Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku: Rozdiel medzi revíziami

bez zdroja
Značky: Vizuálny editor úprava z mobilu úprava z mobilného webu
(bez zdroja)
[[Súbor:Evanjelicka cirkev SR 2001.png|náhľad|Evanjelická cirkev aug. vyznania (luteráni) v obciach Slovenska podľa sčítania v roku 2001.]]
[[Súbor:Lutherrose.svg|náhľad|Lutherova ruža - symbol luteránskych cirkví]]
[[Súbor:Evanjelicka cirkev SR 2001Lutherrose.pngsvg|náhľad|PočetSymbol veriacich[[Martin pri sčítaníLuther|Lutherova]] obyvateľstvaruža, vemblém rokuevanjelických 2001cirkví]]
'''Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku'''<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko =
| miesto =
| jazyk =
}}</ref> ('''ECAV''') je druhá najväčšia [[cirkev]] na [[Slovensko|Slovensku]]. Hlási sa k učeniu nemeckých[[Nemecko|nemeckého]] reformátorovreformátora [[Martin Luther|Martina Luthera]] a [[Philipp Melanchthon|Philippa Melanchthona]](Luteranizmu). V roku [[2001]] sa k nej hlásilo podľa štatistického úradu SR 6,93 % slovenskej populácie, t. j. 372 858 osôb. Pri sčítaní obyvateľstva v roku [[2011]] došlo k poklesu obyvateľov hlásiacich sa k evanjelickej cirkvi na 5,9% celkovej populácie, t.j. 316 250 osôb<ref>http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/54eb0cba-ec99-4549-8a33-5c86eead59c1/Tab_14_Obyvatelstvo_SR_podla_nabozenskeho_vyznania_scitanie_2011_2001_1991.pdf?MOD=AJPERES</ref>. K roku [[2004]] mala cirkev 326 zborov, 357 duchovných a 651 kostolov a modlitební.
 
== Dejiny ==
 
== Viera ==
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku vyznáva tri historické vyznania viery: [[Apoštolské vyznanie viery|Apoštolské]], [[Nicejsko-carihradské vyznanie viery|Nicejsko-carihradské]] a [[Atanáziovo vyznanie viery|Atanáziovo]]. Cirkev vyznáva Symbolické knihy (Knihu svornosti) ktorá obsahuje: [[Augsburské vyznanie|Augsburgské vyznanie viery]], Apológia, Šmalkaldské články a Malý a Veľký katechizmus Dr. Martina Luthera. Cirkev vysluhuje dve sviatosti: [[Krst]] a [[Eucharistia|Večeru Pánovu]]. Prítomnosť Krista vo Večeri Pánovej chápu ako reálnu. Spoveď vysluhuje aj verejnú aj ušnú. Duchovný nemusia dodržiavať celibát. Cirkev svätí aj ženy a má platnú [[Apoštolská postupnosť|apoštolskú postupnosť]].
 
Evanjelická cirkev, na rozdiel od niektorých ostatných cirkví, nepoužíva na oslovenie duchovných slovo "otec", pretože podľa Ježišových slov v evanjeliách patrí toto oslovenie len nebeskému Otcovi. Preto pred oslovenie biskup, senior, farár, patrí slovo "brat".
 
*Stredobodom evanjelických služieb Božích je ''Kázeň''.
*''Záverečná liturgia'' sa skladá z ďakovnej ''antifóny'', ''kolekty'' a ''Áronovského požehnania''. Po nej nasleduje posledný verš štvrtej piesne, po ktorom kňaz vyzve ľudí k podaniu rúk a pokojnom sa rozídení, ktoré je doprevádzané ''záverečnou organovou hrou (Postludium)''.
 
== Večera Pánova ==
ECAV verí že Telo a Krv Kristova sú prítomné v chlebe a víne, že sú s chlebom a vínom sviatosne zjednotené a že sú pod spôsobmi chleba a vína. Toto chápanie sa mylne označuje ako konsubstanciácia. ECAV odmieta katolícku [[Transsubstanciácia|transsubstanciáciu]]. Večera Pánova sa vysluhuje zásadne pod oboma spôsobmi (Telo aj Krv). Večera Pánova sa slávi každú prvú nedeľu v mesiaci a na niektoré sviatky.
 
Slávenie Večere Pánovej prebieha takto:
 
· Prefácia
 
· [[Otčenáš]]
 
· Slová ustanovenia
 
· Agnus Dei
 
Hodné príjimanie narozdiel od rímskokatolíckej cirkvi nazávisí od toho či komunikant vie o ťažkom hriechu ktorý spáchal, ale závisí od vieri v Kristovo prisľúbenie a ľútosťou nad hriechmi.
 
== Spoveď ==
Verejná - vysluhuje sa pri Večeri Pánovej. Penitent (kajúcnik) vyzná hriechy Bohu v srdci. Kňaz kladie štyri spovedné otázky a následne udeľuje rozhrešenie.
 
Ušná - koná sa v súkromí pred kňazom. Narozdiel od rímskokatolíckej nie je povinnosť vyznať všetky ťažké hriechy (o ktorých penitent vie) ale má podobu skôr duchovného rozhovoru s rozhrešením. Po spovedi penitent (kajúcnik) nevykonáva pokutu. Evanjelici ani na ťažké a ľahké hriechy nerozdeľujú.
 
== Štyri reformačné solas ==
ECAV vyznáva štyri reformačné solas:
 
'''Sola scriptura''' - Písmo Sväté je ,,norma normujúca" a cirkevná tradícia ,,norma normovaná".
 
'''Sola fide''' - Spása človeka je možná jedine dôverou v Kristovo milosrdenstvo. Taktiež ale ovocím viery musia byť skutky.
 
'''Sola gratia''' - Spása je dar získaný z Božej milosti. Nemožno spásu dosiahnúť dobrými skutkami alebo vlastným úsilím.
 
'''Solus Christus''' - Kristus je stredobodom diania v cirkvi. On je jej hlavou.
 
== Úcta k svätým ==
ECAV si ctí svätých avšak nemodlí sa ku nim. ECAV slávi sviatky: svätých Cyrila a Metoda, svätých Petra a Pavla a pamiatku na upálenie majstra [[Ján Hus|Jana Husa]].
 
== Apoštolská postupnosť ==
ECAV na Slovensku má platnú apoštolskú postupnosť. Je tomu tak preto lebo prvých dvoch evanjelických biskupov vysvätil biskup [[Švédska cirkev|Švédskej cirkvi]] a tá platnú apoštolskú postupnosť má.
 
 
== Organizačná štruktúra ==
 
== Zbor biskupov ==
Zbor biskupov je zodpovedným orgánom Evanjelickej cirkvi v duchovných veciach , ktorý tvoria generálny biskup, biskup západného dištriktu a biskup východnéhodištriktuálni dištriktubiskupi.
 
== Významné [[Synoda|synody]] ==