Redaktor:Jozo/pieskovisko: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 19 370 bajtov ,  pred 4 mesiacmi
d
chýba zhrnutie úprav
d
Značka: editor wikitextu 2017
d
{{urgentne upraviť|2021-05-18}}
{{Politický výhonok}}
 
 
 
'''Miestne referendum''' je v podmienkach slovenskej obecnej samosprávy kľúčovou formou priamej demokracie. Umožňuje všetkým obyvateľom obcí a miest zúčastňovať sa bezprostredne na rozhodovaní o verejných záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle. (Jozef Tekeli - Marian Hoffman, Zákon o obecnom zriadení, Komentár, Wolters Kluwer, 2014, s. 417
<ref>{{Citácia knihy | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Zákon o obecnom zriadení - komentár | vydanie = | vydavateľ = obchod.wolterskluwer.sk | miesto = | rok = | url = https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/archiv/zakon-o-obecnom-zriadeni-komentar.p1435.html | isbn = | kapitola = | strany = | jazyk = }}</ref>)
 
[[Samospráva|Samosprávu obce]] vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, [[Miestne referendum|miestnym referendom]] <ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-4.odsek-2.pismeno-b, | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>, alebo zhromaždením obyvateľov obce. Vykonanie miestneho referenda upravuje '''Zákon č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení'''<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce organizuje obec pri výkone samosprávy ($ 4 ods. 3m zákona č. 369/1990 Z. z.))<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-4.odsek-3.pismeno-m | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda ($11a ods 8 zákona č. 369/1990 Z. z.)<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-11a.odsek-8 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce($ 11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.)<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-11a.odsek-8 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci (§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z.)
<ref name="slov-lex-zakon-c-180-2014-z-z-o-podmienkach">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/#paragraf-163. | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 2014-05-29 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>
 
[[Referendum]] – je založené na nenarušiteľnom prejave slobodnej vôle občanov rozhodovať sa medzi správnym a nesprávnym, konať sám za seba. Ak nekoná, rozhodujú za jeho iní. Súčet väčšiny hlasov rozhoduje za, či proti hlasovacej otázke. V prípade súhlasu jednoduchej väčšiny je vždy platné a uskutočnenie je záväzné pre zvolených zástupcov obce, kraja a štátu.
 
Nenarušiteľnú suverénnu moc občanov zaručuje spoločenská zmluva medzi občanmi a ich zvolenými zástupcami – [[Ústava Slovenskej republiky (1992)|Ústava]], článok 2: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref> [[Štátna moc]] = vláda ľudu (=[[demokracia]]), platí: ľud je suverén, má posledné slovo.
 
== Pravidlá pre miestne referendum na Slovensku ==
Miestne referendum a referendum na území vyššieho územného celku sú zakotvené v [[Ústava Slovenskej republiky (1992)#Štvrtá hlava|článku 67 Ústavy SR]]<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>, ktorý hovorí:
 
# [[Územná samospráva]] sa uskutočňuje
## na zhromaždeniach obyvateľov [[Obec (Slovensko)|obce]],
## miestnym referendom,
## referendom na území [[Samosprávny kraj|vyššieho územného celku]],
## orgánmi obce alebo
## orgánmi vyššieho územného celku.
 
Spôsob vykonania miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku upravuje '''Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení'''<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
 
[[Zákon o obecnom zriadení|Zákon č. 369/1990 Zb.]] o obecnom zriadení hovorí:
 
* Miestne referendum je jedným zo spôsobov, ako obyvatelia obce vykonávajú samosprávu obce (§ 4 ods. 2b)<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
* Miestne referendum organizuje obec o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (§ 4 ods. 3m)<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
* Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4f )<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>
*
'''Kedy musí obec vyhlásiť referendum ($ 11a)'''<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
# zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
# odvolanie [[Starosta|starostu]]<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>,
#* odvolať starostu obce možno len v referende. ( § 13a ods. 3 )<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>: Obecné zastupiteľstvo
#** a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených voličov,
#** b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.“
# [[Petícia|petíciu]] skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
##Petíciu podľa odseku overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a). Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom 85/1990 Zb. o petičnom práve<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=85/1990 Zb. - Zákon o petičnom práve|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref> , obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
##Občania majú právo sami navrhnúť otázky, o ktorých sa má v miestnom referende hlasovať. Článok 27 Ústavy SR hovorí:
###Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
###Petíciou nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.
###Petíciou nemožno zasahovať do nezávislosti súdu.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>
# zmenu označenia obce,
# ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 
== Prehlaď miestnych referend na Slovensku. ==
[[Štatistický úrad Slovenskej republiky|Štatistický úrad]] nevedie záznamy a štatistiky vykonaných miestnych referend, nakoľko mu to neukladá zákon.  
 
Prehľad vykonaných miestnych referend zaznamenaných v médiách a na stránkach obcí za obdobie 1993 až 2020 (počet 119):
 
* Podľa platnosti
** Platné 34 (29%)
** Neplatné 84 (71%)
** Zmarené 1
* Podľa iniciatívy
** Občianska 26
***platné 14
** Zastupiteľská 15
***platné 4
 
== Tabuľka ==
{| class="wikitable sortable"
! Obec !! Konané dňa !! Platnosť !! Iniciatíva !! Počet otázok !! Typ otázky !! Hlasovacia otázka !! Učasť !! ZaÁno z odovzdaných !! Zdroj
|-
|[[Košice – mestská časť Džungľa]] || 6.2.2016 || platné || občianská || 1 || || Súhlasíte so zrušením Mestskej časti Košice – Džungľa a Súhlasíte abysa MČ Džungľa zlúčila sniektorou MČ mesta Košice? || 60,00% || || <ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Gécziová | meno = Katarína | autor = | odkaz na autora = | titul = Obyvatelia Džungle povedali v referende nie jej zániku alebo zlúčeniu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://kosice.korzar.sme.sk/c/8132903/obyvatelia-dzungle-povedali-v-referende-nie-jej-zaniku-alebo-zluceniu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2016-02-07 | dátum prístupu = 2021-05-18}}</ref>
|-
|[[Košice – mestská časť MyslavaBabín]] || 67.24.20162012 || neplatnéplatné || zastupiteľská občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || súhlasíteza abyodvolanie Mestská časť Košice–Myslava.....700............13......zostala zachovaná vrámci Mesta Košice a to bez zmeny terajších hraníc a bez obmedzenia terajších kompetencií?starostu || 4057,7540 % || 93,60 %||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Facebook | url = https://www.myslavafacebook.eucom/download_file_fpermalink.php?id=703728282099361837942&story_fbid=336835176364360 | vydavateľ = myslavafacebook.eucom | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19 | miesto = | jazyk =
| miesto = | jazyk =
}}</ref>
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Výsledky miestneho referenda Mestskej časti Košice - Myslava | url = https://www.myslava.eu/oznamy/vysledky-miestneho-referenda-mestskej-casti-kosice-myslava.html | vydavateľ = myslava.eu | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19 | miesto = | jazyk =
}}</ref>
|-
|[[Bátorove Kosihy]] || 21.1.2011 || platné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 51,20 % || 97 %||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Odvolaný starosta podal po referende trestné oznámenie|url=https://ahojkomarno.sk/odvolany-starosta-podal-po-referende-trestne-oznamenie/|vydavateľ=Ahoj Komárno|dátum vydania=2012-01-26|dátum prístupu=2021-05-30|jazyk=sk-SK}}</ref>
|[[Matejovce (Poprad)]] || 20.3.1999 || neplatné || || 1 || || o odčlenení mestskej časti Matejovce od Popradu || 43,60% || ||
|-
|[[Bratislava – mestská časťBellova VajnoryVes]] || 824.124.20182012 || neplatnéplatné || občianska|| 1 || pozemokodvolanie starostu/ky || 1.Súhlasíteza soodvolanie zmenou funkcie plochy staré letisko Vajnory z doterajšej funkcie šport a telovýchova na iné funkcie v územnom pláne Bratislavy ?starostu || 3655,0017 % || || <ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Hilbertová Filek| meno = Martina Michal| autor = | odkaz na autora = | titul =Odvolaný Vajnorystarosta odmietliOvčiarska zmenuje letiska na sídlisko v referendespokojný, jeno všakpodal neplatnétrestné oznámenie| periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://bratislavamyzilina.sme.sk/c/220041906282456/voodvolany-vajnorochstarosta-prebiehaovciarska-referendumje-protispokojny-lidluno-apodal-zmenetrestne-letiska-na-sidliskooznamenie.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20182012-1203-08 02| dátum prístupu = 2021-05-22 30}}</ref>
 
