Alúvium: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 319 bajtov ,  pred 2 mesiacmi
d
 
*v geológii a pod.:
**druh fluviálneho sedimentu alebo synonymum fluviálneho sedimentu, pozri pod [[fluviálny sediment]]
**územie povodňových nánosov a usadenín s pôdnymi typmi, rastlinstvom a pod. pod vplyvom poriečnej podzemnej vody <ref>alúvium. In: ''Slovník{{Citácia cudzích slov (akademický)'', 2005. [http://slovniky.juls.savba.sk/?d=scs dostupné online]</ref>knihy
| titul = Slovník cudzích slov : akademický
**zastarano <ref name=EZ>alúvium. In: {{Citácia knihy
| odkaz na titul = Slovník cudzích slov: akademický
| priezvisko = Činčura
| menovydanie = Juraj2
| typ vydania = dopl. a upr. slovenské
| odkaz na autora =
| vydavateľ = [[Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá]]
| spoluautori = ed.
| miesto = Bratislava
| rok = 2005
| isbn = 80-10-00381-6
| url = https://slovnik.juls.savba.sk/?w=al%C3%BAvium&s=exact&c=77f2&cs=&d=scs#
| počet strán = 1054
| strany =
}}</ref>
**zastarano <ref name=EZ>alúvium. In: {{Citácia knihy
| priezviskoeditori = Juraj Činčura
| titul = Encyklopédia Zeme
| odkaz na titul = Encyklopédia Zeme
| počet strán = 717
| strany = 51
}}</ref><ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Lyell | meno = Sir Charles | autor = | odkaz na autora = | titul = Elements of Geology | vydanie = | vydavateľ = James Kay, Jun. and Brother | miesto = | rok = 1839 | počet strán = 316 | url = | isbn = | kapitola = | strany = 153| jazyk = }}</ref><ref>SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900 (part III). Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN 978-6266-305-7 [https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/255898 dostupné online], najmä str. 646, 653</ref><ref>[[Pavel{{Citácia Bujnák|BUJNÁK, Pavel]], ed. ''[[Slovenský náučný slovník|Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch II. diel]]''. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. S. 80</ref>:knihy
| editori = [[Pavel Bujnák]]
| titul = Slovenský náučný slovník
| odkaz na titul = Slovenský náučný slovník
| zväzok = I. A{{--}}D
| miesto = Bratislava; Praha
| vydavateľ = Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský
| rok = 1932
| počet strán = 344
| strany = 80
}}</ref>:
***[[holocén]] (opakom je: dilúvium)
***cca. do polovice 19. stor.:
****[[kvartér]]
****[[kenozoikum]] (=terciér+kvartér)
*v práve (lat. alluvio) <ref>{{beliana|1|alúvium|186}}</ref><ref>{{beliana|1|accessio|37}}</ref><ref>alluvio. In: Ottův slovník naučný [https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Alluvio]</ref>:
**[[naplavenina]] alebo [[nános]]
**v rímskom práve: postupné prirastanie časti pozemku riečnymi naplaveninami, pozri [[alluvio (rímske právo)]]