Peter Salner: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 445 bajtov ,  pred 1 rokom
chýba zhrnutie úprav
(pridanie odkazov na iné stránky wikipédie, formálna úprava (viac informačný štýl))
Bez shrnutí editace
Značka: odstránenie údržbovej šablóny
{{na úpravu}}
{{Wikifikovať}}
{{Infobox Osobnosť
PhDr. '''Peter Salner''', DrSc. (* [[1. marec]] [[1951]], [[Bratislava]]), významný slovenský [[Etnológia|etnológ]], [[Judaistika|judaista]], vedúci vedecký pracovník [https://uesa.sav.sk/ Ústavu etnológie a sociálnej antropológie] [[Slovenská akadémia vied|Slovenskej akadémie vied]] v Bratislave, externý pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulte humanitních studií a Institute základů vzdělanosti Karlovej univerzity v Prahe.<ref>Peter Salner, PhDr., DrSc. https://uesa.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc.</ref> V rokoch 1996-2013 pôsobil zároveň ako predseda Židovskej náboženskej obce v Bratislave, v rokoch 2011-2019 bol podpredsedom [[Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike|Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR]]. Hlavnými oblasťami jeho vedeckého záujmu je život v mestskom prostredí, s dôrazom na Bratislavu a sociálna kultúra židovskej komunity v 20. a 21. storočí.<ref>Salner, Peter. Požehnaný spravodlivý sudca. Súčasné formy židovského pohrebu. Bratislava 2004.</ref>
| Meno = Peter Salner
| Rodné meno =
| Popis osoby = slovenský etnológ, judaista
| Portrét = <!-- stačí presný názov súboru na Commons -->
| Veľkosť portrétu = <!-- štandardná veľkosť 230px -->
| Popis portrétu =
| Dátum narodenia = {{dnv|1951|3|1}}
| Miesto narodenia = [[Bratislava]], [[Slovensko]]
| Dátum úmrtia = <!-- {{duv|rok úmrtia|MM|DD|rok narodenia|MM|DD}} -->
| Miesto úmrtia =
| Bydlisko =
| Iné mená =
| Štát pôsobenia =
| Národnosť =
| Štátna príslušnosť =
| Zamestnanie =
| Známy vďaka =
| Alma mater = [[Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave]]
| Profesia =
| Aktívne roky = <!-- [[RRRR]]{{--}}[[RRRR]] -->
| Rodičia =
| Príbuzní =
| Súrodenci =
| Manželka =
| Partnerka =
| Deti =
| Podpis = <!-- presný názov súboru na Commons -->
| Webstránka =
| Poznámky =
| Portál1 =
| Portál2 =
| Portál3 =
}}
PhDr. '''Peter Salner''', DrSc. (* [[1. marec]] [[1951]], [[Bratislava]]), je významný slovenský [[Etnológia|etnológ]], [[Judaistika|judaista]], vedúci vedecký pracovník [https://uesa.sav.sk/[Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied|Ústavu etnológie a sociálnej antropológie]] [[Slovenská akadémia vied|Slovenskej akadémie vied]] v Bratislave, externý pedagóg na [[Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave|Filozofickej fakulte Univerzity Komenského]] v Bratislave, Fakulte humanitních studií a Institute základů vzdělanosti [[Karlova univerzita|Karlovej univerzity]] v Prahe.<ref>Peter Salner, PhDr., DrSc. https://uesa.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc.</ref> V rokoch 1996{{--}}2013 pôsobil zároveň ako predseda Židovskej náboženskej obce v Bratislave, v rokoch 2011{{--}}2019 bol podpredsedom [[Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike|Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR]]. Hlavnými oblasťami jeho vedeckého záujmu je život v mestskom prostredí, s dôrazom na Bratislavu a sociálna kultúra židovskej komunity v 20. a 21. storočí.<ref>Salner, Peter. Požehnaný spravodlivý sudca. Súčasné formy židovského pohrebu. Bratislava 2004.</ref>
 