<ref>{{Citácia periodika|priezvisko=|meno=|autor=TASR|odkaz na autora=|titul=Vo vyše 30 mestách a obciach volia ľudia starostov a miestnych poslancov|periodikum=pravda.sk|odkaz na periodikum=Pravda (slovenský denník)|url=https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/251556-vo-vyse-30-mestach-a-obciach-volia-ludia-starostov-a-miestnych-poslancov/|issn=1336-197X|vydavateľ=Perex|miesto=Bratislava|dátum=2012-10-27|dátum prístupu=2021-05-30}}</ref>
|-
|[[Beloveža]] || 19.9.2020 || neplatné|| občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 30,19 %|| 96,40 %||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Vyhlásenie výsledku referenda o odvolaní starostu obce Beloveža - Úradná tabuľa|url=https://beloveza.com/uradna-tabula/nezaradene/vyhlasenie-vysledku-referenda-o-odvolani-starostu-obce-beloveza/|vydavateľ=Beloveža|dátum prístupu=2021-05-30|jazyk=sk-SK}}</ref>
|[[Bratislava – mestská časť Vajnory]] || 8.12.2018 || neplatné || || 1 || || výstavba LIDL? || 36,00% || ||
 
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce | url = https://beloveza.com/uradna-tabula/nezaradene/oznamenie-o-vyhlaseni-miestneho-referenda-o-odvolani-starostu-obce/ | vydavateľ = beloveza.com | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Bratislava – mestská časť Vajnory]] || 8.12.2018 || neplatné || občianska|| 1 || petícia || ''Súhlasíte so zmenou funkcie plochy staré letisko Vajnory z doterajšej funkcie šport a telovýchova na iné funkcie v územnom pláne Bratislavy?''|| 35,91 % || 4,04 %||
|[[Cabaj-Čápor]] || 28.2.2009 || neplatné || || 1 || vystavba || ste za výstavbu veterného parku (veterných elektrární) || ||
<ref name="vajnory">{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.vajnory.sk/sites/default/files/vysledky_referenda_2018_letisko_web_1.pdf | vydavateľ = vajnory.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-30 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|
 
<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Hilbertová | meno = Martina | autor = | odkaz na autora = | titul = Vajnory odmietli zmenu letiska na sídlisko v referende, je však neplatné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://bratislava.sme.sk/c/22004190/vo-vajnoroch-prebieha-referendum-proti-lidlu-a-zmene-letiska-na-sidlisko.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2018-12-08 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[NovýBratislava Život– mestská časť Vajnory]] || 8.12.5.20152018 || neplatné || občianska|| ||2 || ? || 41,69% || petícia||
# ''Súhlasíte, aby pred kruhovým objazdom Vajnory bol umiestnený pripájací a odpájací pruh, nový vstup pre tranzit z nadjazdu do obce, na ploche izolačnej zelene parkovisko pre 50 áut a v obytnej zóne predajňa potravín cca o rozlohe 1300 m2?''
# ''Súhlasíte, aby verejne prerokovaný návrh územného plánu zóny Šuty z roku 2013 bol nahradený novým návrhom, ktorý pri kruhovom objazde zodpovedá projektovej dokumentácii developera predajne potravín?''
| 3,66 % ||
# 15,13 %
# 13,21 %
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.vajnory.sk/sites/default/files/vysledky_referenda_2018_predajna_web_1.pdf | vydavateľ = vajnory.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-30 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Bratislava – mestská časť Karlova Ves]] || 5.3.2016 || neplatné || zastupiteľská || 2 || petícia|| proti hazardu rezidenčné parkovanie ... || 42,62% || ||<ref>{{Citácia periodika
# ''súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania''
# ''súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier''
| 42,62 % ||
# 55,72 %
# 87,48 %
|<ref>{{Citácia periodika
| priezvisko = | meno = | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = Referendum v Karlovej Vsi je úspech, aj keď nie je platné | periodikum = pravda.sk
| odkaz na periodikum = Pravda (slovenský denník) | url = https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/386211-referendum-v-karlovej-vsi-je-uspech-aj-ked-nie-je-platne/ | issn = 1336-197X | vydavateľ = Perex | miesto = Bratislava | dátum = 2016-03-09 | dátum prístupu = 2021-05-19
}}</ref>
 
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referenda v Karlovej Vsi sa zúčastnilo 43 percent voličov | url = https://www.karlovaves.sk/aktuality/referenda-v-karlovej-vsi-sa-zucastnilo-43-percent-volicov/ | vydavateľ = karlovaves.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-30 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Brezová pod Bradlom]] || 18.9.2001 || platné || občianska|| 1 || zmena okresu || aby mesto patrilo do okresu Senica
|[[Košice – mestská časť Krásna]] || 4.4.2009 || neplatné || || 1 || || súhlasite s výstavbou pamätníka v tvare dvojkríža) || 31,61% || ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
(Začlenením do Senického okresu by mesto muselo prejsť z trnavského do trenčianskeho Vyššieho územného celku, čo musí schváliť parlament.)
| priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/KE-Krasna_02_2_referendum.pdf | vydavateľ = samosprava.institute.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19
| 51,01 % || 96 %||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Občania Brezovej pod Bradlom chcú, aby ich mesto patrilo do okresu Senica | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/116236/obcania-brezovej-pod-bradlom-chcu-aby-ich-mesto-patrilo-do-okresu-senica.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2001-09-23 | dátum prístupu = 2021-05-19 }}</ref>
| miesto = | jazyk =
}}</ref>
|-
|[[Brusno (obec)]] || 17.4.2014 || platné || občianska|| 1 || petícia|| ''súhlaste s výstavbou nadregionálnej spaľovne nebezpečných odpadov Dubová v obci Nemecká?''|| 62,17 % || 7,54 %|| <ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Brusno_02_2_referendum.pdf | vydavateľ = samosprava.institute.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|[[Babín]] || 7.4.2012 || platné || || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 57,40% || ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Facebook | url = https://www.facebook.com/permalink.php?id=282099361837942&story_fbid=336835176364360 | vydavateľ = facebook.com | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19
| miesto = | jazyk =
}}</ref>
|-
|[[Búč]] || 17.4.2010 || neplatné || občianska|| 1 || predaj || zrušenie rozhodnutia miestneho zastupiteľstva o predaji kultúrneho domu || 29,59 % ||
|[[Banská Bystrica]] || 15.11.2014 || neplatné || || 1 || obecna policia || ste za zriadenie obecnej polície? || 35,00% || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = Rozhodnúť o zriadení obecnej polície občania Polomky nemali záujem | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mybystrica.sme.sk/c/7500592/rozhodnut-o-zriadeni-obecnej-policie-obcania-polomky-nemali-zaujem.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2014-11-18 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Referendum neplatné, kultúrny dom predajú|url=https://mynitra.sme.sk/c/5336009/referendum-neplatne-kulturny-dom-predaju.html|vydavateľ=mynitra.sme.sk|dátum prístupu=2021-05-30|jazyk=sk|meno=Petit Press|priezvisko=a.s}}</ref> <ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Búč: Občania budú rozhodovať o osude miestneho kultúrneho domu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mynitra.sme.sk/c/5332208/buc-obcania-budu-rozhodovat-o-osude-miestneho-kulturneho-domu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2010-04-16 | dátum prístupu = 2021-05-22}}</ref>
|-
|[[Bátorove KosihyCabaj-Čápor]] || 2128.12.20112009 || platnéneplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/kyvystavba || ste za odvolanievýstavbu starostuveterného ||parku (veterných 51,20%elektrární) || ||
|
|-
|[[Čavoj]] || 18.6.2004 || platné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Marián KUCMAN | odkaz na autora = | titul = Obyvatelia Čavoja odvolali starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myhornanitra.sme.sk/c/2274021/obyvatelia-cavoja-odvolali-starostu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2005-06-26 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|[[Bellova Ves]] || 24.4.2012 || platné || || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 55,17% || ||
|-
|[[BelovežaČervený kláštor]] || 1925.96.20202016 || neplatné|| občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky petícia|| odvolanie''Súhlasíte starostus tým, aby obec Červený Kláštor vysporiadala územie na ktorom sú postavené rodinné domy v lokalite Smerdžonka za podmienok, ktoré stanovila obec Lechnica?''|| 44,5 %|| 58,8 %||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.belovezacervenyklastor.comsk/wp-contentresources/uploadsFile/2020/09/Pozv%C3%A1nka.ObZ_.22.09.2020zapisnica-komisie-o-miestnom-referende.pdf | vydavateľ = belovezacervenyklastor.comsk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-1930 | miesto = | jazyk = }}</ref>
 
