Redaktor:TeslaBot/Copyvio Watchdog: Rozdiel medzi revíziami

 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 17:44, 9. január 2021 (UTC)</div>
 
== [[Galileiho, Newtonov, Einsteinov pohyb]] ==
 
<div style="font-size:85%;">Možné porušenie autorských práv:</div>
* <span class="plainlinks">({{#ifeq: new | new |rozdiel |[http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Galileiho%2C%20Newtonov%2C%20Einsteinov%20pohyb&diff=7139760&oldid=0 rozdiel] }} | [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Galileiho%2C%20Newtonov%2C%20Einsteinov%20pohyb&action=history história]) . . {{#ifeq: new | new | '''N''' | }} [[Galileiho, Newtonov, Einsteinov pohyb]]; 21:39, {{dátum|2021-01-09}} . . <span style="color: #006400; font-weight: bold;">(+{{formatnum: {{#expr: 5341 - 0 }} }})</span> . . [[Redaktor:AE1851|AE1851]] ([[Diskusia s redaktorom:AE1851|diskusia]] | [[Špeciálne:Príspevky/AE1851|príspevky]]) ''(<nowiki>Každá hmotnosť zotrváva v stave kvázi pokoja alebo kvázi rovnomerného pohybu po kvázi kružnici (elipse e → 0 ), pokiaľ ju vonkajšie sily neprinútia zmeniť svoj stav.</nowiki>)''</span>
 
<div class="plainlinks" style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Nepôvodné frázy zo [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Galileiho%2C%20Newtonov%2C%20Einsteinov%20pohyb&oldid=7139760 skúmanej revízie], nevyskytujúce sa {{#ifeq: new | new | | v [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Galileiho%2C%20Newtonov%2C%20Einsteinov%20pohyb&oldid=0 predchádzajúcej revízii] ani }} inde na Wikipédii:</div>
* „'''''[5] PURCELL, E. M.. Electricity and magnetism In: Berkley physics courses (Russian translation).'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22%5B5%5D%20PURCELL%2C%20E.%20M..%20Electricity%20and%20magnetism%20In%3A%20Berkley%20physics%20courses%20%28Russian%20translation%29.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://vixra.org/pdf/1409.0090v1.pdf vixra.org], [https://doczz.cz/doc/220518/lubom%C3%ADr-vl%C4%8Dek doczz.cz]
* „'''''\"Každá hmotnosť (atóm, molekula, častica, teleso, vákuum) zotrváva v stave kvázi pokoja alebo kvázi rovnomerného pohybu po kvázi kružnici (elipse'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22%5C%22Ka%C5%BEd%C3%A1%20hmotnos%C5%A5%20%28at%C3%B3m%2C%20molekula%2C%20%C4%8Dastica%2C%20teleso%2C%20v%C3%A1kuum%29%20zotrv%C3%A1va%20v%20stave%20kv%C3%A1zi%20pokoja%20alebo%20kv%C3%A1zi%20rovnomern%C3%A9ho%20pohybu%20po%20kv%C3%A1zi%20kru%C5%BEnici%20%28elipse%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.trendsinphysics.info/kniha/kniha1sk.htm trendsinphysics.info]
* „'''''et de Phys., 3e série, T. LVII. (Décembre 1859) Présente á l’Academie des Sciences dans sa séance du 29 septembre'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22et%20de%20Phys.%2C%203e%20s%C3%A9rie%2C%20T.%20LVII.%20%28D%C3%A9cembre%201859%29%20Pr%C3%A9sente%20%C3%A1%20l%E2%80%99Academie%20des%20Sciences%20dans%20sa%20s%C3%A9ance%20du%2029%20septembre%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.researchgate.net/publication/333748777_We_will_review_the_experiments_of_Fizeau_Harress_Kaufmann_Michelson_-_Morley_which_led_to_the_emergence_of_Einstein's_special_and_general_relativity_theory_EINSTEIN_A_Sobranie_naucnych_trudov_v_cetyre researchgate.net], [https://www.trendsinphysics.info/kniha/ref.html trendsinphysics.info], [https://www.researchgate.net/publication/334319166_Redefinition_Fizeaus_and_Harresss_EXPERIMENTS researchgate.net], [https://www.academia.edu/9470142/Form_of_Intensity_of_the_Moving_Charge_Electric_Field_is_asymmetrical academia.edu], [https://www.researchgate.net/publication/333803213_Form_of_the_interference_field_is_non-linear researchgate.net], …
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Údržbové šablóny:</div>
<div class="plainlinks">
* <code><nowiki>{{copyvio|zdroj=</nowiki>https://vixra.org/pdf/1409.0090v1.pdf, https://www.trendsinphysics.info/kniha/kniha1sk.htm, https://www.researchgate.net/publication/333748777_We_will_review_the_experiments_of_Fizeau_Harress_Kaufmann_Michelson_-_Morley_which_led_to_the_emergence_of_Einstein's_special_and_general_relativity_theory_EINSTEIN_A_Sobranie_naucnych_trudov_v_cetyre<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Galileiho%2C%20Newtonov%2C%20Einsteinov%20pohyb&action=edit do článku]
* <code><nowiki>{{copytext|</nowiki>Galileiho, Newtonov, Einsteinov pohyb<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskusia_s_redaktorom:{{urlencode:AE1851}}&action=edit<!--&section=new--> do diskusie s redaktorom AE1851]
</div>
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 21:40, 9. január 2021 (UTC)</div>
93 615

úprav