Redaktor:TeslaBot/Copyvio Watchdog: Rozdiel medzi revíziami

(→‎Autobusár: nová sekcia)
(→‎Teleportačná jama: nová sekcia)
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 17:14, 6. január 2021 (UTC)</div>
 
== [[Teleportačná jama]] ==
 
<div style="font-size:85%;">Možné porušenie autorských práv:</div>
* <span class="plainlinks">({{#ifeq: new | new |rozdiel |[http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleporta%C4%8Dn%C3%A1%20jama&diff=7137985&oldid=0 rozdiel] }} | [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleporta%C4%8Dn%C3%A1%20jama&action=history história]) . . {{#ifeq: new | new | '''N''' | }} [[Teleportačná jama]]; 17:17, {{dátum|2021-01-06}} . . <span style="color: #006400; font-weight: bold;">(+{{formatnum: {{#expr: 3186 - 0 }} }})</span> . . [[Redaktor:Šukačka na stole šuká DRBE FAKJU FAJKU|Šukačka na stole šuká DRBE FAKJU FAJKU]] ([[Diskusia s redaktorom:Šukačka na stole šuká DRBE FAKJU FAJKU|diskusia]] | [[Špeciálne:Príspevky/Šukačka na stole šuká DRBE FAKJU FAJKU|príspevky]]) ''(<nowiki>Vytvorená stránka „{|style="float:right; border:2px solid #ccccff; width:260px; margin:1em;" !style="background-color:#ccccff; color:#000000; font-size:120%;"|Teleportačná jama |- |alig…“</nowiki>)''</span>
 
<div class="plainlinks" style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Nepôvodné frázy zo [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleporta%C4%8Dn%C3%A1%20jama&oldid=7137985 skúmanej revízie], nevyskytujúce sa {{#ifeq: new | new | | v [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleporta%C4%8Dn%C3%A1%20jama&oldid=0 predchádzajúcej revízii] ani }} inde na Wikipédii:</div>
* „'''''Pozorovania vedcov z prestížnej bratislavskej univerzity dokázali, že cieľová teleportačná jama je určená zatiaľ náhodne.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Pozorovania%20vedcov%20z%20prest%C3%AD%C5%BEnej%20bratislavskej%20univerzity%20dok%C3%A1zali%2C%20%C5%BEe%20cie%C4%BEov%C3%A1%20teleporta%C4%8Dn%C3%A1%20jama%20je%20ur%C4%8Den%C3%A1%20zatia%C4%BE%20n%C3%A1hodne.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://sk.uncyclopedia.info/wiki/Teleporta%C4%8Dn%C3%A1_jama sk.uncyclopedia.info]
* „'''''Teleportačná jama je komponent moderného slovenského dopravného systému pre bezpečnú hromadnú prepravu ľudov, ktorého primárnou úlohou je zlikvidovať autobusovú prepravu'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Teleporta%C4%8Dn%C3%A1%20jama%20je%20komponent%20modern%C3%A9ho%20slovensk%C3%A9ho%20dopravn%C3%A9ho%20syst%C3%A9mu%20pre%20bezpe%C4%8Dn%C3%BA%20hromadn%C3%BA%20prepravu%20%C4%BEudov%2C%20ktor%C3%A9ho%20prim%C3%A1rnou%20%C3%BAlohou%20je%20zlikvidova%C5%A5%20autobusov%C3%BA%20prepravu%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://sk.uncyclopedia.info/wiki/Teleporta%C4%8Dn%C3%A1_jama sk.uncyclopedia.info]
* „'''''Pasažier ani netuší, kde sa dostal a musí potom zisťovať podľa machu na kôre stromov, že kde je sever.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Pasa%C5%BEier%20ani%20netu%C5%A1%C3%AD%2C%20kde%20sa%20dostal%20a%20mus%C3%AD%20potom%20zis%C5%A5ova%C5%A5%20pod%C4%BEa%20machu%20na%20k%C3%B4re%20stromov%2C%20%C5%BEe%20kde%20je%20sever.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://sk.uncyclopedia.info/wiki/Teleporta%C4%8Dn%C3%A1_jama sk.uncyclopedia.info]
* „'''''Chodí preto pešo, lebo mu počas teleportácie zmiznú všetky peniaze z vrecák a on nemá na to aby si zaplatil'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Chod%C3%AD%20preto%20pe%C5%A1o%2C%20lebo%20mu%20po%C4%8Das%20teleport%C3%A1cie%20zmizn%C3%BA%20v%C5%A1etky%20peniaze%20z%20vrec%C3%A1k%20a%20on%20nem%C3%A1%20na%20to%20aby%20si%20zaplatil%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://sk.uncyclopedia.info/wiki/Teleporta%C4%8Dn%C3%A1_jama sk.uncyclopedia.info]
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Údržbové šablóny:</div>
<div class="plainlinks">
* <code><nowiki>{{copyvio|zdroj=</nowiki>https://sk.uncyclopedia.info/wiki/Teleporta%C4%8Dn%C3%A1_jama<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleporta%C4%8Dn%C3%A1%20jama&action=edit do článku]
* <code><nowiki>{{copytext|</nowiki>Teleportačná jama<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskusia_s_redaktorom:{{urlencode:Šukačka na stole šuká DRBE FAKJU FAJKU}}&action=edit<!--&section=new--> do diskusie s redaktorom Šukačka na stole šuká DRBE FAKJU FAJKU]
</div>
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 17:18, 6. január 2021 (UTC)</div>
93 514

úprav