== Život ==
Peter Salner sa narodil sa v Bratislave 1. marca 1951. V roku 1974 získal vysokoškolský diplom na [[Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave|Filozofickej fakulte Univerzity Komenského]] v odbore národopis na tému súčasnej bratislavskej svadby.<ref>Vrzgulová, Monika (ed.). Dvojrozhovor o pamäti, etnológii, meste. Bratislava: Marenčin PT 2020, s. 67.</ref> Kvôli emigrácii brata a všeobecne zlému kádrovému posudku jeho rodiny po augustových udalostiach 1968 (otec bol bývalým predsedom židovskej náboženskej obce a matka vedená [[ŠtB]] ako sionistka), si nemohol nájsť prácu. Nakoniec sa zamestnal v Mestskom dome kultúry a osvety oficiálne ako skladník, pričom v skutočnosti pracoval ako odborný pracovník na Oddelení mimoškolského vzdelávania. Po pol roku sa Petrovi Salnerovi podarilo nastúpiť na doktorandské štúdium v Národopisnom ústave SAV (NÚ SAV) v Bratislave. V roku 1980 úspešnejúspešne obhájil dizertačnú prácu Súčasné formy rodiny v bratislavskom Starom meste (jeho školiteľom bol slovenský etnológ Adam Pranda) a bol mu udelený titul [[CSc.|CSc]]. V tom istom roku získal aj titul [[PhDr.]] Od roku 1984 nastúpil v NÚ SAV na vedecké miesto.<ref>Tamže, s. 71-73.; Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.</ref> Za vynikajúcu vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť mu bola udelená v roku 2003 vedecká hodnosť [[DrSc.|DrSc]].<ref>Peter Salner, PhDr., DrSc. https://uesa.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc.</ref>
 
== Výskum a dielo ==
Peter Salner je zakladateľom urbánnej etnológie na Slovensku. Od svojich počiatočných výskumov súčasnej bratislavskej mestskej rodiny prešiel k téme medzivojnového spôsobu života bratislavského meštianstva a ďalších spoločenských skupín mesta Bratislavy. V rokoch 1985 a 1987 editoval na túto tému dve monotematické čísla ''Slovenského národopisu'',<ref>Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.</ref>, ktoré sa stali bázou pre výskum formujúcej sa antropológie mesta na Slovensku. V postupne sa meniacej spoločensko-politickej atmosfére prišiel Peter Salner s myšlienkou vydať knihu o medzivojnovej Bratislave. Dielo ''Taká bola Bratislava'' (1991), na ktorom spolupracoval s ďalšími etnológmi pochádzajúcimi z bratislavského prostredia, bolo prelomovým v odbore výskumu mesta (aj použitím metódy „oral history“) a dodnes je inšpiratívnym zdrojom urbánnych etnológov na Slovensku. Za túto knihu získal Cenu E. E. Kischa (1992). <ref>https://www.litcentrum.sk/autor/peter-salner/ocenenia</ref>
 
Zmenená politická atmosféra po roku 1989 otvorila možnosť štúdia množstva výskumných tém, ktoré dovtedy režim komunistickej strany zakazoval. Výskum sociálnych vzťahov v meste a diverzifikácie mestského spoločenstva priviedli Petra Salnera k štúdiu tolerancie a intolerancie, etnických menšín a konfliktov v spoločnosti.<ref>Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.</ref> Výskumy publikoval aj v popularizačných monografiách ''Premeny Bratislavy 1939-1993'' (1998), ''Bratislavské kaviarne a viechy'' (2006) a mnohých ďalších.
 
Peter Salner zároveň uchopil nové výskumné témy, vychádzajúce z jeho pôvodných výskumov prostredia mesta, zamerané na sociálnu kultúru židovskej komunity a židovských identít v 20. storočí. V ďalšej prelomovej publikácii ''Prežili holokaust'' (1997) spracoval autentické spomienky preživších na obdobie [[Holokaust|šoa]]. Po nej nasledovala ďalšia zásadná práca ''Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou'' (2000), zaoberajúca sa procesmi transformácie židovských komunít a identít v 20. storočí v slovenskom prostredí. Nasledovali publikácie ''Mozaika židovskej Bratislavy'' (2007), ''Premeny židovskej Bratislavy'' (2008), a tiež publikácie ''Židia na Slovensku po roku 1945 (Komunita medzi vierou a realitou)'' (2016) a ''Židia na Slovensku po roku 1989 ( Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou)'' (2018), ktoré voľne nadväzujú na publikáciu ''Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou'' (2000) a i.
 
Do roku 2021 Peter Salner publikoval 18 autorských monografií a editorsky sa podieľal na ďalších 14 tituloch. Je autorom vyše dvoch stoviek vedeckých štúdií.
 