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce | url = https://beloveza.com/uradna-tabula/nezaradene/oznamenie-o-vyhlaseni-miestneho-referenda-o-odvolani-starostu-obce/ | vydavateľ = beloveza.com | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[BrezováČičava pod Bradlom(obec)]] || 185.92.20012016 || platné || občianska || 1 || zmenaodvolanie okresustarostu/ky || abyza občaniaodvolanie patrili do okresu Senicastarostu || 5153,0152 % || ||<ref name="sme-starostku-cicavy-v-referende-odvolali">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASRSITA | odkaz na autora = | titul = ObčaniaStarostku BrezovejČičavy podv Bradlomreferende chcú, aby ich mesto patrilo do okresu Senicaodvolali | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domovpresov.korzar.sme.sk/c/1162368149267/obcaniastarostku-brezovejcicavy-podv-bradlomreferende-chcu-aby-ich-mesto-patrilo-do-okresu-senicaodvolali.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20012016-0903-2305 | dátum prístupu = 2021-05-1922 }}</ref>
|-
|[[BrusnoČičava (obec)]] || 1728.411.20142015 || platnéneplatné || občianska || 1 || ||odvolanie súhlastestarostu/ky s|| výstavbouza nadregionálnejodvolanie spaľovne?starostu || 6236,1780 % || || <ref name="sme-starostku-cicavy-v-referende-odvolali">{{Citácia elektronického dokumentuperiodika | priezvisko = | meno = | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = Starostku Čičavy v referende odvolali | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = httphttps://samospravapresov.korzar.institutesme.sk/sitesc/default8149267/files/info/Brusno_02_2_referendumstarostku-cicavy-v-referende-odvolali.pdfhtml | vydavateľissn = samosprava.institute.sk1335-4418 | dátum vydaniavydavateľ = |Petit dátumPress aktualizácie| miesto = Bratislava | dátum prístupu = 20212016-0503-1905 | miestodátum = | jazykprístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Diviacka Nová Ves (okres Prievidza)]] || 2.4.2004 || platné || zastupiteľská || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 55,90 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Starosta odmieta referendum | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://www.sme.sk/c/1452052/starosta-odmieta-referendum.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2004-04-06 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|[[Búč]] || 17.4.2010 || neplatné || || 1 || predaj || o predaji kultúrneho domu || 29,59% ||
||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Búč: Občania budú rozhodovať o osude miestneho kultúrneho domu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mynitra.sme.sk/c/5332208/buc-obcania-budu-rozhodovat-o-osude-miestneho-kulturneho-domu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2010-04-16 | dátum prístupu = 2021-05-22}}</ref>
|-
|[[ČavojDojč]] || 18.6.200410.2011 || platnéneplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 39,77 % || 90, 77%||<ref>{{Citácia periodikaelektronického dokumentu| priezvisko = | meno = | autor = Marián KUCMAN | odkaz na autora = | titul =Referendum Obyvateliav Čavoja odvolali starostuDojči neprešlo| periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myhornanitramyzahorie.sme.sk/c/22740216123682/obyvateliareferendum-cavojav-odvolalidojci-starostunepreslo.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press myzahorie.sme.sk| miesto = Bratislava | dátum = 2005-06-26 | dátum prístupu = 2021-05-2230|jazyk=sk|meno=Petit Press|priezvisko=a.s}}</ref>
|-
|[[Dolná Streda]] || 12.2.2006 || || občianska|| 1 || petícia || ''Ste za to aby firma KovoRecycling s.r.o. umiestnila a budovala svoje podnikateľské aktivity - Spracovateľské centrum druhotných surovín Sereď - v katastrálnom území Dolnej Stredy?''|| 70%|| ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Kovod - Oficiálna stránka obce Dolná Streda|url=https://www.dolnastreda.sk/obec-2/zivotne-prostredie/riesenie-ekologickych-zatazi/kovod/kovod-167sk.html|vydavateľ=www.dolnastreda.sk|dátum prístupu=2021-05-30}}</ref>
|[[Červený kláštor]] || 25.6.2016 || || || 1 || || Súhlasíte s tým aby obec Červený Kláštor vysporiadala územie na ktorom sú || || ||
 
