Spoluhláska: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 236 bajtov ,  pred 1 rokom
===Zoznam a transkripcia ===
====Spoluhlásky v pravom slova zmysle (=spoluhláskové zvuky) ====
Nasledujúca tabuľka obsahuje:
V slovenčine sa vyskytujú nasledujúce spoluhlásky v pravom slova zmysle (t.j. spoluhláskové zvuky). Uvedené sú tu hlásky, príp. alofóny (nie fonémy, ani grafémy):<ref>{{harvbz|Kráľ|2009|St=38}}</ref><ref name="pavlik-2004_87-109">{{Harvbz|Pavlík|2004|Sst=87–109}}</ref>
* v ľavej časti zoznam všetkých spoluhlások v pravom slova zmysle (t.j. spoluhláskových zvukov) v slovenčine, t.j. hlások či alofón (nie foném), a to v troch alternatívnych spôsoboch transkripcie (teda prepisu) - slovenskom a dvoch podľa [[IPA]]
V* slovenčinev sapravej vyskytujúčasti nasledujúcepísmená, spoluhláskyktoré vtýmto pravomspoluhláskovým slovazvukom zmyslezodpovedajú (t.j. spoluhláskové zvuky)tzv. Uvedené sú tu hlásky, príp. alofóny (nie fonémy, anispoluhláskové grafémy):.<ref>{{harvbz|Kráľ|2009|St=38}}</ref><ref name="pavlik-2004_87-109">{{Harvbz|Pavlík|2004|Sst=87–109}}</ref>
 
{| class="wikitable"|font-size:12px|