Mária (matka Ježiša): Rozdiel medzi revíziami

d
chýba zhrnutie úprav
d (menšia úprava v špecifikácii jedného veršu Koránu)
d
 
=== Panenstvo Panny Márie ===
Katolícka a [[pravoslávna cirkev]] učí, že Mária bola pannou pred narodením, pri pôrode a zostala ňou aj po narodení Ježiša. Podľa tohto učenia bol Ježiš počatý v lone svojej matky Márie zázračným spôsobom, bez pričinenia ľudského otca. Podľa anjelových slov: „''Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni''” (Lk 1,35). Stopy tejto dogmy možno objaviť už v Apoštolskom aj Nicejsko-carihradskom vyznaní viery ([[krédo]] z latinského ''credo''): „''Skrze Ducha Svätého prijal telo z Márie Panny a stal sa človekom.''”. Na [[2. carihradský koncil|2. carihradskom koncile]] už zaznel výraz „''vždy Panna''” v rámci potvrdenia jej Božieho materstva. IslamIslám tiež zotrváva na tejto pozícii. Tento fakt je výslovne uvedený v [[Korán]]e (3:47), s tým, že islám oddeľuje proroka Ježiša a Jediného Boha, ktorý ho zázračne stvoril v lone panny Márie.
 
Súčasná protestantská cirkev však nemá takéto učenie a tvrdí, že Mária bola pannou až pokiaľ sa nenarodil Ježiš, ale neskôr panenstvo stratila a mala ďalšie deti s Jozefom, odvolávajúc sa na zmienky o Ježišových bratoch v Novom Zákone. (Mt 12,46 – 47<ref>Mt 12,46 – 47 ([http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%2012,46-47 svatepismo.sk])</ref>; Mt 13,54 – 56; Mk 3,31; Mk 6,3; Luk 8,20; Jn 7,3 – 5; Sk 1,4; Gal 1,19).
O úcte Jána Pavla II. k Panne Márii svedčí aj fakt, že na jednoduchej rakve z cyprusového dreva v ktorej je pochovaný, sú iba dve ozdoby – kríž a písmeno M.
 
=== Panna Mária a IslamIslám ===
[[Islam|Islám]] vidí v Márii matku proroka Ježiša. Zhoduje sa s kresťanstvom na tom, že Mária porodila Ježiša ako panna. [[Korán]] hovorí o Márii ako o Marjam na viacerých miestach napr. 3:35 – 47 a 19:16 – 34.
Hovorí, že Marjam bola zasvätená službe Bohu matkou, ešte kým bola v jej lone. Korán nestotožňuje Máriu s Máriou, sestrou Árona, a teda aj Mojžiša keď hovorí: "Mária, sestra Áronova, matka Ježišova", ale hovorí o tom, že Mária pochádza z rodu Áronovho (teda z rodu prorockého). V arabčine sa v tomto verši používajú slová, nie dcéra Árona ako niektorí zvyknú interpretovať v doslovnom preklade, ale v preklade zmyslu: "z rodu Áronovho" - na to si treba dávať pozor, pretože z toho vznikajú rôzne nedorozumenia. Podobne ako v Novom Zákone je v Koráne uvádzaná aj pasáž o anjelovom zvestovaní, že porodí ako panna syna.
 
13

úprav