Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti: Rozdiel medzi revíziami

 
== Liečba ==
V liečbe sa používajú [[antiretrovirotiká]], lieky, ktoré spomaľujú množenie vírusu blokovaním enzýmov (reverzná transkriptáza, proteáza, integráza), alebo bránia vniknutiu vírusu do bunky. Je skupín liekov s rôznym mechanizmom účinku, ktoré sa v liečbe kombinujú, aby sa zvýšil celkový efekt a oddialil vznik rezistencie. Sú to inhibítory reverznej transkriptázy, inhibítory proteázy, inhibítory integrázy,  inhibítory fúzie a vstupu vírusu do bunky. Eliminácia vírusu z organizmu týmito liekmi nie je možná, pretože nedokážu zlikvidovať vírusy v depozitoch CD4+ lymfocytov (napr. v lymfatickom systéme tráviaceho traktu), no dokážeme sa brániť liekmi, ktoré sa majú užívať keď ešte človek nemá HIV. K eliminácii vírusu u pacienta došlo lenby výnimočnedošloj pri liečbe pacienta [[Kmeňová bunka|kmeňovými bunkami]] (došlo vlastne k výmene infikovaných CD4+ lymfocytov za darcovské bez  koreceptorového systému CXCR4/CCR 5).
 
Prekážkou pri vývoji očkovacej látky je počet podtypov a časté mutácie. Nejestvuje prirodzená imunita, o ktorú by sa vývoj očkovacej látky mohol oprieť a testovanie očkovacích látok je možné len na človeku v prostredí s výskytom prirodzenej infekcie.
 
== Iné projekty ==
{{projekt}}
 
Anonymný používateľ