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.dolnastreda.sk/modules/file_storage/download.php?file=bb569f94%7C100 | vydavateľ = dolnastreda.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-30 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[ChorvátskyDolné GrobSrnie]] || 259.68.20162012 || neplatnéplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 3450,0045 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = SlezákováŠimovec | meno = KristínaMartin | autor = | odkaz na autora = | titul = VVo Chorvátskomvoľbách Grobekandiduje starostu neodvolali, referendumaj jeodvolaný neplatnéstarosta | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mysenecmytrencin.sme.sk/c/202850776689123/vvo-chorvatskom-grobe-starostuvolbach-neodvolalikandiduje-referendumaj-jeodvolany-neplatnestarosta.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20162013-0902-2503 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[ČičavaDolný (obec)Harmanec]] || 25.5.2.20162019 || platnéneplatné || občianská občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 5336,5280 % || ||<ref name="sme-starostku-cicavy-v-referende-odvolali">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SITATASR | odkaz na autora = | titul = StarostkuReferendum Čičavybolo vneplatné, referendestarostom Dolného Harmanca zostáva M. odvolaliVajs | periodikum = smeteraz.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://presovwww.korzar.smeteraz.sk/cregiony/8149267/starostkureferendum-cicavybolo-vneplatne-referendestarostom-odvolalidol/397680-clanok.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit PressTASR | miesto = Bratislava | dátum = 2016-032019-05-26 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[ČičavaDulova (obec)Ves]] || 2829.112.20152020 || neplatné || občianská občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostustarostky || 3643,8000 % || ||<ref name="sme-starostku-cicavy-v-referende-odvolali">{{Citácia periodika | priezvisko = Frank | meno = Michal | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = StarostkuV Čičavyreferendách v referendeDulovej odvolaliVsi a Rokycanoch odvolávajú starostov | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://presov.korzar.sme.sk/c/814926722337981/starostkuv-cicavyreferendach-v-referendedulovej-vsi-a-rokycanoch-odvolavaju-odvolalistarostov.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20162020-0302-0529 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[ĎanováDvory nad Žitavou]] || 2215.35.20032004 || platnéneplatné || občianská občianska|| 1 || odvolanie starostu/kypetícia || odvolanieste za to aby poľnohospodárska pôda vo vlastníctve Obce Dvory nad starostuŽitavou … || 5433,8558 % || ||<ref>{{Citácia periodikaelektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = &copy;TASR 2003 | odkaz na autora = | titul = Obyvatelia Ďanovej v referende rozhodli o odvolaní starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = httpshttp://domovsamosprava.smeinstitute.sk/csites/849976default/obyvatelia-danovej-v-referende-rozhodli-o-odvolani-starostufiles/info/Dvory_nad_Zitavou_02_2_referendum.htmlpdf | issnvydavateľ = 1335-4418samosprava.institute.sk | vydavateľdátum = Petit Press | miestovydania = Bratislava | dátum aktualizácie = 2003-03-23 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Diviacka Nová Ves (okres Prievidza)Ďanová]] || 222.43.20042003 || platné || zastupiteľskáobčianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 5554,9085 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = &copy;TASR 2003 | odkaz na autora = | titul = StarostaObyvatelia odmietaĎanovej referendumv referende rozhodli o odvolaní starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://wwwdomov.sme.sk/c/1452052849976/starostaobyvatelia-odmietadanovej-referendumv-referende-rozhodli-o-odvolani-starostu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20042003-0403-0623 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Fintice]] || 15.5.2004 || neplatné || občianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 25,47 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Michal FRANK | odkaz na autora = | titul = „Rozvoj Fintíc je zastavený," tvrdia členky petičného výboru za odvolanie starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://spis.korzar.sme.sk/c/4576173/rozvoj-fintic-je-zastaveny-tvrdia-clenky-peticneho-vyboru-za-odvolanie-starostu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2004-05-20 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|[[Dojč]] || 6.10.2011 || neplatné || || 1 || odvolanie starostu/ky || ste za odvolanie starostu? || 39,77% || ||
|-
|[[Gabčíkovo (okres Dunajská Streda)]] || 2.8.2015 || platné || občianska || 1 || petícia || ste za alebo proti zriadeniu dočasného utečeneckého tábora pre migrantov || 58,46 % || ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Cas.sk | odkaz na autora = | titul = Obyvatelia Gabčíkova povedali v referende NIE príchodu utečencov: Má výsledok silu niečo zmeniť? | url = https://www.cas.sk/clanok/325515/obyvatelia-gabcikova-povedali-v-referende-nie-prichodu-utecencov-ma-vysledok-silu-nieco-zmenit/ | vydavateľ = cas.sk | dátum vydania = 2015-08-03 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|[[Dolná Streda]] || 12.2.2006 || || || 1 || vystavba || Ste za to aby firma KovoRecycling s.r.o. umiestnila a budovala svoje podnikateľské aktivity - Spracovateľské centrum druhotných surovín Sereď - v katastrálnom území Dolnej Stredy?" || || ||
|-
|[[Dolné SrnieGánovce]] || 927.86.20122020 || platnéneplatné || zastupiteľská|| 1 || odvolaniepetícia|| ''Súhlasíte s tým, aby bola v budúcnosti v tej časti krajinského celku 9 starostu/kyKC9). ||Ktorú stetvoria zadva odvolanieprotiľahlé starostu?svahy doliny Gánovského potoka, umožnená  akákoľvek výstavba nad rámec súčasného platného územného plánu obce Gánovce?''|| 5023,4530 % || 1,91 %||<ref>{{Citácia periodikaelektronického dokumentu | priezvisko = Šimovec | meno = Martin | autor = | odkaz na autora = | titul = Vo voľbách kandiduje aj odvolaný starosta | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mytrencin.smeganovce.sk/cwp-content/6689123uploads/voV%C3%BDsledky-volbachmiestneho-kandidujereferenda-aj27.-odvolany06.-starosta2020.html | issn = 1335-4418pdf | vydavateľ = Petit Pressganovce.sk | miestodátum vydania = Bratislava | dátum aktualizácie = 2013-02-03 | dátum prístupu = 2021-05-2230 | miesto = | jazyk = }}</ref>
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://ganovce.sk/wp-content/uploads/G%C3%A1novsk%C3%BD-spravodajca-1_2020.pdf | vydavateľ = ganovce.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-30 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Dolný HarmanecGáň]] || 259.511.20192013 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/kypetícia || odvolanierekonštrukcia starostubudovy || 3650,8000 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Lazániová | meno = Jana Arpášová | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Referendum boloo neplatné,budove starostomv DolnéhoGáni Harmancanie zostávaje M. Vajsplatné | periodikum = terazsme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://wwwmynitra.terazsme.sk/regionyc/7001488/referendum-boloo-neplatnebudove-starostomv-dol/397680gani-clanoknie-je-platne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = TASRPetit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20192013-0511-2610 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Dulova VesGregorovce]] || 2910.23.20202012 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostkystarostu || 4347,00 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Frank | meno = Michal | autor = | odkaz na autora = | titul = VStarosta referendáchGregoroviec vje Dulovejmimo Vsi a Rokycanochohrozenia, odvolávajúreferendum starostovneplatí | periodikum = smeWebNoviny.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://presov.korzarwww.smewebnoviny.sk/c/22337981/vstarosta-referendachgregoroviec-vje-dulovejmimo-vsiohrozenia-areferendum-rokycanoch-odvolavaju-starostov.htmlneplati/ | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit PressiSITA | miesto = Bratislava | dátum = 20202012-0203-2911 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Dvory nad ŽitavouHermanovce]] || 1512.59.20042006 || neplatné || občianska|| 1 || vystavbaodvolanie starostu/ky || ste za to aby poľnohospodárska pôda vo vlastníctve Obceodvolanie Dvory nad Žitavou …starostu || 3332,5800 % || ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentuperiodika | priezvisko = | meno = | autor = Michal FRANK | odkaz na autora = | titul = Odvolať hermanovského starostu sa občanom nepodarilo | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = httphttps://samospravaspis.institutekorzar.sme.sk/sitesc/default4484247/files/info/Dvory_nad_Zitavou_02_2_referendumodvolat-hermanovskeho-starostu-sa-obcanom-nepodarilo.pdfhtml | vydavateľissn = samosprava.institute.sk1335-4418 | dátumvydavateľ vydania= Petit Press | miesto = Bratislava | dátum aktualizácie = 2006-08-14 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[FinticeHorná Lehota (okres Brezno)]] || 1510.56.20042018 || neplatné || občianská občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky petícia|| odvolanieSúhlasíte s odpredajom podielov obce ktoré vlastní v Urbárskom starostupozemkovom spoločenstve? || 2533,4740 % || ||<ref>{{Citácia periodikaelektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Michal FRANK | odkaz na autora = | titul = „Rozvoj Fintíc je zastavený," tvrdia členky petičného výboru zaObec odvolanieHorná starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SMELehota | url = https://spiswww.korzar.smehorna-lehota.sk/cmiestne-referendum/4576173/rozvoj-fintic-je-zastaveny-tvrdia-clenky-peticneho-vyboru-za-odvolanie-starostu.html | issnvydavateľ = 1335horna-4418lehota.sk | vydavateľdátum vydania = Petit Press | miestodátum =aktualizácie Bratislava= | dátum prístupu = 20042021-05-2022 | dátum prístupumiesto = 2021-05-22| jazyk = }}</ref>
|-
|[[GabčíkovoHorný (okres Dunajská Streda)Bar]] || 10.2.8.20152008 || platnéneplatné || občianská občianska|| 1 || zriadeniepetícia || steo zasúhlase alebobratislavskej protideveloperskej zriadeniuspoločnosti dočasnéhostavať utečeneckéhov táborakatastri preobce migrantovnovú obytnú zónu || 5843,4670 % || ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentuperiodika | priezvisko = | meno = | autor = Cas.skVLADISLAV KMEŤ | odkaz na autora = | titul = ObyvateliaNa GabčíkovaŽitnom povedaliostrove vbude referendekrytá NIEľadová príchoduplocha utečencov:| periodikum výsledok= silusme.sk niečo| odkaz na zmeniť?periodikum = SME | url = https://wwwmynitra.cassme.sk/clanokc/3255153721635/obyvateliana-gabcikovazitnom-povedaliostrove-vbude-referendekryta-nieladova-prichoduplocha.html | issn = 1335-utecencov-ma-vysledok-silu-nieco-zmenit/4418 | vydavateľ = cas.skPetit Press | dátum vydaniamiesto = 2015-08-03Bratislava | dátum aktualizácie = 2008-02-10 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[GáňHrašovík]] || 17.9.11.20132007 || neplatnéplatné || občianska || 1 || vystavbaodvolanie starostu/ky || rekonštrukciaza odvolanie budovystarostky || 5052,0030 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Lazániová | meno = Jana Arpášová | autor = (nit) | odkaz na autora = | titul = ReferendumV oHrašovíku budoveodvolali v Gáni nie je platnéstarostku | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mynitrakosice.korzar.sme.sk/c/70014884446043/referendum-o-budove-v-gani-niehrasoviku-jeodvolali-platnestarostku.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20132007-1109-1017 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Hronsek]] || 12.1.2013 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 26,91 % || 97,29 %||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.hronsek.sk/download_file_f.php?id=343547 | vydavateľ = hronsek.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-30 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|[[Gánovce]] || 27.6.2020 || neplatné || || 1 || || súhlasite .... akákoľvek výstavba nad rámec... || 23,30% || ||
