Obrazová frekvencia: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 8 bajtov ,  pred 3 rokmi
chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
V kontexte metódy (režimu) tzv. prekladaného riadkovania (t. j. keď sa celá snímka zobrazí tak, že sa najprv zobrazí jedna polsnímka a potom druhá polsnímka) v televízii či videu sa obrazovou frekvenciou (resp. synonymá) myslí obyčajne frekvencia nie celých snímok (angl. frames), ale polsnímok (angl. fields), t. j. 50 Hz v takom kontexte znamená 50 polsnímok za sekundu, t. j. 25 celých snímok za sekundu (25i).
 
Klasický film má 24 fps (resp. Hz), t. j. 24 celých snímok (obrázkov, obrazov) za sekundu.
 
== Štandardy obrazových frekvencii ==
Aktuálne poznáme mnoho rôznych štandardov pre snímkovacie frekvencie .
 
 
Najpoužívanejšie snímkovacie frekvencie:
 
*23.976p - snímkovacia frekvencia určená najmä pre tvorbu s umeleckým zameraním - napríklad filmy. Tento štandard umožňuje vytvoriť "trhavý" dojem obrazu bežný pre filmy a zároveň bezproblémovú konverziu spôsobom 3:2 pulldown do 29.97 fps - televízny štandard NTSC.
 
24p - snímkovacia frekvencia určená najmä pre tvorbu s umeleckým zameraním - napríklad filmy. Tento štandard umožňuje vytvoriť "trhavý" dojem obrazu bežný pre filmy. Je to momentálne najrozšírenejší štandard pre bežné filmy.
 
25p - snímkovacia frekvencia určená najmä pre tvorbu s umeleckým zameraním - napríklad filmy. Tento štandard umožňuje vytvoriť "trhavý" dojem obrazu bežný pre filmy bez nutnosti konverzie do 50Hz štandardov ako PAL (okrem napr. PAL60), SECAM, NTSC50, atď.
 
25i (často označované aj ako 50i) - snímkovacia frekvencia určená najmä pre televízne programy a vysielanie v oblastiach s 50Hz striedavým elektrickým prúdom. Používaná najmä v oblastiach so štandardmi PAL (okrem napr. PAL60), SECAM, NTSC50, atď.
 
29.97p - snímkovacia frekvencia používaný najmä pre filmy prekonvertované z 23.976p spôsobom 3:2 pulldown pre odvysielanie v televíziach používajúcich 60Hz štandardy ako NTSC, PAL60, atď.
 
29.97i (často označované aj ako 59.94i alebo dokonca aj ako 60i)*24p - snímkovacia frekvencia určená najmä pre televíznetvorbu programys aumeleckým vysielaniezameraním v- oblastiachnapríklad sfilmy. 60HzTento striedavýmštandard elektrickýmumožňuje prúdom.vytvoriť Používaná"trhavý" najmädojem vobrazu oblastiachbežný sopre štandardmifilmy. NTSCJe (okremto napr.momentálne NTSC50),najrozšírenejší PAL60,štandard atď.pre bežné filmy.
 
24p*25p - snímkovacia frekvencia určená najmä pre tvorbu s umeleckým zameraním - napríklad filmy. Tento štandard umožňuje vytvoriť "trhavý" dojem obrazu bežný pre filmy. Jebez tonutnosti momentálnekonverzie najrozšírenejšído štandard50Hz preštandardov bežnéako filmyPAL (okrem napr. PAL60), SECAM, NTSC50, atď.
30p - dnes nie veľmi často používaný štandard, občas je používaný pri niektorých filmoch a rôzne videohry určené pre moderné herné konzoly a počítače. Často ju používajú aj modely rôznych mobilných telefónov, webkamier, atď.
 
30i*25i (často označovanýoznačované aj ako 60i50i) - snímkovacia frekvencia určená najmä pre televízne programy a vysielanie v oblastiach s 60Hz50Hz striedavým elektrickým prúdom. AktuálnePoužívaná nepoužívaná,najmä jev tooblastiach predchodcaso štandarduštandardmi 29.97PAL - ten vznikol po zavedení farebného vysielania do NTSC(okrem normynapr. Z dôvôdu rôznych nepríjemných efektov obrazu musel byť frame rate 30i znížený o 0.1%PAL60), z čoho vznikol štandard 29.97i. Vyriešilo to problémy po zavedení farebného vysielania v oblastiach používajúcich 60Hz striedavý prúd a štandardy ako NTSCSECAM, PAL60NTSC50, atď.
 
