Európsky súd pre ľudské práva: Rozdiel medzi revíziami

→‎Právomoc Súdu: Protokol č. 16
d (http -> https)
(→‎Právomoc Súdu: Protokol č. 16)
 
Okrem prejednania sťažností podáva Súd na základe žiadostí Výboru ministrov posudky (''advisory opinions'') týkajúce sa výkladu Dohovoru.
 
1. augusta 2018 nadobudol platnosť Protokol č. 16, na základe ktorého Súd vydáva nezáväzné poradné stanoviská k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania práv a slobôd uvedených v Dohovore alebo jeho protokoloch. Žiadosť o poradné stanovisko môžu podať vrcholné súdy (určené príslušným zmluvným štátom) v súvislosti s prípadom, ktorým sa zaoberá. Slovenská republika tento protokol ratifikovala 28. novembra 2019 a protokol pre ňu nadobudol platnosť 1. apríla 2020. Určenými slovenskými vrcholnými súdmi, ktoré môžu požiadať o poradné stanovisko sú [[Ústavný súd Slovenskej republiky|Ústavný súd]] a [[Najvyšší súd Slovenskej republiky|Najvyšší súd]].<ref>{{Citácia právneho predpisu
Od 1. augusta 2018 Súd podáva na základe otázok položených vnútroštátnymi vrcholnými súdmi posudky na zásadné otázky týkajúce sa intepretácie Dohovoru. Túto možnosť zaviedol Protokol č. 16 k Dohovoru. Slovenská republika tento protokol neratifikovala, a slovenské súdy tak túto možnosť zatiaľ nemajú.
| typ = Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
| číslo = 113/2020 Z. z.
| názov = o podpísaní Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
| paragraf =
| url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/113/
| dátum prístupu = 2021-04-03
}}</ref>
 
== Prejednávanie prípadov ==
2 326

úprav