|-
|[[GregorovceHrušovo]] || 105.3.20122005 || neplatné || občianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanieodovolanie starostu || 4740,00 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = StarostaStarostku GregoroviecHrušova jesa mimonepodarilo ohrozenia, referendum neplatíodvolať | periodikum = WebNovinysme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://www.webnovinysme.sk/starostac/1959743/starostku-gregoroviechrusova-jesa-mimonepodarilo-ohrozenia-referendum-neplati/odvolat.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = iSITAPetit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20122005-03-1107 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Hurbanova Ves]] || 27.7.2012 || platné || občianska|| 1 || petícia || Ste proti zaradeniu rozvojovej plochy č. 16„ MVE – malá vodná elektráreň“ do Územného plánu obce Hurbanova Ves || 54,00 % || ||<ref><!-- CHYBA! --><span style="color: red"><span></span>https://hurbanovaves.sk/vysledky-miestneho-referenda-2012.htm</span></ref>
|[[Hermanovce]] || 12.9.2006 || neplatné || || 1 || odvolanie starostu/ky || odvolanie starostu || 32,00% || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Michal FRANK | odkaz na autora = | titul = Odvolať hermanovského starostu sa občanom nepodarilo | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://spis.korzar.sme.sk/c/4484247/odvolat-hermanovskeho-starostu-sa-obcanom-nepodarilo.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2006-08-14 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[HornáChorvátsky Lehota (okres Brezno)Grob]] || 1025.6.20182016 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || Súhlasíteza s odpredajom podielov obce ktoré vlastní vodvolanie Urbárskom pozemkovom spoločenstve?starostu || 3334,4000 % || ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentuperiodika | priezvisko = Slezáková | meno = Kristína | autor = | odkaz na autora = | titul = ObecV HornáChorvátskom LehotaGrobe starostu neodvolali, referendum je neplatné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = wwwhttps://mysenec.horna-lehotasme.sk/miestnec/20285077/v-chorvatskom-grobe-starostu-neodvolali-referendum/-je-neplatne.html | vydavateľissn = horna1335-lehota.sk4418 | dátumvydavateľ vydania= Petit Press | miesto = Bratislava | dátum aktualizácie = 2016-09-25 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Horný BarJablonica]] || 1026.211.20082009 || neplatné || občianska|| 1 || vystavbapetícia || oSte súhlaseza bratislavskejjuhozápadný developerskejvariant spoločnostialebo stavaťseverovýchodný vpodvariant katastrivedúci obcepoza novúpoľnohospodárske obytnú zónudružstvo? || 4326,7000 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = VLADISLAV KMEŤ | odkaz na autora = | titul = NaReferendum Žitnomv ostroveJablonici budebolo krytá ľadová plochaneplatné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mynitramyzahorie.sme.sk/c/37216355126914/nareferendum-zitnom-ostrove-budev-krytajablonici-ladovabolo-plochaneplatne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20082009-0211-1026 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[HrašovíkJablonové (okres Bytča)]] || 1730.95.20072009 || platné || občianská občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostkystarostu || 5246,3000 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SITA a (nitlk) | odkaz na autora = | titul = VĎalšie Hrašovíkuúspešné odvolalireferendum: Jablonové odvolalo starostu za starostkuSmer | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://kosice.korzarmyzilina.sme.sk/c/44460434867536/vdalsie-hrasovikuuspesne-referendum-jablonove-odvolalo-starostu-odvolaliza-starostkusmer.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20072009-0905-1731 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[HronsekJakubov]] || 125.111.20132011 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky petícia|| steSúhlasíte zas odvolanieodpredajom starostu?pozemku pri škole || 2618,9126 % || ||
|-
|[[HrušovoJánovce (okres Poprad)]] || 52.37.20052001 || neplatné || občianská občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odovolanieodvolanie starostu || 4028,00 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Robert JURIŠ | odkaz na autora = | titul = StarostkuReferendum Hrušovana odvolanie starostu sav nepodariloJánovciach odvolaťneúspešné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://wwwkorzar.sme.sk/c/19597434691969/starostkureferendum-hrusovana-odvolanie-starostu-sav-nepodarilojanovciach-odvolatneuspesne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2005-032001-07-02 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Kaľamenová]] || 5.2.2008 || platné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 50,00 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referendum starostovi stoličku nepodlomilo | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myturiec.sme.sk/c/3721954/referendum-starostovi-stolicku-nepodlomilo.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2008-02-05 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|[[Hurbanova Ves]] || 27.7.2012 || platné || || 1 || vystavba || Ste proti zaradeniu rozvojovej plochy č. 16„ MVE – malá vodná elektráreň“ do Územného plánu obce Hurbanova Ves || 54,00% || ||<ref><!-- CHYBA! --><span style="color: red"><span></span>https://hurbanovaves.sk/vysledky-miestneho-referenda-2012.htm</span></ref>
|-
|[[JablonicaKolárovo]] || 2610.113.20092012 || neplatné || zastupiteľská || 1 || dopravazmena nazvu || Ste za juhozápadnýzmenu variantnázvu alebomesta severovýchodnýKolárovo podvariantna vedúcihistorický poza poľnohospodárske družstvo?Guta || 2639,0065 % || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Ďuriková | meno = Virginia | autor = | odkaz na autora = | titul = ReferendumKolárovo vsa Jablonicinebude bolonazývať neplatnéGúta | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myzahoriemynovezamky.sme.sk/c/51269146297833/referendumkolarovo-vsa-jablonicinebude-bolonazyvat-neplatneguta.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20092012-1103-2614 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[JablonovéKošice (okres Bytča)mestská časť Džungľa]] || 306.52.20092016 || platné || občianska || 1 || odvolanie starostu/kyzlúčenie obcí|| ZaSúhlasíte odvolanieso starostuzrušením Mestskej časti Košice – Džungľa a Súhlasíte abysa MČ Džungľa zlúčila sniektorou MČ mesta Košice? || 4660,00 % || || <ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Gécziová | meno = Katarína | autor = SITA a (lk) | odkaz na autora = | titul = ĎalšieObyvatelia úspešnéDžungle referendum:povedali Jablonovév odvolaloreferende starostunie zajej Smerzániku alebo zlúčeniu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myzilinakosice.korzar.sme.sk/c/48675368132903/dalsieobyvatelia-dzungle-povedali-uspesnev-referendumreferende-jablonovenie-odvolalojej-starostuzaniku-zaalebo-smerzluceniu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20092016-0502-3107 | dátum prístupu = 2021-05-22 18}}</ref>
|-
|[[JakubovKošice – mestská časť Krásna]] || 54.114.20112009 || neplatné || občianska|| 1 || petícia|| Súhlasítesúhlasite s odpredajomvýstavbou pozemkupamätníka priv školetvare dvojkríža) || 1831,2661 % || ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
| priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/KE-Krasna_02_2_referendum.pdf | vydavateľ = samosprava.institute.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19
| miesto = | jazyk =
}}</ref>
|-
|[[Košice – mestská časť Myslava]] || 6.2.2016 || neplatné || zastupiteľská || 1 || zlúčenie obcí|| súhlasíte aby Mestská časť Košice–Myslava.....700............13......zostala zachovaná vrámci Mesta Košice a to bez zmeny terajších hraníc a bez obmedzenia terajších kompetencií? || 40,75 % || ||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
|[[Jánovce (okres Poprad)]] || 2.7.2001 || neplatné || || 1 || odvolanie starostu/ky || odvolanie starostu || 28,00% || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Robert JURIŠ | odkaz na autora = | titul = Referendum na odvolanie starostu v Jánovciach neúspešné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://korzar.sme.sk/c/4691969/referendum-na-odvolanie-starostu-v-janovciach-neuspesne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2001-07-02 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
| priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.myslava.eu/download_file_f.php?id=703728 | vydavateľ = myslava.eu | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-19 | miesto = | jazyk =
|-
}}</ref>
|[[Kaľamenová]] || 5.2.2008 || platné || || 1 || odvolanie starostu/ky || odvolanie starostu || 50,00% || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referendum starostovi stoličku nepodlomilo | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myturiec.sme.sk/c/3721954/referendum-starostovi-stolicku-nepodlomilo.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2008-02-05 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu
|-
|[[Kolárovo]] || 10.3.2012 || neplatné || zastupiteľská || 1 || zmena nazvu || za zmenu názvu mesta Kolárovo na historický Guta || 39,65% || ||<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Ďuriková | meno = Virginia | autor = | odkaz na autora = | titul = KolárovoVýsledky samiestneho nebudereferenda nazývaťMestskej Gútačasti |Košice periodikum- = sme.sk | odkaz na periodikum = SMEMyslava | url = https://mynovezamkywww.smemyslava.sk/ceu/6297833oznamy/kolarovovysledky-samiestneho-nebudereferenda-nazyvatmestskej-gutacasti-kosice-myslava.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petitmyslava.eu Press | miestodátum vydania = Bratislava | dátum aktualizácie = 2012-03-14 | dátum prístupu = 2021-05-2219 | miesto = | jazyk = }}</ref>
}}</ref>
|-
|[[Koválovec]] || 12.11.2018 || platné || zastupiteľská || 11 || petícia|| 11 otázok || 66,40 % || || <ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Koválovčania vyjadrili hlas v referende, chcú zachovať kompetencie obce | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myzahorie.sme.sk/c/20959778/kovalovcania-vyjadrili-hlas-v-referende-chcu-zachovat-kompetencie-obce.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2018-11-12 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Krpeľany]] || 10.10.2012 || neplatné || zastupiteľská || 1 || odvolanie starostu/ky || sta za odvolanie starostu? || 32,00 % ||
