Richard Marsina: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 156 bajtov ,  pred 8 mesiacmi
Miesto úmrtia (umrel v trvalom bydlisku) a cintorín, kde bude pochovaný. https://www.facebook.com/KatedraHistorieTU/posts/2966148480337099
(+1 minulý čas)
(Miesto úmrtia (umrel v trvalom bydlisku) a cintorín, kde bude pochovaný. https://www.facebook.com/KatedraHistorieTU/posts/2966148480337099)
| Miesto narodenia = [[Šahy]], [[Prvá česko-slovenská republika|ČSR]]
| Dátum úmrtia = {{dúv|2021|03|25|1923|5|4}}
| Miesto úmrtia = [[Bratislava]], [[Slovensko]]
| Bydlisko =
| Iné mená =
}}
 
[[Doctor honoris causa|Dr. h. c.]] [[Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)|univ. prof.]] [[Doktor filozofie|PhDr.]] '''Richard Marsina''', [[Doktor vied|DrSc.]] (* [[4. máj]] [[1923]], [[Šahy]]{{--}}† [[25. marec]] [[2021]], [[Bratislava]]) bol [[Slovensko|slovenský]] [[historik]], [[archivár]], špičkový znalec slovenského a [[Uhorsko|uhorského]] [[Stredovek|stredoveku]], najmä listinného materiálu<ref>Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti 3, 2004 - str. 288</ref>, zostavovateľ ''[[Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár|Slovenského diplomatára]]''.
 
Od roku [[1960]] pracoval v [[Historický ústav Slovenskej akadémie vied|HÚ SAV]]. Venoval sa kritickému vydávaniu stredovekých [[Historický prameň|prameňov]], ktoré boli v dvoch zväzkoch vydané pod názvom ''[[Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae: Slovenský diplomatár|Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae]]'', v ktorých editoval dokumenty vydané do roku [[1260]] v plnom znení s kritickým (vedeckým) aparátom. K tomu publikoval dva zväzky príslušných komentárov (štúdií). O jeho mimoriadnej erudícii svedčí aj to, že spracoval slovacikálny materiál z celouhorského hľadiska – porovnával (hodnotil) celouhorský listinný materiál, a tak sa mu podarilo upresniť kvalifikáciu jednotlivých listín k územiu Slovenska. Po prvýkrát určil niektoré listiny ako falošné, alebo naopak ako pravé. V rokoch [[1961]]{{--}}[[1969]] bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v [[Budapešť|Budapešti]].
Ako archivár pracoval dlhé roky v [[Archív mesta Bratislavy|Archíve mesta Bratislavy]], [[Pôdohospodársky archív|Pôdohospodárskom archíve]] a [[Slovenský národný archív|Štátnom ústrednom archíve]] v [[Bratislava|Bratislave]] (dnes [[Slovenský národný archív]]), potom ako vedecký pracovník v [[Historický ústav Slovenskej akadémie vied|Historickom ústave Slovenskej akadémie vied]] v Bratislave. Bol pedagógom na Katedre histórie [[Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave|Filozofickej fakulty]] [[Trnavská univerzita v Trnave|Trnavskej univerzity]]. Dosiahol na nej naozaj zaslúžene hodnosť docenta aja profesora a Prešovská univerzita mu udelila aj titul doctor[[Doctor honoris causa]]. Zaoberal sa [[Diplomatika|diplomatikou]], dejinami miest a stredovekými dejinami Slovenska i [[Uhorsko|Uhorska]].
 
Po novembri 1989 sa mu dostalo satisfakcie. Bolo to pohnuté obdobie, keď ľudia hľadali pravdu o „svojich“ dejinách. Vtedy stál Richard Marsina dlhší čas na čele Slovenskej historickej spoločnosti, viedol aj sekciu dejín miest. Zároveň sa angažoval pri zakladaní Historického odboru Matice slovenskej (v roku [[1997]] vznikol Slovenský historický ústav MS). Po vzniku samostatného Slovenska v roku [[1993]] sa podieľal na posilňovaní historického povedomia Slovákov ako štátotvorného národa.  Mohol slobodne uplatniť národný a religiózny moment. Ani v jednej jeho práci však nenájdeme nejakú zaujatosť voči iným národom. Azda aj preto bol v rokoch [[1960]]{{--}}[[1965]] a potom 1971{{--}}1982 tajomníkom Československo-maďarskej zmiešanej historickej komisie.
 
Profesor Marsina patril medzi zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Bol autorom najzákladnejších syntetických dejín Slovenska v stredoveku, ako aj edícií prameňov k nim. Prezident Slovenskej republiky udelil prof. R. Marsinovi štátne vyznamenanie Slovenskej republiky Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Matica slovenská ocenila R. Marsinu pamätnou medailou MS sv. Cyrila a Metoda, Historický odbor MS mu udelil [[Cena Daniela Rapanta|Cenu Daniela Rapanta]].
 
Richard Marsina je pochovaný na cintoríne [[Cintorín Slávičie údolie|Slávičie údolie]] v [[Bratislava|Bratislave]].
 
== Dielo ==
Anonymný používateľ