Rýchlostná cesta: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 954 bajtov ,  pred 4 mesiacmi
→‎Definície a termíny v slovenskom práve: pojem cesta pre motorové vozidlá podľa novelizácie zákona 8/2009
(Aktualizácia údajov, zmeny zákona po 1.4.2020.)
(→‎Definície a termíny v slovenskom práve: pojem cesta pre motorové vozidlá podľa novelizácie zákona 8/2009)
Značka: sekcia Referencie
* Zákon 315/1996 Z.z. (rovnako ako všetky ostatné zákony do roku 2009 na rozdiel od technických noriem) používal výlučne termín "cesta pre motorové vozidlá" a tento pojem na svoje účely definoval ako cestu označenú značkou "cesta pre motorové vozidlá".
* Zákon 8/2009 Z.z. nahradil vo svojom texte (podobne je tomu vo vykonávacom predpise 9/2009 Z.z.) termín "cesta pre motorové vozidlá" termínom '''rýchlostná cesta''' . Zákon 8/2009 navyše (a) obsahuje paragraf, ktorý hovorí ''Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "cesta pre motorové vozidlá", rozumie sa tým "rýchlostná cesta" '', (b) do zákona 315/1996 Z.z. vsúva časti textu obsahujúce spojenie "rýchlostná cesta", (c) necháva (však) bez zmeny samotný paragraf §4a 135/1996 Z.z. a tým aj v ňom obsiahnutý názov "cesta pre motorové vozidlá", (d) pojem "rýchlostná cesta" (na rozdiel od staršieho zákona 315/1996 Z.z.) vôbec priamo nedefinuje. Úmysel bol, zdá sa, nahradiť paušálne pojem "cesta pre motorové vozidlá" pojmom "rýchlostná cesta" (s cieľom zjednotiť terminológiu zákonov s terminológiou technických noriem), výsledok však je pri danej formulácii textu predpis, podľa ktorého sa pojmom cesta pre motorové vozidlá najnovšie "rozumie" pojem rýchlostná cesta, ale tento pojem "rýchlostná cesta" nie je v zákone definovaný.
 
===Podľa novelizácie zákonom 393/2019 Z.z. ===
[[Súbor:311 Cesta pre motorové vozidlá.svg|náhľad|Označenie cesty pre motorové vozidlá]]
S platnosťou od 1. apríla 2020 vstúpila do platnosti novelizácia zákona 8/2009 Z.z. (zákon 393/2019 Z.z.), ktorá upustila od používania termínu ''rýchlostná cesta'' v pravidlách cestnej premávky (ktoré bolo zmätočné vo vzťahu k pojmu „rýchlostná cesta“ podľa cestného zákona) a znovu zaviedla termín '''cesta pre motorové vozidlá'''. V zmysle mezinárodných dohovorov je to cesta s obmedzeným prístupom, obmedzeným pripojením, ktorá je označená príslušnou dopravnou značkou. Neznamená to však cestu s nejakými určenými technickými parametrami, ako v prípade „rýchlostnej cesty“ podľa cestného zákona.<ref name="pravda">{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Rýchlosť sa na rýchlostných cestách nemení. Naďalej platí 130 km/h|url=https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/543011-rychlost-sa-na-rychlostnych-cestach-nemeni-nadalej-plati-130-km-h/|dátum prístupu=2021-02-05}}</ref>
 
Na ceste pre motorové vozidlá platia tieto osobitosti premávky:
* môžu ju používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h
Rovnako ako na diaľnici:
* vchádzať a vychádzať sa smie len na miestach na to určených
* pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 t je zakázané predchádzať iné vozidlá
* je zakázané zastavenie a státie (s výnimkou núdzového státia), otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás
* vlečenie je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z cesty a to len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon č. 8/2009 Z. z. - verzia účinná od 01.04.2020, §37|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20200401.html|dátum prístupu=2021-02-05}}</ref>
 
 
===Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice===
Na účely „Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice“ z [[Espoo]] z roku [[1991]], ktorý nadobudol platnosť na Slovensku v roku [[2000]], „rýchlostná cesta“ (angl. express road) znamená cestu vyhradenú na premávku motorových vozidiel, prístupnú len cez mimoúrovňové alebo riadené križovatky, na ktorej je predovšetkým v jazdnom pruhu zakázané zastavenie a státie.
 
==Definície a termíny podľa technických noriem ==
877

úprav