|<ref><!-- CHYBA! --><span style="color: red"><span>https://</span>aktualne.atlas.sk/referendum-za-odvolanie-starostu-obce-krepelany-je-neplatne/dnes/regiony/</span></ref> <ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Patrik Ján, HIVsoft s.r.o. | odkaz na autora = | titul = Referendum za odvolanie starostu obce Krepeľany je neplatné | url = http://www.monitorujem.sk/z-domova/568480/referendum-za-odvolanie-starostu-obce-krepelany-je-neplatne | vydavateľ = monitorujem.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Kunerad]] || 28.11.2020 || neplatné || občianskáobčianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostky || 38,90 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Koscelník | meno = Branislav | autor = | odkaz na autora = | titul = Starostka Kuneradu čelila odvolávaniu. Referendum nebolo platné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myzilina.sme.sk/c/22544423/starostka-kuneradu-a-poslankyna-monika-kavecka-celila-odvolavaniu-referendum-nebolo-platne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2020-11-29 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Kvakovce]] || 16.4.2011 || platné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 50,27 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Vadium-IT s.r.o. | odkaz na autora = | titul = Občania v referende odvolali starostu obce Kvakovce, rozhodol jeden hlas | url = https://pis.sk/clanok/8189/obcania_v_referende_odvolali_starostu_obce_kvakovce-_rozhodol_jeden_hlas.html | vydavateľ = pis.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Kysucké Nové Mesto]] || 16.5.2015 || platné || občianskáobčianska || 1 || vystavbapetícia || o zriadení prevádzky na spracovanie odpadov ako sú plasty gumy ojazdené pneumatiky odpadové oleje a uhlíkové polotovary || 61,32 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.kysuckenovemesto.sk/download_file_f.php?id=1016057 | vydavateľ = kysuckenovemesto.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.kysuckenovemesto.sk/download_file_f.php?id=967076 | vydavateľ = kysuckenovemesto.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Kysucký Lieskovec]] || 15.12.2012 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || ste za odvolanie starostu?. iniciatíva || 42,20 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Hažíková | meno = Iveta | autor = | odkaz na autora = | titul = Kysucký Lieskovec čaká referendum o odvolaní starostu. Ten sa obrátil na prokuratúru | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mykysuce.sme.sk/c/6630609/kysucky-lieskovec-caka-referendum-o-odvolani-starostu-ten-sa-obratil-na-prokuraturu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2012-12-09 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Lieskovec (okres Zvolen)]] || 14.2.2009 || neplatné || občianska|| 1 || vystavbapetícia || o vybudovaní prevádzky na environmentálne spracovanie plastov || 47,30 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Fajčíková | meno = Kveta | autor = | odkaz na autora = | titul = Referende o plastoch chýbalo 31 hlasov | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/4311878/referende-o-plastoch-chybalo-31-hlasov.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2009-02-17 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Lipová (okres Nové Zámky)]] || 25.1.2014 || neplatné || občianska|| 1 || petícia|| súhlasíte s bežným dofinancovaním výdajov ZŠ Lipová z rozpočtu obce? || 41,50 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = ouclanky | odkaz na autora = | titul = Obec Lipová | url = www.lipova.eu/lipova/index.php/aktuality/oznamy/697-vyhlasenie-vysledkov-miestneho-referenda | vydavateľ = lipova.eu | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Lošonec]] || 21.4.2012 || neplatné || občianskáobčianska || 1 || odvolanie starostu/ky || odvolanie starostu || 41,00 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = Starostu Lošonca v referende neodvolali | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mytrnava.sme.sk/c/6347640/starostu-losonca-v-referende-neodvolali.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2012-04-23 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Lovce]] || 29.6.2013 || platné || občianskáobčianska || 1 || odvolanie starostu/ky || ste za odvolanie starostu? || 67,20 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Starostka obce Lovce sa odmieta vzdať funkcie aj po občianskom referende | url = https://www1.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/starostka-obce-lovce-odmieta-vzdat-funkcie-aj-obcianskom-referende | vydavateľ = pluska.sk | dátum vydania = 2013-07-12 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Ľubica (okres Kežmarok)Lutila]] || 3028.312.20082015 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/kyvystavba || Ste za odvolanievypracovanie starostunového Územného plánu obce Lutila? || 3827,1580 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Lutila | meno = Obec | autor = | odkaz na autora = | titul = Komunálne voľby 2018 - Miestne referendum 2015 - k územnému plánu | url = https://www.lutila.sk/obec-2/volby/komunalne-volby-2018/miestne-referendum-2015-k-uzemnemu-planu-5.html?ftresult=referendum | vydavateľ = lutila.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Ľubica (okres Kežmarok)]] || 30.3.2008 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 38,15 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Cas.sk | odkaz na autora = | titul = Referendum za odvolanie starostu je neplatné | url = https://www.cas.sk/clanok/4291/referendum-za-odvolanie-starostu-je-neplatne/? | vydavateľ = cas.sk | dátum vydania = 2008-03-30 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Ľubietová]] || 9.5.2004 || neplatné || občianskáobčianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 32,00 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Ľubietovčania dnes v referende rozhodujú o zotrvaní starostu vo funkcii | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/1488853/lubietovcania-dnes-v-referende-rozhoduju-o-zotrvani-starostu-vo-funkcii.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2004-05-08 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[LutilaMarianka]] || 2829.121.20152005 || neplatné || občianska || 1 || vystavbaodvolanie starostu/ky || Ste za vypracovanieodvolanie nového Územného plánu obce Lutila?starostu || 2732,8000 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Lutila | meno = Obec | autor = | odkaz na autora = | titul = Komunálne voľby 2018 - Miestne referendum 2015 - k územnému plánu | url = https://www.lutila.sk/obec-2/volby/komunalne-volby-2018/miestne-referendum-2015-k-uzemnemu-planu-5.html?ftresult=referendum | vydavateľ = lutila.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Marianka]] || 29.1.2005 || neplatné || občianská || 1 || odvolanie starostu/ky || odvolanie starostu || 32,00% ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Referendum v Marianke nie je platné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/1909943/referendum-v-marianke-nie-je-platne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2005-01-29 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Martin (mesto na Slovensku)]] || 15.11.2014 || neplatné || zastupiteľská || 2 || vystavbapetícia || 1. ste za výstavbu kabinkovej lanovky?; 2. ste za rekonštrukciu námestia? || 26,11 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = www.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=37985 | vydavateľ = martin.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[ModraMatejovce (Poprad)]] || 920.123.20151999 || neplatné || zastupiteľská občianska|| 1 || odčlenenie|| Súhlasíteo abyodčlenení mestomestskej Modračasti ukončiloMatejovce súdnyod spor s Ing. Andrejom Vachom mimosúdnou dohodou alebo súdnym zmierom a zaplatilo mu sumu v maximálnejPopradu || 143,7960 % || ||
|-
|[[Modra]] || 9.12.2015 || neplatné || zastupiteľská || 1 || petícia|| Súhlasíte aby mesto Modra ukončilo súdny spor s Ing. Andrejom Vachom mimosúdnou dohodou alebo súdnym zmierom a zaplatilo mu sumu v maximálnej || 1,79 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = www.modra.sk/assets/File.ashx?id_org=700032&id_dokumenty=2966 | vydavateľ = modra.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Mojš]] || 3.12.2016 || neplatné || občianska|| 1 || dopravapetícia || bude cesta do obce Varín uzavretá pre osobnú a nákladnú dopravu?. iniciatíva od || 41,00 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = INAQ Media | odkaz na autora = | titul = Referendum o zákaze prejazdu áut v Mojši bolo neúspešné, hlasovať prišlo málo ľudí | url = https://www.zilinak.sk/prispevky/5315/referendum-o-zakaze-prejazdu-aut-v-mojsi-bolo-neuspesne-hlasovat-prislo-malo-ludi | vydavateľ = zilinak.sk | dátum vydania = 2016-12-04 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Mojtín]] || 16.2.2013 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || ste za odvolanie starostu? || 14,45 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referendum v Mojtíne je neplatné, účasť bola veľmi nízka | periodikum = WebNoviny.sk | odkaz na periodikum = | url = https://www.webnoviny.sk/referendum-v-mojtine-je-neplatne-ucast-bola-velmi-nizka/ | issn = | vydavateľ = iSITA | miesto = Bratislava | dátum = 2013-02-16 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Mokrý Háj]] || 15.9.2009 || neplatné || občianska|| 1 || petícia|| Ste proti využívaniu veternej energie v katastri obce? || 36,80 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = Obyvatelia Mokrého Hája veterný park chcú, referendum bolo neplatné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myzahorie.sme.sk/c/5019564/obyvatelia-mokreho-haja-veterny-park-chcu-referendum-bolo-neplatne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2009-09-15 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Naháč (okres Trnava)]] || 6.2.2018 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 35,30 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Referendum v Naháči skončilo. Aký je výsledok? | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mytrnava.sme.sk/c/20732326/referendum-v-nahaci-skoncilo-aky-je-vysledok.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2018-01-07 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Nemecká (okres Brezno)]] || 9.11.2013 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || ste za odvolanie starostu?. iniciatíva || 36,40 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Global24 s.r.o. | odkaz na autora = | titul = Výsledky referenda v Nemeckej: Pozrite si, či odvolali starostu | url = https://brezno.dnes24.sk/referendum-za-odvolavanie-starostu-nemeckej-zastupitelstvo-s-nim-nevedelo-najst-rec-164709 | vydavateľ = brezno.dnes24.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Nitrianske Pravno]] || 8.9.2018 || neplatné || občianskáobčianska || 1 || vystavbapetícia || Ste za projekt prístavby Kultúrneho domu k radnici v Nitrianskom Pravne podľa schváleného návrhu?“ iniciátor || 37,93 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Včerajšie referendum v Nitrianskom Pravne nie je platné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myhornanitra.sme.sk/c/20909619/vcerajsie-referendum-v-nitrianskom-pravne-nie-je-platne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2018-09-09 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Nižná ŠebastováSlaná]] || 1417.6.19922006 || neplatné || zastupiteľská || 1 || vystavbaodvolanie starostu/ky || oza vybudovaníodvolanie leteckej dráhystarostu || 50,00% ||
|
|-
|[[Nižná Slaná]] || 17.6.2006 || || zastupiteľská || 1 || odvolanie starostu/ky || odvolanie starostu || ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Renáta MAZURKOVÁ | odkaz na autora = | titul = Nižnoslančania chcú v referende odvolať starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://gemer.korzar.sme.sk/c/4490717/niznoslancania-chcu-v-referende-odvolat-starostu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2006-06-08 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[NolčovoNižná Šebastová]] || 2914.96.20091992 || platnéneplatné || občianská občianska|| 1 || odvolanie starostu/kypetícia || odvolanieo starostuvybudovaní leteckej dráhy || 5950,00 % || 94%
|
|-
|[[Nolčovo]] || 29.9.2009 || platné || občianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 59,00 % || 94 %
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Starosta spochybňuje výsledok referenda | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myturiec.sme.sk/c/3537771/starosta-spochybnuje-vysledok-referenda.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2007-10-09 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Nová Bošáca]] || 7.6.2014 || platné || občianskáobčianska || 2 || skolapetícia || 1.o zachovanie 2. stupňa vyučovania na ZŠ 2. za odvolanie starostu || 52,28 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.novabosaca.sk/category/17-zapisnice-z-oz-rok-2014.html?download=97 | vydavateľ = novabosaca.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
 
