Kategória:ATC A11D – Vitamín B1, samotný a v kombinácii s vitamínmi B6 a B12: Rozdiel medzi revíziami