Redaktor:TeslaBot/Copyvio Watchdog: Rozdiel medzi revíziami

 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 16:02, 21. január 2021 (UTC)</div>
 
== [[Obklad (staviteľstvo)]] ==
 
<div style="font-size:85%;">Možné porušenie autorských práv:</div>
* <span class="plainlinks">({{#ifeq: edit | new |rozdiel |[http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obklad%20%28stavite%C4%BEstvo%29&diff=7147053&oldid=6968365 rozdiel] }} | [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obklad%20%28stavite%C4%BEstvo%29&action=history história]) . . {{#ifeq: edit | new | '''N''' | }} [[Obklad (staviteľstvo)]]; 08:40, {{dátum|2021-01-22}} . . <span style="color: #006400; font-weight: bold;">(+{{formatnum: {{#expr: 4324 - 1433 }} }})</span> . . [[Redaktor:Martin Nemec kamen|Martin Nemec kamen]] ([[Diskusia s redaktorom:Martin Nemec kamen|diskusia]] | [[Špeciálne:Príspevky/Martin Nemec kamen|príspevky]]) ''(<nowiki>pridanie kamenný obklad a jeho rozdelenie</nowiki>)''</span>
 
<div class="plainlinks" style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Nepôvodné frázy zo [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obklad%20%28stavite%C4%BEstvo%29&oldid=7147053 skúmanej revízie], nevyskytujúce sa {{#ifeq: edit | new | | v [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obklad%20%28stavite%C4%BEstvo%29&oldid=6968365 predchádzajúcej revízii] ani }} inde na Wikipédii:</div>
* „'''''Nepravidelné štiepané obklady sú najpoužívanejšie v hrúbke 1 až 3 cm, v priemere od 15 do 50 cm z gneisu,'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Nepravideln%C3%A9%20%C5%A1tiepan%C3%A9%20obklady%20s%C3%BA%20najpou%C5%BE%C3%ADvanej%C5%A1ie%20v%20hr%C3%BAbke%201%20a%C5%BE%203%20cm%2C%20v%20priemere%20od%2015%20do%2050%20cm%20z%20gneisu%2C%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.kamenskalica.sk/kamenne-obklady/ kamenskalica.sk], [https://www.zivicove-nalepky.sk/lacne-kupelne-obklady zivicove-nalepky.sk]
* „'''''V interiéri sú vo veľkej miere využívané v kúpeľni, obývačke, spálni, alebo ako obklad za kuchynskú linku.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22V%20interi%C3%A9ri%20s%C3%BA%20vo%20ve%C4%BEkej%20miere%20vyu%C5%BE%C3%ADvan%C3%A9%20v%20k%C3%BApe%C4%BEni%2C%20ob%C3%BDva%C4%8Dke%2C%20sp%C3%A1lni%2C%20alebo%20ako%20obklad%20za%20kuchynsk%C3%BA%20linku.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.kamenskalica.sk/kamenne-obklady/ kamenskalica.sk]
* „'''''Posledné roky veľmi populárne rezané pásiky majú výšku od 5 cm do 15 cm a dĺžku od 20 cm do'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Posledn%C3%A9%20roky%20ve%C4%BEmi%20popul%C3%A1rne%20rezan%C3%A9%20p%C3%A1siky%20maj%C3%BA%20v%C3%BD%C5%A1ku%20od%205%20cm%20do%2015%20cm%20a%20d%C4%BA%C5%BEku%20od%2020%20cm%20do%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.kamenskalica.sk/kamenne-obklady/ kamenskalica.sk]
* „'''''Druhou veľmi obľúbenou skupinou pre svoj moderný vzhľad, jednoduchú a rychlú montáž sú formátované obklady v tvare obkladových panelov alebo'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Druhou%20ve%C4%BEmi%20ob%C4%BE%C3%BAbenou%20skupinou%20pre%20svoj%20modern%C3%BD%20vzh%C4%BEad%2C%20jednoduch%C3%BA%20a%20rychl%C3%BA%20mont%C3%A1%C5%BE%20s%C3%BA%20form%C3%A1tovan%C3%A9%20obklady%20v%20tvare%20obkladov%C3%BDch%20panelov%20alebo%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.kamenskalica.sk/kamenne-obklady/ kamenskalica.sk]
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Údržbové šablóny:</div>
<div class="plainlinks">
* <code><nowiki>{{copyvio|zdroj=</nowiki>https://www.kamenskalica.sk/kamenne-obklady/<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Obklad%20%28stavite%C4%BEstvo%29&action=edit do článku]
* <code><nowiki>{{copytext|</nowiki>Obklad (staviteľstvo)<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskusia_s_redaktorom:{{urlencode:Martin Nemec kamen}}&action=edit<!--&section=new--> do diskusie s redaktorom Martin Nemec kamen]
</div>
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 08:42, 22. január 2021 (UTC)</div>
93 514

úprav