<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Kráľ | meno = Milan | autor = | odkaz na autora = | titul = V Novej Bošáci škola zostáva, starosta odchádza | periodikum = pravda.sk | odkaz na periodikum = Pravda (slovenský denník) | url = https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/320401-v-novej-bosaci-skola-zostava-starosta-odchadza/ | issn = 1336-197X | vydavateľ = Perex | miesto = Bratislava | dátum = 2014-06-10 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Nový Život]] || 12.5.2015 || neplatné || zastupiteľská|| 1|| osobitný zákon||Súhlasíte s výstavbou malej vodnej elektrárne Nový Život-Eliášovce- Egyetert a Nový Život-Illesházy-kis vízy erömü felepitesevel? || 41,69 % || 10,13 %||<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.novyzivot.sk/evt_file.php?file=990 | vydavateľ = novyzivot.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-30 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|[[Ovčiarsko]] || 11.2.2012 || platné || občianská || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 52,71% ||
|-
|[[Ovčiarsko]] || 11.2.2012 || platné || občianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 52,71 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = http://www.obecovciarsko.sk/files/460-uznesenie-15022012-1329467913.pdf | vydavateľ = obecovciarsko.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
 
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = http://www.obecovciarsko.sk/files/459-uznesenie-27012012-1328607859.pdf | vydavateľ = obecovciarsko.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Plášťovce]] || 21.3.2011 || platné || || 1 || vystavbapetícia || o výstavbe vodnej elektrárne || 59,80 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Vražda | meno = Daniel | autor = | odkaz na autora = | titul = Vodnú elektráreň Plášťovčania odmietli | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mynitra.sme.sk/c/5815950/vodnu-elektraren-plastovcania-odmietli.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2011-03-21 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Podbiel]] || 30.3.2003 || platné || || 1 || dopravapetícia || o zmene trasovania dialničného obchvatu || 64,00 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = &copy;TASR 2003 | odkaz na autora = | titul = Obyvatelia Podbiela odmietli navrhované riešenie diaľničného obchvatu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/856809/obyvatelia-podbiela-odmietli-navrhovane-riesenie-dialnicneho-obchvatu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2003-03-30 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Podlužany (okres Levice)]] || 28.2.2009 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 42,23 % || 88,54 %
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.podluzany.eu/download_file_f.php?id=576543 | vydavateľ = podluzany.eu | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-30 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|
|-
|[[Pohorelá]] || 22.5.2004 || neplatné|| občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu obce || 16,03 % || 84,37 %
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Miestne referendum o odvolaní starostu - Oficiálna stránky obce Pohorelá|url=https://www.pohorela.sk/samosprava/volby-a-referenda/miestne-referendum-o-odvolani-starostu-105.html?ftresult=miestne+referendum|vydavateľ=www.pohorela.sk|dátum prístupu=2021-05-30}}</ref>
|
|-
|[[Polomka]] || 15.11.2014 || || zastupiteľská || 1 || obecna policiazastupiteľská || o''Ste zriadeníza vytvorenie obecnej políciiPolomskej polície financovanej z rozpočtu obce?''|| 35,00 %||
|<ref name=":0">{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Novinky {{!}} Polomka.sk|url=https://www.polomka.sk/novinky?page=23|vydavateľ=www.polomka.sk|dátum prístupu=2021-05-30}}</ref> <ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = V Polomke je o voľby väčší záujem než o súbežné referendum | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mybystrica.sme.sk/c/7496134/v-polomke-je-o-volby-vacsi-zaujem-nez-o-subezne-referendum.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2014-11-15 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Polomka]]
|7.2.2015
|
|
|
|
|
|14,74%
|99,71%
|<ref name=":0" />
|-
|[[Rabčice]] || 29.11.2014 || neplatné || občianska|| 1 || petícia|| transformácie štátnej Základnej školy s materskou školu || 23,23 % ||
|
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.rabcice.sk/modules/file_storage/download.php?file=8cef76fe %7C53 | vydavateľ = rabcice.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Repište]] || 28.3.2014 || neplatné || občianskáobčianska || 1 || zmena erbu || o zmene erbu || 40,00 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = V erbe obce Repište zostanú repy, referendum je neplatné | periodikum = WebNoviny.sk | odkaz na periodikum = | url = https://www.webnoviny.sk/v-erbe-obce-repiste-zostanu-repy-referendum-je-neplatne/ | issn = | vydavateľ = iSITA | miesto = Bratislava | dátum = 2014-03-29 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Rohožník (okres Humenné)]] || 12.10.2019 || || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostky || ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Otriová | meno = Jana | autor = | odkaz na autora = | titul = V Rohožníku má o odvolaní starostky rozhodnúť referendum | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22212516/v-rohozniku-ma-o-odvolani-starostky-rozhodnut-obecne-referendum.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2019-09-15 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Obec Rohožník čaká referendum: Obyvatelia nechcú starostku, jej praktiky sú protizákonné | url = https://www.topky.sk/cl/10/1822041/Obec-Rohoznik-caka-referendum--Obyvatelia-nechcu-starostku--jej-praktiky-su-protizakonne | vydavateľ = topky.sk | dátum vydania = 2019-09-07 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Rokycany (okres Prešov)]] || 29.2.2020 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 46,30 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = webex.sk | odkaz na autora = | titul = RokycanyOFICIÁLNE STRÁNKY OBCE | url = www.obecrokycany.sk/--23-335-vysledky-miestneho-referenda | vydavateľ = obecrokycany.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Miestne referendum v obciach Dulova Ves a Rokycany | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://presov.korzar.sme.sk/g/153175/miestne-referendum-v-obciach-dulova-ves-a-rokycany?gref=https %253A %252F %252 | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
 
