Stredná priemyselná škola dopravná (Košice, Hlavná 113): Rozdiel medzi revíziami

V súčasnosti poskytuje najkomplexnejšiu ponuku štvorročných denných študijných odborov v dopravnom ekonomickom aj technickom zameraní:
 
=== elektrotechnikaElektrotechnika v doprave a telekomunikáciách s oblasťami smerovania ===
* elektrická trakcia a energetika v doprave
* informačné a telekomunikačné technológie v doprave
Anonymný používateľ