Kozmológia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 125 bajtov ,  pred 23 dňami
| [[Milneho vesmír kinematickej relativity]]
 
| [[Edward Arthur Milne|Edward Milne]], 1933, 1935; [[William H. McCrea]], 30. roky 20. storočia
 
[[William H. McCrea]],
 
1930s
 
| Kinematická expanzia bez expanzie priestoru
|-
 
| Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) model
| [[Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker]] trieda modelov
 
| [[Howard Percy Robertson|Howard Robertson]], [[Arthur Geoffrey Walker|Arthur Walker]], 1935
| rovnomerne expandujúci
 
| Trieda vesmírov, ktoré sú homogénne a izotropné. [[Časopriestor]] sa rozdeľuje na rovnomerne zakrivený priestor a kozmický čas spoločný pre všetkých spolupohybujúcich sa pozorovateľov.
| Class of universes that are homogenous and isotropic. Spacetime separates into uniformly curved space and cosmic time common to all comoving observers. The formulation system is now known as the FLRW or Robertson-Walker metrics of cosmic time and curved space.
 
|-
 
| Expandujúci [[Teória steady state|ustálený stav]] (Bondi & Gold)
 
| [[Herman Bondi]], [[Thomas Gold]], 1948
 
| Expandujúci, v ustálenom stave, nekonečný
 
| Rýchlosť vytvárania hmoty udržuje konštantnú hustotu. Neustály vznik hmoty z ničoho. Exponenciálna expanzia. Čas spomalenia q = -1.
| Matter creation rate maintains constant density. Continuous creation out of nothing from nowhere. Exponential expansion. Deceleration term q = -1.
 
|-
 
| Expandujúci [[Teória steady state|ustálený stav]] (Hoyle)
 
| [[Fred Hoyle]] 1948
| Expandujúci, v ustálenom stave, ale nestabilný
 
| Rýchlosť vytvárania hmoty udržuje konštantnú hustotu. Ale keďže rýchlosť vytvárania hmoty musí byť presne vyvážená s rýchlosťou expandovania priestoru je systém nestabilný.
| Matter creation rate maintains constant density. But since matter creation rate must be exactly balanced with the space expansion rate the system is unstable.
 
|-
 
| [[Ambiplazma]]
 
| [[Hannes Alfvén]], 1965, [[Oskar Klein]]
 
| Bunkový vesmír, expandujúci vďaka anihilácii hmoty a antihmoty
 
| Založený na koncepte [[Plazmová kozmológia|plazmovej kozmológie]]. Vesmír je zobrazený ako „meta-galaxie“ rozdelený dvojvrstvami - preto má svoju bublinovú povahu. Ostatné vesmíry sú tvorené z iných bublín. Prebiehajúce zničenie kozmickej hmoty a [[Antihmota|antihmoty]] udržuje bubliny oddelené a vzďaľujú sa, čo im bráni v interakcii.
| Based on the concept of [[plasma cosmology]]. The universe is viewed as ''meta-galaxies'' divided by [[Double layer (plasma)|double layers]] —hence its bubble-like nature. Other universes are formed from other bubbles. Ongoing cosmic matter-[[antimatter]] [[annihilation]]s keep the bubbles separated and moving apart preventing them from interacting.
 
|-
| Expandujúci
 
| BasedZaložený onna [[Mach'sMachov principleprincíp|Machovom princípe]]. G variessa withmení times asčasom universerozpínania expandsvesmíru. <!-- "But nobody is quite sure what Mach's principle actually means."{{Bez citácie}} -->
 
|-
 
| [[Inflácia (vesmír)|Kozmická inflácia]]
 
| [[Alan Harvey Guth]], 1980
 
| BigVeľký Bangtresk s úpravou na vyriešenie problému horizontu a problému s plochosťou.
 
| Na základe konceptu horúcej inflácie. Vesmír sa považuje za mnohonásobný kvantový tok - preto má podobu bubliny. Ostatné vesmíry sú tvorené z iných bublín. Prebiehajúca vesmírna expanzia udržiava bubliny oddelené a vzďaľuje ich, čo im bráni v interakcii.
| Based on the concept of hot inflation. The universe is viewed as a multiple quantum flux —hence its bubble-like nature. Other universes are formed from other bubbles. Ongoing cosmic expansion kept the bubbles separated and moving apart preventing them from interacting.
 
|-
56 532

úprav