = 978-80-89310-79-1
| jazyk =
}}</ref>
Odhadovaná veľkosť populácie v rokoch [[2013]]{{--}}[[2018]] bola 1 000{{--}}5 000 jedincov pre [[alpský bioregión]] a 100{{--}}500 pre [[panónsky bioregión]]. Krátkodobý trend za posledných 12 rokov ([[2007]]{{--}}[[2019]]) bol ''klesajúci''. Kvalita i plocha obývaného biotopu bola vyhodnotená ako ''klesajúca''.<ref name="EUreport2018nonaves">{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = Správa o stave druhov európskeho významu (reporting) v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch za roky 2013 - 2018 (Annex B - Report format on the 'main results of the surveillance under Article 11' for Annex II, IV & V species)
| url = https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=sk/eu/art17/envxrnpda/SK_species_reports-20190711-093907.xml&conv=593&source=remote#1091
| vydavateľ = Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, cdr.eionet.europa.eu
| dátum vydania = 04. 09. 2019
| dátum prístupu = 2020-03-24
| miesto = Banská Bystrica
| jazyk = En
}}</ref>
Z pohľadu výskytu v [[Karpaty|Karpatoch]] bol v rámci projektu Bioregio<ref>https://www.interregeurope.eu/bioregio/</ref> vypracovaný návrh ekosozologického statusu za celé pohorie ako ''VU'' - zraniteľný a za Slovensko ''NT'' - takmer ohrozený.<ref name="bioregio">{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = Red List of Species, Habitats and Invasive Alien Species in the Carpathians (draft), editor: Ján Kadlečík
| url = http://www.ccibis.org/carpathian-features/95-red-list-of-species-habitats-and-invasive-alien-species
| vydavateľ = the State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ccibis.org
| dátum vydania = 2014
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-03-23
| miesto =
| jazyk = En
}}</ref>
 
== Ochrana ==
Zoogeograficky dôležitý teplomilný druh. Naše územie tvorí časť severnej hranice areálu. Ľahko si privyká na turistický ruch a prítomnosť človeka. Stráca plachosť, čo sa jej stáva osudným. Jej stav preto klesá.
 
Na Slovensku je zaradená do zoznamu chránených rastlín a chránených živočíchov, kde je spoločenská hodnota jedinca vyčíslená na 690&nbsp;eur.<ref name="V242003"></ref> Podľa [[Červený zoznam IUCN|Červeného zoznamu ohrozených druhov]] je klasifikovaná ako [[najmenej ohrozený]] druh.<ref>[https://www.iucnredlist.org/species/157266/49063773 Aesculapian Ratsnake], IUCN</ref>
 
Druh je zaradený do [[Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť|Bernského dohovoru]] (Príloha III)<ref name="BERN">{{Citácia elektronického dokumentu
| titul = Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor)
| url = http://www.sopsr.sk/web/?cl=3407
| vydavateľ = Štátna ochrana prírody SR
| dátum vydania = 1997-01-01
| dátum aktualizácie =
| dátum prístupu = 2020-02-21
| miesto = Banská Bystrica
}}</ref> a [[Smernica o biotopoch|smernici o biotopoch]] (Príloha IV).
 
== Iné projekty ==