Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 46/86: Rozdiel medzi revíziami

Vytvorená stránka „'''Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 46/86''', ktorú Valné zhromaždenie OSN schválilo 16. decembe…“
(Vytvorená stránka „'''Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 46/86''', ktorú Valné zhromaždenie OSN schválilo 16. decembe…“)
 
(Žiaden rozdiel)