Spoluhláska: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 290 bajtov ,  pred 1 rokom
chýba zhrnutie úprav
Značka: sekcia Referencie
Bez shrnutí editace
* z gramatického hľadiska: nie je [[slabikotvorná hláska|slabikotvorná]]
 
====Základné pomocné znaky vo fonetike ====
== Slovenčina ==
===Zoznam a transkripcia ===
====Základné pomocné znaky vo fonetike ====
*[[hláska]] sa značí []
*[[fonéma]] sa značí // (fonéma je pojem podobný pojmu hláska, ale nie je s ním zhodný - pozri [[fonéma]])
*[[písmeno]] sa značí bez akýchkoľvek zátvoriek, alebo sa značí <> (pričom niekedy sa rozlišuje < > na označenie [[graf]]u a « » na označenie [[graféma|grafémy]])
 
== Slovenčina ==
===Zoznam a transkripcia ===
====Spoluhlásky (=spoluhláskové zvuky) ====
V slovenčine existujú nasledujúce spoluhlásky v pravom slova zmysle (t.j. spoluhláskové zvuky), čiže spoluhláskové hlásky:<ref>{{harvbz|Kráľ|2009|St=38}}</ref><ref name="pavlik-2004_87-109">{{Harvbz|Pavlík|2004|Sst=87–109}}</ref> <br>
|
| [ŋ]
| [<strike>n</strike>]
|
! style="font-size:10px" | nosové
**K = kmitavé spoluhlásky (=vibranty)
 
==== Delenie podľa účasti hlasu (teda podľa párovosti a znelosti)<ref>{{harvtxt|Kráľ|2009|Sst=40, 54}}</ref> ====
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:12px; line-height:1.4em; margin:0" border="1"
|- style="font-size:10px"
! style="text-align:left; width:15em" | || colspan="10" | párové || colspan="1127" | nepárové
|-
! style="text-align:left; font-size:10px" | znelé spoluhlásky
| style="width:2em" | [b] || style="width:2em" | [d] || style="width:2em" | [ď] || style="width:2em" | [<span style="font-family:Georgia; font-size:110%;">g</span>] || style="width:2em" | [ʒ] || style="width:2em" | [ǯ] || style="width:2em3em" | [zw] || style="width:2em" | [žz] || style="width:3em2em" | [wž] || style="width:2em" | [ɣ],[h]|| style="width:2em" | [m] || style="width:2em" | [<strike>m<strike>]|| style="width:2em" | [n] || style="width:2em" | [ňȵ] ||style="width:2em" | [ŋ] || style="width:2em" | [ȵ<strike>n</strike>] || style="width:2em" | [ň] || style="width:2em" | [l] || style="width:2em" | [ĺl̥] || style="width:2em" | [ĺ̥] || style="width:2em" | [ľ] || style="width:2em" | [r] || style="width:2em" | [ŕr̥] || style="width:2em" | [ŕ̥] || style="width:2em" | [v] || style="width:2em" | [ŭ] || style="width:2em" | [jĭ]
|-
! style="text-align:left; font-size:10px" | neznelé spoluhlásky
|[p] || [t] || [ť] || [k] || [c] || [č] || [sf] || [šs] || [fš] || [x]|| -– || – || – || – || – || – || – || - || – || – || – || – || – || – || – || – || –
|}
 
|}
 
Odlišný je pojem mäkké spoluhlásky v pravom slova zmysle (t.j. mäkké spoluhláskové zvuky, nie mäkké spoluhláskové grafémypísmená), ktorý je iným označením pre palatálne spoluhlásky - porov. vo veľkej tabuľke vyššie.
 
=== Slabikotvornosť ===