*29.97p - snímkovacia frekvencia používaný najmä pre filmy prekonvertované z 23.976p spôsobom 3:2 pulldown pre odvysielanie v televíziach používajúcich 60Hz štandardy ako NTSC, PAL60, atď.
47.952p - dvojnásobok štandardu 23.976p, ktorý ponúka plynulejší obraz a kompatibilitu s NTSC štandardmi.
 
25i*29.97i (často označované aj ako 50i59.94i alebo dokonca aj ako 60i) - snímkovacia frekvencia určená najmä pre televízne programy a vysielanie v oblastiach s 50Hz60Hz striedavým elektrickým prúdom. Používaná najmä v oblastiach so štandardmi PALNTSC (okrem napr. PAL60NTSC50), SECAM, NTSC50PAL60, atď.
48p - dvojnásobok štadardu 24p, ktorý ponúka plynulejší obraz.
 
*30p - dnes nie veľmi často používaný štandard, občas je používaný pri niektorých filmoch a rôzne videohry určené pre moderné herné konzoly a počítače. Často ju používajú aj modely rôznych mobilných telefónov, webkamier, atď.
50p - snímkovacia frekvencia určená najmä pre televízne programy a vysielanie v bývalých oblastiach používajúcich 50Hz štandardy ako PAL (okrem napr. PAL60), SECAM, NTSC50, atď. Ponúka rovnako plynulý pohyb ako štandard 25i, ale snímky sú vykresľované po celých snímkoch, nie polsnímkoch ako je tomu u štandardu 25i.
 
59.94p*30i (často označovaný aj ako 60i) - snímkovacia frekvencia určená najmä pre televízne programy a vysielanie v bývalých oblastiach používajúcichs 60Hz štandardystriedavým akoelektrickým NTSCprúdom. (okremAktuálne naprnepoužívaná, je to predchodca štandardu 29.97 NTSC50),- PAL60,ten atďvznikol po zavedení farebného vysielania do NTSC normy. PonúkaZ rovnakodôvôdu plynulýrôznych pohybnepríjemných akoefektov obrazu musel byť frame rate 30i znížený o 0.1%, z čoho vznikol štandard 29.97i,. aleVyriešilo snímkyto sú vykresľovanáproblémy po celýchzavedení snímkoch,farebného nievysielania polsnímkochv akooblastiach jepoužívajúcich tomu60Hz ustriedavý štandarduprúd 29.97ia štandardy ako NTSC, PAL60, atď.
 
*47.952p - dvojnásobok štandardu 23.976p, ktorý ponúka plynulejší obraz a kompatibilitu s NTSC štandardmi.
60p - nie veľmi často používaný štandard. občas je používaný pri filmoch s vysokou snímkovacou frekvenciou a rôzne videohry určené pre moderné herné konzoly a počítače. Často ju používajú aj prémiovejšie modely mobilných telefónov, webkamier, atď.
 
*48p - dvojnásobok štadardu 24p, ktorý ponúka plynulejší obraz.
.
 
*50p - snímkovacia frekvencia určená najmä pre televízne programy a vysielanie v bývalých oblastiach používajúcich 50Hz štandardy ako PAL (okrem napr. PAL60), SECAM, NTSC50, atď. Ponúka rovnako plynulý pohyb ako štandard 25i, ale snímky sú vykresľované po celých snímkoch, nie polsnímkoch ako je tomu u štandardu 25i.
.
 
*59.94p - snímkovacia frekvencia určená najmä pre televízne programy a vysielanie v bývalých oblastiach používajúcich 60Hz štandardy ako NTSC (okrem napr. NTSC50), PAL60, atď. Ponúka rovnako plynulý pohyb ako štandard 29.97i, ale snímky sú vykresľovaná po celých snímkoch, nie polsnímkoch ako je tomu u štandardu 29.97i.
.
 
*60p - nie veľmi často používaný štandard. občas je používaný pri filmoch s vysokou snímkovacou frekvenciou a rôzne videohry určené pre moderné herné konzoly a počítače. Často ju používajú aj prémiovejšie modely mobilných telefónov, webkamier, atď.
Štandardy ako napr. 72p, 100p, 119.88p, 120p, atď. sú väčšinou len násobky momentálne používaných štandardov. Aktuálne nie veľmi používané pre bežný výstup.
 
*Štandardy ako napr. 72p, 100p, 119.88p, 120p, atď. sú väčšinou len násobky momentálne používaných štandardov. Aktuálne nie veľmi používané pre bežný výstup.
 
==Referencie ==