Karpatská kotlina: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 30 bajtov ,  pred 1 rokom
chýba zhrnutie úprav
(KK-PP)
'''Karpatská kotlina''' je v odborný výraztermín, ktorý saje v (nielen v slovenskej, ale aj maďarskej) odbornej geologickej a geografickej literatúre (takmer) zhodujezhodný s výrazomtermínom [[Panónska panva]] <ref>"Takmer" vyplýva z toho, že napr. v [[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédii Slovenska]] sú dva samostatné články, jeden o Panónskej panve a jeden o Karpatskej kotline. Definície tam ale znejú takmer identicky, konkrétne nasledovne: Karpatská kotlina je ''sústava zníženín zovretých oblúkom Karpát, Álp a Dinaríd'', pričom na Slovensku sú týmito zníženinami Viedenská panva, Malá dunajská nížina a Veľká dunajská nížina. Panónska panva je ''subsystém Alpsko-himalájskeho systému; veľká depresia zovretá Karpatmi, Dinármi a Alpami'', pričom na Slovensku sem patrí Viedenská kotlina, Malá dunajská kotlina a Veľká dunajská kotlina. </ref>.
 
V Maďarsku sa termín Karpatská kotlina (po maďarsky Kárpát-medence) veľmi často používa aj v širšom význame, a to ako súhrnné označenie Karpatskejpre kotlinyKarpatskú vkotlinu vo vyššie uvedenom význame (t.j. Panónsku panvu) a [[Karpaty]], alebo (čo je takmer to isté) ako zemepisnýgeografický "ekvivalent" územia bývalého Uhorska (vrátane Sedmohradska), teda Veľkého Maďarska. Maďarský geograf A. Hevesi, ktorý tototakéto širšie používanie dôrazne odmieta ako chybné, napríklad výslovne píše, že ''v každodennom používaní'' v Maďarsku Karpatská kotlina zahŕňa aj Karpaty, a to isté platí ''stále častejšie'' aj v dejepise a ekonómii a ''aj keď zriedkavejšie, žiaľ na hanbu [dotknutých] aj v geografii''. <ref>[http://geography.hu/mfk2001/cikkek/Hevesi.pdf Hevesi, A.: A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról, 2001], [http://spravy.pravda.sk/dialog-orban-s-ficom-nepredstavitelne-dx0-/sk_domace.asp?c=A090603_082452_sk_domace_p23]</ref>
 
OPre pomerochpomery na Slovensku platí to, že ''v geovednej literatúre saje termín Karpatská kotlina používa pomerne málo frekventovaný, ale v spoločensko-vednej oblasti sa vzhľadom na jeho historický, historicko-politický a ekonomický význam používa častejšie'' <ref>Karpatská kotlina in: Encyklopédia Slovenska</ref>, a to často vvo vyššie uvedenom širšom význame.
 
==Referencie ==