Obchodná spoločnosť (právo): Rozdiel medzi revíziami

d (WPCleaner v1.43 - Fixed using Wikipédia:WikiProjekt Check Wikipedia (Opakované referencie))
 
Obchodné spoločnosti (okrem spoločností založených podľa európskeho práva) sa v strednej Európe tradične delia na:
* osobné obchodné spoločnosti (iný názov: personálne obchodné spoločnosti) - rozhodujúcu úlohu v nich hrajú vlastnosti a priama osobná účasť spoločníkov na činnosti spoločnosti; patrí sem: verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť;
* kapitálové obchodné spoločnosti -rozhodujúcu úlohu v nich hrá výška kapitálov (t.j. kapitálová účasť) spoločníkov na spoločnosti (priama osobná účasť je druhoradá alebo irelevantná); patrí sem: akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie a v zahraničí aj komanditná spoločnosť na akcie; spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditná spoločnosť na akcie sú však skôr prechodné typy medzi osobnou a kapitálovou obchodnou spoločnosťou.
 
Namiesto výrazov osobná (alebo personálna) obchodná spoločnosť a kapitálová obchodná spoločnosť sa zvyknú používať aj skrátené označenia osobná (alebo personálna) spoločnosť a kapitálová spoločnosť (takto dokonca výslovne ako legislatívna skratka v českom zákone o obchodních korporacích). Prísne vzaté však výrazy osobná (alebo personálna) spoločnosť a kapitálová spoločnosť podľa niektorých názorov majú širší význam než osobná obchodná spoločnosť a kapitálová obchodná spoločnosť, pretože existujú aj osobné (alebo personálne) spoločnosti, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami (napr. združenie podľa §829 Obč. zákonníka, partnerstvo podľa nemeckého práva a prípadne aj tichá spoločnosť a európske zoskupenie hospodárskych záujmov) a kapitálové spoločnosti, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami (napr. akciový spolok podľa spolkového patentu z roku 1852 v Rakúsku, vzájomná poisťovňa („Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“) v Nemecku, banícka spoločnosť v Nemecku a prípadne aj európska spoločnosť).<ref>obchodná spoločnosť. In: ŠÍBL, D. (ed.) et al.: Malý slovník trhovej ekonomiky, Bratislava 1991 ISBN 80-85323-02-8. S. 132</ref><ref>KUPKOVIČ, Milan, a kol. Podnikové hospodárstvo : komplexný pohľad na podnik. Bratislava : Sprint, 2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7. S. 86-87.</ref><ref name=EE>obchodní společnost. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. ''Ekonomická encyklopedie ''A-O /I/. 2., přepracované vydání. Praha: Svoboda, 1984. s. 719.</ref><ref>§1 ods. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) </ref><ref name="r1" /><ref name="r2" /><ref>KASTNER, Walther: Grundriss des österreichischen Gesellschaftsrechts. 5., erw. Aufl., Studenten-Ausg., Wien : Manz, 1990. ISBN 3-214-14853-2, S. 35-37</ref><ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Kreuzer | meno = Christian | autor = | odkaz na autora = | titul = BWL kompakt (Die 100 wichtigsten Themen der Betriebswirtschaft für Praktiker) | vydanie = | vydavateľ = Linde Verlag GmbH | miesto = | rok = 2013 | počet strán = 496 | url = | isbn = 978-3-7094-0456-0 | kapitola = | strany = 60-66| jazyk = }}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = www.Rechtslexikon.net | odkaz na autora = | titul = Kapitalgesellschaft | url = http://www.rechtslexikon.net/d/kapitalgesellschaft/kapitalgesellschaft.htm | vydavateľ = rechtslexikon.net | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2017-11-14 | miesto = | jazyk = }}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = www.Rechtslexikon.net | odkaz na autora = | titul = Personengesellschaft | url = http://www.rechtslexikon.net/d/personengesellschaft/personengesellschaft.htm | vydavateľ = rechtslexikon.net | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2017-11-14 | miesto = | jazyk = }}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Gabler Wirtschaftslexikon | url = http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/personengesellschaft.html | vydavateľ = wirtschaftslexikon.gabler.de | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2017-11-14 | miesto = | jazyk = }}</ref><ref>Kapitalgesellschaft. In: WOLL, Artur, ed. Wirtschaftslexikon. 6., überarb. und erw. Aufl. München ; Wien : Oldenbourg, 1992. 770 s. ISBN 3-486-22012-8. S. 304</ref>
Anonymný používateľ