Miestne referendum: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 735 bajtov ,  pred 4 mesiacmi
d
chýba zhrnutie úprav
d
{{urgentne upraviť|2021-05-18}}
{{Politický výhonok}}
 
 
 
'''Miestne referendum''' je v podmienkach slovenskej obecnej samosprávy kľúčovou formou priamej demokracie. Umožňuje všetkým obyvateľom obcí a miest zúčastňovať sa bezprostredne na rozhodovaní o verejných záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle. (Jozef Tekeli - Marian Hoffman, Zákon o obecnom zriadení, Komentár, Wolters Kluwer, 2014, s. 417
<ref>{{Citácia knihy | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Zákon o obecnom zriadení - komentár | vydanie = | vydavateľ = obchod.wolterskluwer.sk | miesto = | rok = | url = https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/archiv/zakon-o-obecnom-zriadeni-komentar.p1435.html | isbn = | kapitola = | strany = | jazyk = }}</ref>)
 
[[Samospráva|Samosprávu obce]] vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, [[Miestne referendum|miestnym referendom]] <ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-4.odsek-2.pismeno-b, | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>, alebo zhromaždením obyvateľov obce. Vykonanie miestneho referenda upravuje '''Zákon č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení'''<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce organizuje obec pri výkone samosprávy ($ 4 ods. 3m zákona č. 369/1990 Z. z.))<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-4.odsek-3.pismeno-m | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda ($11a ods 8 zákona č. 369/1990 Z. z.)<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-11a.odsek-8 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce($ 11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.)<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-11a.odsek-8 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci (§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z.)
528

úprav