Žilinská univerzita v Žiline: Rozdiel medzi revíziami

aktualizoval som skratky pre UNIZA, počet absolventov, v prehľade vzniku fakúlt som doplnil aj vývoj názvoj FRI a FEIT
(aktualizoval som skratky pre UNIZA, počet absolventov, v prehľade vzniku fakúlt som doplnil aj vývoj názvoj FRI a FEIT)
Značky: Vizuálny editor prvá úprava redaktora
|Latinský názov = Universitas Solnensis
|Poloha = [[Žilina]], [[Slovensko]]
|Skratka = UNIZA, ŽU
|Typ = verejná univerzita
|Zameranie = technické, ekonomické, humanitné, umelecké
|Počet fakúlt = 7
|Počet zamestnancov = 1 515
|Počet študentov = 7 464852
|Pregraduálny študenti =
|Postgraduálny študenti =
'''Žilinská univerzita v Žiline''' ({{vjz|eng|''University of Žilina''}}, {{vjz|lat|''Universitas Solnensis''}}, skr. UNIZA) je [[Slovensko|slovenská]] [[Verejná vysoká škola|verejná]] [[vysoká škola]] [[univerzita|univerzitného typu]] so sídlom v [[Žilina|Žiline]]. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, inžinierskych/magisterských a doktorandských študijných programoch. Bola založená v roku [[1953]] a v súčasnosti má sedem fakúlt.
 
Na Žilinskej univerzite ukončilo <!--kedy-->štúdium doteraz vyšetakmer 7384 000 absolventov, z toho 1 500 zahraničných. Spolu <!--kedy-->má univerzita vyše 1 500 zamestnancov a vo všetkých formách štúdia študuje približne 98 000 poslucháčov v 175-tich akreditovaných študijných programoch.
 
== História ==
 
Od roku [[1961]] VŠD začala pripravovať odborníkov aj pre rezort spojov, avšak k premenovaniu školy sa pristúpilo až v roku [[1977]] a VŠD bola premenovaná na '''Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline''' (VŠDS). Výsledkom predchádzajúceho vývoja a napĺňaním snáh po univerzalizácii štúdia vznikali po roku 1989 ďalšie nové fakulty z už existujúcich [[inštitúcia|inštitúcií]], [[katedra (vysoká škola)|katedier]] a fakúlt. Ako samostatné fakulty sa v tomto období konštituovali:
* Fakulta riadenia (od roku 1996 Fakulta riadenia a informatiky )
* Stavebná fakulta
* Strojnícka fakulta
* Elektrotechnická fakulta (od roku 2019 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií)
 
V roku [[1996]] vzniká '''Žilinská univerzita v Žiline''' ako nasledovník VŠDS a rozširuje svoj profil pôvodne technickej vysokej školy o prírodné vedy (od 18. augusta 1998). Zákonom č. 324/1996 Z.z. bol v roku [[1996]] názov Vysoká škola dopravy a spojov zmenený na Žilinskú univerzitu v Žiline. V rokoch [[1996]] - [[1997]] vznikli na ŽUUNIZA dve fakulty – Fakulta priemyselných technológií v Púchove a Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku, na základe ktorých boli neskôr založené dve nové slovenské univerzity.
Od 20. decembra 2010 bola Fakulta prírodných vied premenovaná na Fakultu humanitných vied. Vojenská fakulta bola v roku 2001 premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva, čím sa začala jej transformácia na civilnú fakultu delimitovanú do rezortu školstva. V roku 2014 bola premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.
V súčasnosti má teda univerzita sedem fakúlt.
 
== Kampus ==
Univerzita sídli na [[Univerzitný kampus Veľký diel|Univerzitnom kampuse Veľký diel]], ktorý je postupne budovaný od 80-tych rokov. V centre mesta pôsobí Fakulta bezpečnostného inžinierstva, na letisku v [[Dolný Hričov|Dolnom Hričove]] Fakultaje prevádzkypracovisko aKatedry ekonomikyleteckej dopravy aFakulty spojov,prevádzky va [[Prievidza|Prievidzi]]ekonomiky Fakulta riadeniadopravy a informatikyspojov a v [[Tatranská Javorina|Tatranskej Javorine]] od roku [[1999]] Výskumný ústav vysokohorskej biológie. Taktiež vlastní ubytovacie zariadenie v [[Ružomberok|Ružomberku]] a univerzitné rekreačné stredisko v [[Zuberec|Zuberci]].
 
=== Služby pre študentov ===
* Ústav celoživotného vzdelávania
* Centrum informačných a komunikačných technológií
* Ústav súdnehoznaleckého inžinierstvavýskumu a vzdelávania
* Ústav dopravy CETRA
* [[Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline|Univerzitná knižnica]]
* Univerzitné pastoračné centrum pri ŽUUNIZA (tzv. Paľova búda)
* Vydavateľstvo ŽU ([[EDIS]])
* [[Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum|Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum ŽUUNIZA]]
* Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve
* Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
* Výskumné centrum ŽUUNIZA
* Univerzitný vedecký park UNIZA
 
== Spolupráca ==
Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných programoch [[ERASMUS]], [[Leonardo da Vinci]], [[CEEPUS]], [[TEMPUS]], [[COPERNICUS]], [[COST]], v 5., 6. a 7. rámcovom programe, programe H2020 a i.
 
== Iné projekty ==
1

úprava