Európsky súd pre ľudské práva: Rozdiel medzi revíziami

d
uprava odkazov na rozsudky
(uvod, aktualizacia)
d (uprava odkazov na rozsudky)
Najdôležitejší prípady rozhodnuté proti Slovenskej republike sa týkali (uvedené sú odkazy na oficiálne znenie rozsudku):
 
* etnicky motivovaného násilia a neefektívneho vyšetrovania tohto násilia ([httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Mi%C5%BEig%C3%A1rov%C3%A1%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-102279%22]} Mižigárová v. Slovensko], [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Koky%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-111410%22]} Koky a ďalší v. Slovensko], [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Adam%20Slovakia%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-165230%22]} Adam v. Slovensko]);
* nedobrovoľnej sterilizácie rómskych žien v nemocniciach ([httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22I.G.%20Slovakia%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-114514%22]} I. G. a ďalší v. Slovensko], [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22N.B.%20Slovakia%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-111427%22]} N. B. v. Slovensko]);
* nezabránenia domácemu násiliu políciou ([httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22KOntrov%C3%A1%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-80696%22]} Kontrová v. Slovensko], [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22E.S.%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-93955%22]} E. S. a ďalší v. Slovensko], [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22docname%22:[%22Hajduov%C3%A1%22],%22respondent%22:[%22SVK%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-101945%22]} Hajduová v. Slovensko]);
* práva na prístup k vnútroštátnemu súdu ([httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Paluda%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-173621%22]} Paluda v. Slovensko]), práva na nestranný súd ([httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22docname%22:[%22Harabin%22],%22respondent%22:[%22SVK%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-114666%22]} Harabin v. Slovensko]);
* slobody prejavu ([httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Feldek%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-59588%22]} Feldek v. Slovensko]; [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Ringier%20Axel%20Springer%20Slovakia%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-105825%22]} Ringier Axel Springer v. Slovensko], [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22respondent%22:[%22SVK%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-178958%22]} MAC TV, s. r. o., v. Slovensko)];
* systematického porušovania práva na pokojné užívanie majetku majiteľov reštituovaných bytov podliehajúcich regulovanému nájomnému ([httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Bitt%C3%B3%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-140234%22]} Bittó a ďalší v. Slovensko], [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22respondent%22:[%22SVK%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001?i=001-170048%22]} Mečiar a ďalší v. Slovensko], [httpshttp://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001?i=001-170042%22]} Riedel a ďalší v. Slovensko]).
 
Súčasnou slovenskou sudkyňou je Alena Poláčková (29. december 2015 – 28. december 2024).
2 268

úprav