== Ocenenia ==
* Cena E. E. Kischa za knihu P. Salner a kol. ''Taká bola Bratislava'' (1992)
* Cena primátora hlavného mesta Bratislavy (2015)
* Ocenenie za dlhodobú činnosť pri záchrane a zviditeľnení židovského kultúrneho dedičstva (ÚZ ŽNO 2015)
* Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v rôznych kategóriách (1984, 1986, 1992, 1998, 1999, 2003, 2008, 2009)
* Cena podpredsedu vlády za vedu a techniku v kategórii Vedecko technický tím roka (CE Procesy) 2009<ref>PhDr. Peter Salner, DrSc., Ocenenia. https://uesa.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc</ref>
 
== Pedagogická činnosť ==
=== Výberové prednášky ===:
 
==== ;Katedra etnológie FiF UK, Bratislava: ====
=== Výberové prednášky ===
* 1992{{--}}1995 – Urbánna etnológia
* 1997{{--}}1998 – Holokaust
* 1998{{--}}2000, 2003{{--}}2006 – Sociálna kultúra Židov
 
;Katedra antropológie Univerzity Karlovy, Praha
==== Katedra etnológie FiF UK, Bratislava: ====
* 1994{{--}}2005 – Etnografia
* 1992 – 1995 – Urbánna etnológia
* 1997 – 1998 – Holokaust
* 1998-2000, 2003 – 2006 – Sociálna kultúra Židov
 
====;Institut Katedrazákladů antropológievzdělanosti Univerzity Karlovy, Praha ====
* 1998{{--}}2005 – Fenomén židovskej identity
* 1994 – 2005 – Etnografia
 
====;Fakulta Instituthumanitních základů vzdělanostistudií Univerzity Karlovy, Praha ====
* 1998 – 2005{{--}}2010 - FenoménTransformácia židovskej identitykomunity
* 2014{{--}}2015 - Spoločnosť a židovská identita<ref>Tamže, Pedagogická činnosť.</ref>
 
==== Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha ====
* 2005 - 2010 - Transformácia židovskej komunity
* 2014 – 2015 - Spoločnosť a židovská identita<ref>Tamže, Pedagogická činnosť.</ref>
 
== Práca pre židovskú komunitu ==
V roku 1996 sa stal predsedom Židovskej náboženskej obce v Bratislave. V tejto funkcii zotrval štyri volebné obdobia (2013). Počas jeho pôsobenia vybudovali na obci novú židovskú kuchyňu, zrekonštruovali Memoriál Chatama Sofera (zo spomienok na rekonštrukciu vyšla monografia Petra Salnera a architekta Martina Kvasnicu ''Chatam Sofer memoriál'' (2012), začali rekonštruovať priestory Komunitného centra ŽNO, aj Domov pre seniorov Ohel David a rozbehli ďalšie projekty.<ref>Mielcarková, Jana. Ľudia z Kile. Rozhovory Jany Mielcarkovej. Bratislava. Židovský kultúrny inštitút a ŽNO Bratislava 2016, s. 235-241. </ref>
 
== Publikačná činnosť ==
* ''Judaizmus v tradícii a súčasnosti : Premeny židovskej komunity v 19. – 21. storočí.'' Etnologický pohľad. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2019. 131 s.
* ''Židia na Slovensku po roku 1989 : (Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou).'' Bratislava : Veda ; Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., 2018. 140 s. Etnologické štúdie, 32.
* VRZGULOVÁ, Monika - VOĽANSKÁ, Ľubica - SALNER, Peter. R''ozprávanieRozprávanie a mlčanie : medzigeneračná komunikácia v rodine.'' Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 2017. 136 s. Etnologické štúdie, 28.
* ''Židia na Slovensku po roku 1945 : (Komunita medzi vierou a realitou).'' Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 2016. 215 s. Etnologické štúdie, 24.
* ''Požehnaný spravodlivý sudca : súčasné formy židovského pohrebu.'' Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014. 183 s.
* ''Premeny židovskej Bratislavy.'' Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2008. 175 s.
* ''Budúci rok v Bratislave : alebo stretnutie.'' Bratislava : Peter Salner : Ústav etnológie SAV : Albert Marenčin PT, 2007. 200 s.
* ''Mozaika židovskej Bratislavy.'' Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2007. 199 s.
* ''Cesty k identite.'' Bratislava : Vydavateľstvo Zing Print, 2005. 240 s.
* ''(môj) židovský humor : (židovský vtip ako faktor identity).'' Bratislava : Ústav etnológie SAV : Židovská náboženská obec, 2002. 152 s.
* ''Židia na Slovensku : medzi tradíciou a asimiláciou.'' Bratislava : Ústav etnológie SAV : Židovská náboženská obec Bratislava : Inštitút judaistiky UK, 2000. 293 s.
* ''Premeny Bratislavy 1939-1993 : etnologické aspekty sociálnych procesov v mestskom prostredí.'' Bratislava : Veda, 1998. 136 s.
* ''Prežili holokaust.'' Bratislava : Ústav etnológie SAV : Veda, 1997. 189 s.
* ''Taká bola Bratislava.'' Peter Salner a kolektív. Bratislava : Veda, 1991. 200 s.
 
