Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
(bez zdroja)
Značka: vrátenie
Značky: Vizuálny editor úprava z mobilu úprava z mobilného webu bez zdroja vrátené
 
== Viera ==
ECAV sa hlási ku [[Biblia|Biblii]] a [[Kniha svornosti|Symbolickým knihám (Knihe svornosti)]]. Verí v jedného [[Boh|Boha]] v troch osobách: [[Boh Otec|Otec]], [[Ježiš Kristus|Syn]] a [[Duch Svätý]]. Vyznáva tri historické vyznania viery: [[Apoštolské vyznanie viery|Apoštolské]], [[Nicejsko-carihradské vyznanie viery|Nicejsko-carihradské]] a [[Atanáziovo vyznanie viery|Atanáziovo]]. Za prameň svojej viery považuje [[Biblia|Písmo]] a takú [[Tradícia|Tradíciu]] ktorý je v v súlade s Písmom. Cirkev vysluhuje dve sviatosti: [[Krst]] a [[Eucharistia|Večeru Pánovu]]. Cirkev ordinuje aj ženy.
 
Evanjelická cirkev, na rozdiel od niektorých ostatných cirkví, nepoužíva na oslovenie duchovných slovo "otec", pretože podľa Ježišových slov v evanjeliách patrí toto oslovenie len nebeskému Otcovi. Preto pred oslovenie biskup, senior, farár, patrí slovo "brat".
 
'''<big>Štyri reformačné solas</big>'''
 
ECAV vyznáva päť reformačných solas:
 
''Sola scriptura'' (Iba Písmo): Písmo je ,,norma normojúcu" a Tradícia ,,norma normovaná".
 
''Sola fide'' (Iba dôvera): Spása človeka je možná jedine dôverou v Kristovo milosrdenstvo. Avšak živá viera sa musí prejavovať aj v skutkoch.
 
''Sola gratia'' (Iba milosťou): Spása je dar získaný z milosti. Nemožno si ju zaslúžiť vlastným úsilím alebo dobrými skutkami.
 
''Solus Christus'' (Iba Kristus): Iba v Kristovi je spása človeka.
 
''Soli Deo glória'' (Iba Bohu patrí sláva): Všetko čo robíme má slúžiť na slávu Božiu.
 
=== Služby Božie ===
*Stredobodom evanjelických služieb Božích je ''Kázeň''.
*''Záverečná liturgia'' sa skladá z ďakovnej ''antifóny'', ''kolekty'' a ''Áronovského požehnania''. Po nej nasleduje posledný verš štvrtej piesne, po ktorom kňaz vyzve ľudí k podaniu rúk a pokojnom sa rozídení, ktoré je doprevádzané ''záverečnou organovou hrou (Postludium)''.
 
== Večera Pánova ==
ECAV verí v reálnu prítomnosť Krista vo Večeri Pánovej. Verí že pravé Telo Kristovo a pravá Krv Kristova sú skutočné prítomné pod spôsobmi chleba a vína, že sú v chlebe a víne a že sú s chlebom a vínom sviatostne zjednotené. Toto chápanie sa mylne označuje ako [[konsubstanciácia]]. ECAV odmieta katolícku [[Transsubstanciácia|transsubstanciáciu]]. Večera Pánova sa slávi každú prvú nedeľu v mesiaci a niektoré sviatky. Večeri Pánovej predchádza [[spoveď]].
 
Narozdiel od Katolíckej cirkvi, podľa ECAV nehodné/svätokrádežné príjimanie nie je s vedomím ťažkého hriechu, ale ak človek neverí o čo vo sviatosti ide, ak neverí že Kristus zomrel zomrel za neho a ak neľutuje svoje hriechy. ECAV ani na ťažké a ľahké hriechy nerozdeľuje.
 
== Spoveď ==
V ECAV má spoveď dve formy:
 
'''Verejná''' - vykonáva sa pred prijatím Večere Pánovej. Kajúcnik vyzná Bohu svoje hriechy v srdci, kňaz kladie štyri spovedné otázky a následne udeľuje rozhrešenie. Kňaz teda nevie o hriechoch laikov.
 
'''Ušná''' - vykonáva sa v súkromí pred kňazom. Narozdiel od katolíckej spovede, nie je povinnosť vyznať všetky ťažké hriechy o ktorých kajúcnik vie, jednak aj preto lebo ECAV na ťažké a ľahké hriechy nerozdeľuje. Má tak skôr podobu duchovného rozhovoru s rozhrešením.
 
Na každú formu spovede sa ale treba pripraviť úprimnou ľútosťou a aj nápravou ak je potrebná.
 
== Úcta k svätým ==
ECAV si ctí svätých ale nemodlí sa ku nim. ECAV slávi sviatky: [[Cyril a Metod|svätých Cyrila a Metoda]], svätých [[Peter (apoštol)|Petra]] a [[Pavol (apoštol)|Pavla]] a pamiatku upálenia majstra [[Ján Hus|Jana Husa]].
 
== Apoštolská postupnosť ==
ECAV má platnú [[Apoštolská postupnosť|apoštolskú postupnosť]]. Je tomu tak preto lebo prvých dvoch slovenskích evanjelickích biskupov vysvätil biskup [[Švédska cirkev|Švédskej luteránskej cirkvi]] a tá platnú apoštolskú postupnosť má.
 
 
== Organizačná štruktúra ==
Anonymný používateľ