Redaktor:TeslaBot/Copyvio Watchdog: Rozdiel medzi revíziami

→‎Biatlon: nová sekcia
(→‎Dejiny: nová sekcia)
(→‎Biatlon: nová sekcia)
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 17:40, 12. január 2021 (UTC)</div>
 
== [[Biatlon]] ==
 
<div style="font-size:85%;">Možné porušenie autorských práv:</div>
* <span class="plainlinks">({{#ifeq: edit | new |rozdiel |[http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Biatlon&diff=7142067&oldid=7114571 rozdiel] }} | [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Biatlon&action=history história]) . . {{#ifeq: edit | new | '''N''' | }} [[Biatlon]]; 16:07, {{dátum|2021-01-13}} . . <span style="color: #006400; font-weight: bold;">(+{{formatnum: {{#expr: 10460 - 6577 }} }})</span> . . [[Redaktor:Starekolena|Starekolena]] ([[Diskusia s redaktorom:Starekolena|diskusia]] | [[Špeciálne:Príspevky/Starekolena|príspevky]]) ''(<nowiki>este to upravujem</nowiki>)''</span>
 
<div class="plainlinks" style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Nepôvodné frázy zo [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Biatlon&oldid=7142067 skúmanej revízie], nevyskytujúce sa {{#ifeq: edit | new | | v [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Biatlon&oldid=7114571 predchádzajúcej revízii] ani }} inde na Wikipédii:</div>
* „'''''Alena Fusková obsadila 4. a 5.  miesto na Majstrovstvách sveta žien v biatlone v roku 1984 v Chamonix vo Francúzsku'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Alena%20Fuskov%C3%A1%20obsadila%204.%20a%205.%C2%A0%20miesto%20na%20Majstrovstv%C3%A1ch%20sveta%20%C5%BEien%20v%20biatlone%20v%20roku%201984%20v%20Chamonix%20vo%20Franc%C3%BAzsku%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://biathlon.sk/sk/slovensky-zvaz-biatlonu/historia biathlon.sk], [http://www.findglocal.com/SK/Bansk%C3%A1-Bystrica/787144887985402/Slovensk%C3%A1-biatlonov%C3%A1-reprezent%C3%A1cia findglocal.com], [https://en-gb.facebook.com/pages/category/Sports-Team/BiatlonSR/about/ en-gb.facebook.com]
* „'''''V rýchlostných pretekoch na 7,5 km skončila Mihoková štvrtá, Schwarzbacherová siedma a Murínová deviata.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22V%20r%C3%BDchlostn%C3%BDch%20pretekoch%20na%207%2C5%20km%20skon%C4%8Dila%20Mihokov%C3%A1%20%C5%A1tvrt%C3%A1%2C%20Schwarzbacherov%C3%A1%20siedma%20a%20Mur%C3%ADnov%C3%A1%20deviata.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.slovenskybiatlon.sk/historia/historia-slovenskeho-biatlonu slovenskybiatlon.sk]
* „'''''Po roku 1989 došlo k zrušeniu Zväzarmu, ktorého nástupníckou organizáciou sa stalo Združenie technických a športových činností SR.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Po%20roku%201989%20do%C5%A1lo%20k%20zru%C5%A1eniu%20Zv%C3%A4zarmu%2C%20ktor%C3%A9ho%20n%C3%A1stupn%C3%ADckou%20organiz%C3%A1ciou%20sa%20stalo%20Zdru%C5%BEenie%20technick%C3%BDch%20a%20%C5%A1portov%C3%BDch%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20SR.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.biathlon.sk/sk/szb/historia biathlon.sk], [https://fr-fr.facebook.com/BiatlonSR/about/ fr-fr.facebook.com], [https://en-gb.facebook.com/pages/category/Sports-Team/BiatlonSR/about/ en-gb.facebook.com]
* „'''''Aj keď popularita biatlonu na Slovensku rástla najmä v ostatných rokoch, tento šport sa u nás začal rozvíjať už po'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Aj%20ke%C4%8F%20popularita%20biatlonu%20na%20Slovensku%20r%C3%A1stla%20najm%C3%A4%20v%20ostatn%C3%BDch%20rokoch%2C%20tento%20%C5%A1port%20sa%20u%20n%C3%A1s%20za%C4%8Dal%20rozv%C3%ADja%C5%A5%20u%C5%BE%20po%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.slovenskybiatlon.sk/historia/historia-slovenskeho-biatlonu slovenskybiatlon.sk]
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Údržbové šablóny:</div>
<div class="plainlinks">
* <code><nowiki>{{copyvio|zdroj=</nowiki>https://biathlon.sk/sk/slovensky-zvaz-biatlonu/historia, https://www.slovenskybiatlon.sk/historia/historia-slovenskeho-biatlonu, https://www.biathlon.sk/sk/szb/historia<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Biatlon&action=edit do článku]
* <code><nowiki>{{copytext|</nowiki>Biatlon<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskusia_s_redaktorom:{{urlencode:Starekolena}}&action=edit<!--&section=new--> do diskusie s redaktorom Starekolena]
</div>
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 16:08, 13. január 2021 (UTC)</div>
93 504

úprav