=== Kapitoly vo vedeckých monografiách (výber) ===
* Historische und gegenwärtige Erscheinungsformen von Antisemitismus in der Slowakei. In Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa : Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche. - Zürich : Lit Verlag, 2020, s. 63-82.
* Súčasné reflexie holokaustu na Slovensku. In Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019, s. 201-231.
* Sviatok Chanuka v súčasnom bratislavskom prostredí. In SOUKUPOVÁ, Blanka - GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża - KARPIŃSKA, Grażyna Ewa. Národy-města-lidé-slavnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018, s. 147-160.
* Mýtus o zázračnom rabínovi. In Mýty a „realita” středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918-2016). - Praha : Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, 2017, s. 57-72.
* Podoby antisemitizmu na Slovensku v období normalizácie (1969-1989). In Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 139-156.
* Mýtus ortodoxnej Bratislavy [The Myth of Orthodox Bratislava]. In Mýtus - „realita” - identita : národní metropole v čase „návratu do Evropy”. - Praha : Fakulta humanitných studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. 81-96.
* Mýtus zániku mesta : Bratislava v období socializmu [The Myth of the Extinction of a City: Bratislava in the Period of Socialism]. In Mýtus - „realita” - identita : socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 67-82.
* Mesto slušných ľudí? (Bratislava 1939-1945) [The City of Decent People? (Bratislava 1939–1945)]. In Mýtus - „realita” - identita : Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013.
* Mýtus (alebo realita?) trojjazyčného mesta (Bratislava 1919-1938) [Myth (or Reality?) of a Trilingual City (Bratislava 1919–1938)]. In Mýtus - „realita” - identita : Státní a národní metropole po první světové válce. - Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012
* Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945-1953. In Židovská menšina v Československu po druhé světové válce : od osvobození k nové totalitě. - Praha : Židovské muzeum v Praze, 2010, s. 119-131.
* Židovské pohľady na Bratislavu v 20. storočí. In Neklidná krajina vzpomínání : konkurenční společenství paměti ve městě. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 115-132.
* Die Stellung der Juden in einer Majoritätsgesellschaft am Beispiel der Slowakei im 20. Jahrhundert. In Multikulturalität und Multiethnizität in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. - Frankfurt : Peter Lang, 1999, s. 123-138.
 
=== Vedecké štúdie (výber) ===
* [[doi:10.31261/SEIA.2020.20.09|Socialism and the Jewish Community in Slovakia]]. In Studia etnologiczne i antropologiczne [elektronický zdroj], 2020, tom 20, s. 1-11.
* [https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2183&context=ree Anti-Semitism in Slovakia after the Velvet Revolution of 1989]. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 4, art. no. 3, p. 32-43.
* Pesach - sviatok macesu, pamäti a identity: premeny náboženskej tradície v bratislavskej židovskej komunite. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 2, s. 154-161.
* [https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2201&context=ree Jewish Holidays in the Time of the Corona Virus Pandemic in Slovakia]. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss. 6, art. no. 9, p. 110-121.
* Kto zachránil ľudský život, zachránil celý svet? [Did the One Who Saved a Life Save the Entire World?]. In Slovenský národopis, 2014, roč. 62, č. 3, s. 399-411.
* Jewish Community Museum as a Result of Citizen Activities. In Slovenský národopis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 366-379. ISSN 1335-1303.
* Visible as people, yet invisible as Jews. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 1, p. 95-107.
* Adaptácia na spoločenské zmeny : židovská komunita v Bratislave po roku 1945 [Adaptation to Social Changes: the Jewish Community in Bratislava After 1945]. In Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 379-391.
* Bratislava et le pendule : les chaotiques années 1940. In Miroirs Brisés : récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire Slovaque. - Paris : Institut d’etudes slaves, 2011, s. 99-115.
 
== ZdrojeReferencie ==
<references />
 
{{DEFAULTSORT:Peter Salner, Peter}}
 
[[Kategória:OsobnostiSlovenskí etnológovia]]
[[Kategória:EtnológiaJudaisti]]
[[Kategória:SpoločenskéPracovníci vedySlovenskej akadémie vied]]
[[Kategória:NarodeniaAbsolventi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 1951Bratislave]]
[[Kategória:SlovenskáSlovenské akadémiaosobnosti viedžidovského pôvodu]]
[[Kategória:JudaistikaOsobnosti z Bratislavy]]