Pomlčková vojna: Rozdiel medzi revíziami

úpravy pri tvrdeniach o pomlčke
(návrh hovoril o použití spojovníku)
(úpravy pri tvrdeniach o pomlčke)
 
Vláda Slovenska preto [[14. február]]a navrhla, aby sa názov krajiny písal so spojovníkom, konkrétne „Republika Česko-Slovensko“ alebo „Federácia Česko-Slovensko“ podobne, ako to bolo v rokoch [[1918]] až [[1920]], keď vzniklo Česko-Slovensko, a znova v rokoch [[1938]] – [[1939]]. Na inkriminovanej schôdzi federálneho parlamentu (Federálneho zhromaždenia) sa potom [[29. marec|29. marca]] okrem tohto návrhu prerokúval zmenený Havlov návrh „Republika Česko-Slovensko“ a návrh poslancov „Československá federatívna republika“.
 
Jadrom sporu bol problém písania [[spojovník]]a, ktorý českí poslanci nesprávne označovali ako [[pomlčka]] (preto aj názov Pomlčková vojna je „nesprávny“ v tom zmysle, že išlo o Spojovníkovú vojnu). Spojovník má podľa pravidiel slovenského a českého pravopisu inú grafickú podobu a inú funkciu ako pomlčka. Kým spojovník sa používa na spájanie slov (napríklad FrýdekRakúsko-MístekUhorsko), pomlčka sa používa na oddeľovanie (napr. načasové koncirozsahy riadkutypu ''1918 – 1938'', sústavy zemepisných bodov tvoriacich jeden celok, napríklad ''trať Bratislava – Košice'') ai na ostatné účely. Slovenská strana písanie spojovníka chápala jednak ako návrat k pôvodnému historickému písaniu názvu štátu, a jednak ako vyjadrenie federatívneho usporiadania štátu. Česká strana, ktorá si spojovník preinterpretovalainterpretovala na pomlčku, ho chápala ako symbol rozdelenia.
 
Nakoniec [[29. marec|29. marca]] federálny parlament rozhodol, že (dlhý) názov krajiny bude v českom jazyku bez spojovníka, teda „Československá federativní republika“ (ČSFR), a so spojovníkom v slovenskom jazyku, teda „Česko-slovenská federatívna republika“ (ČSFR). Toto riešenie bolo neuspokojivé a po dlhých rokovaniach a menej ako mesiaci [[20. apríl]]a [[1990]] federálny parlament zmenil znova (dlhý) názov krajiny na „[[Česká a Slovenská Federatívna Republika]]“ (ČSFR). Problémom tohto kompromisu však bola skutočnosť, že v slovenskom a českom jazyku sa zvyčajne píše veľkým písmenom len prvé slovo názvov krajín. To, že sa celý názov krajiny bude písať veľkými písmenami, však odstránilo problém, či písať slovo „Slovenská“ v názve veľkým písmenom.
Anonymný používateľ