Spoluhláska: Rozdiel medzi revíziami

Veľkosť nezmenená ,  pred 1 rokom
====Spoluhlásky (=spoluhláskové zvuky) ====
V slovenčine existujú nasledujúce spoluhlásky v pravom slova zmysle (t.j. spoluhláskové zvuky), čiže spoluhláskové hlásky:<ref>{{harvbz|Kráľ|2009|St=38}}</ref><ref name="pavlik-2004_87-109">{{Harvbz|Pavlík|2004|Sst=87–109}}</ref> <br>
<nowiki>[b], [c], [č], [d], [ď], [dz], [dž], [f], [g], [h], [x] (<ch>), [ɣ] (<ch>), [j], [ʝ] (<j>), [ĭ] (<j>, <i>), [k], [l], [l̥] (<l>), [ĺ], [ľ], [m], [<strike>m</strike>] (<m>), [n], [ȵ] (<n>), [ŋ] (<n>), [<strike>n</strike>] (<n>), [ň], [p], [r], [r̥] (<r>), [ŕ], [s], [š], [t], [ť], [w] (<v>), [v] (<v>, <w>), [ŭ] (<v>, <w>, <nowiki><u></nowiki>), [z], [ž]</nowiki><br>
Ak znak hlásky nie je zhodný s príslušným písmenom (t.j. s tzv. spoluhláskovým písmenom), je v tomto zozname príslušné písmeno uvedené v okrúhlej zátvorke (napr. hláske [v] zodpovedajú písmená <v> a <w>). Väčšina uvedených hlások je zároveň fonémou; ak by sme pracovali s fonémami písali by sme teda /b/, /c/ atď. Tento článok pracuje iba s hláskami.