Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku: Rozdiel medzi revíziami

Zdroj: http://e-anjelik.sk/archiv/2952
(zdroje treba pridať len ku konkrétnej doplnenej časti)
Značka: vrátenie
(Zdroj: http://e-anjelik.sk/archiv/2952)
Značky: Vizuálny editor úprava z mobilu úprava z mobilného webu vrátené
 
== Viera ==
Cirkev sa hlási k [[Biblia|Biblii]] a Knihe svornosti (Symbolickým knihám). Vyznáva [[Apoštolské vyznanie viery|Apoštolské]], [[Nicejsko-carihradské vyznanie viery|Nicejsko-carihradské]] a Atanázovo vyznanie viery. Vysluhuje dve sviatosti: Krst a [[Eucharistia|Večeru Pánovu]]. Príjimanie je zásadne pod oboma spôsobmi. Spoveď je ušná aj verejná. Cirkev svätí aj ženy a celibát je u duchovných dobrovoľný. Cirkev má platnú apoštolskú postupnosť (platné svätenie kňazov).
 
Evanjelická cirkev, na rozdiel od niektorých ostatných cirkví, nepoužíva na oslovenie duchovných slovo "otec", pretože podľa Ježišových slov v evanjeliách patrí toto oslovenie len nebeskému Otcovi. Preto pred oslovenie biskup, senior, farár, patrí slovo "brat".
*Stredobodom evanjelických služieb Božích je ''Kázeň''.
*''Záverečná liturgia'' sa skladá z ďakovnej ''antifóny'', ''kolekty'' a ''Áronovského požehnania''. Po nej nasleduje posledný verš štvrtej piesne, po ktorom kňaz vyzve ľudí k podaniu rúk a pokojnom sa rozídení, ktoré je doprevádzané ''záverečnou organovou hrou (Postludium)''.
 
== Apoštolská postupnosť ==
Evanjelická cirkev augburského vyznania na Slovensku si ponechala platnú apoštolskú postupnosť (platné svätenie kňazov). Je tomu tak preto lebo prvých dvoch slovenských evanjelických biskupov [[Jur Janoška|Janošku]] a [[Dušan Fajnor|Fajnora]] vysvätil biskup [[Švédska cirkev|Švédskej cirkvi]] a tá si platné svätenie ponechala. Odvtedy v ECAV na Slovensku kňazskú ordináciu a biskupskú inštaláciu vždy vykonáva biskup a to vkladaním rúk.
 
Vo Švédsku totiž katolícky biskupi iba prijali [[Reformácia|reformáciu]] a odtrhli sa od [[Rím|Ríma]], avšak spôsob svätenia nezmenili.
 
== Organizačná štruktúra ==
154

úprav