Biblia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 497 bajtov ,  pred 2 rokmi
chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
 
Biblia je napísaná v troch jazykoch: v [[hebrejčina|hebrejčine]], [[aramejčina|aramejčine]] a [[starogréčtina|gréčtine]]. Názov „Biblia“ jej dal cirkevný otec svätý [[Ján Zlatoústy]] (zomrel roku [[407]]).
 
== Písanie biblia/Biblia ==
S. Czambel v Rukoväti reči slovenskej z roku 1902 uvádza len tvar "biblia".<ref>CZAMBEL, S. Rukoväť reči slovenskej, 1902, S. 299</ref> Podľa [[Pravidlá slovenského pravopisu|PSP]] z rokov 1931 a 1940 sa rozlišovalo medzi tvarmi "Bi­blia" (Písmo sväté) a "biblia" (výťah z Písma svätého).<ref>[[Pravidlá slovenského pravopisu]] 1940, S. 143</ref>
 
V rokoch 1953 - 1997 sa podľa kodifikačných príručiek vždy mal používať len tvar "biblia" (t.j. pre Písmo sväté, pre výťah z neho, aj pre prenesené významy). Náboženské texty však toto pravidlo často nedodržiavali (písali teda Písmo sväté v tvare Biblia) a po roku 1989 ho nedodržiavali aj mnohé nenáboženské texty (napríklad aj [[Malá slovenská encyklopédia]] SAV z roku 1993 má heslo Biblia). <ref>[[Pravidlá slovenského pravopisu]] 1991, 1971, 1953.</ref><ref>biblia. In: [[Slovník slovenského jazyka (Peciar)]]</ref><ref>OČENÁŠ, I. O pravopise podstatného mena Biblia. In: Kultúra slova 4, 1996 [https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1996/4/ks1996-4.html]</ref><ref>Biblia. In: [[Malá slovenská encyklopédia]] 1993, S. 84</ref>
 
Od roku 1997 sa podľa kodifikačných príručiek Písmo sväté píše v tvare "Biblia" a tvar "biblia" ostáva už len pre prenesené významy (t.j. biblia ako vážená, objemná kniha a pod.).<ref>[[Krátky slovník slovenského jazyka]] 1997, S. 64</ref><ref>[[Pravidlá slovenského pravopisu]] 2000</ref> Slovník súčasného slovenského jazyka (ktorý nie je kodifikačnou príručkou) v zásade preberá pravidlá písania biblia/Biblia z kodifikačných príručiek, ale tvar "biblia" sa podľa neho má písať nielen v prenesenom význame, ale aj v prípade, že sa myslí fyzická kniha obsahujúca Písmo sväté (napr. výstava starých biblií).<ref>biblia. In: [[Slovník súčasného slovenského jazyka]]</ref>
 
Naopak podľa súčasných (aj starších) Pravidiel českého pravopisu sa píše "bible" s malým b (iba v dvojslovných pomenovaniach - napr. Kralická bible či Bible kralická - sa píše prvé písmeno veľkým), ale podľa názoru českých jazykovedcov je prípustné písať "Bible" na vyjadrenie náboženskej úcty. <ref>porov. napr. [http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=190&dotaz=bible dole]</ref>
 
Pod vplyvom jednak staršieho písania v slovenčine a jednak českého pravopisu často dochádza aj v slovenčine k chybnému písaniu "biblia" namiesto správneho "Biblia".
 
== Obsah Biblie ==