<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Frank | meno = Michal | autor = | odkaz na autora = | titul = V referendách v Dulovej Vsi a Rokycanoch odvolávajú starostov | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://presov.korzar.sme.sk/c/22337981/v-referendach-v-dulovej-vsi-a-rokycanoch-odvolavaju-starostov.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2020-02-29 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Rožkovany]] || 25.5.2019 || platné || občianskáobčianska || 1 || vystavbapetícia || Ste proti výstavbe nižšieho štandardu v lokalite Bogaj? || 53,60 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.rozkovany.sk/uploads/kniznica/1558940177zapisnica-ok-o-priebehu-a-vysledku-hlas-pre-miestne-referendum.pdf | vydavateľ = rozkovany.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = V Rožkovanoch spojili eurovoľby s referendom | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://presov.korzar.sme.sk/c/22129425/v-rozkovanoch-spojili-eurovolby-s-referendom.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2019-05-25 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Rudník (okres Košice-okolie)]] || 11.7.2020 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostky || 32,00 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Referendum o odvolaní starostky obce Rudník je neplatné | periodikum = teraz.sk | odkaz na periodikum = | url = https://www.teraz.sk/regiony/referendum-o-odvolani-starostky-obce-ru/480018-clanok.html | issn = | vydavateľ = TASR | miesto = Bratislava | dátum = 2020-07-12 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Ruská]] || 24.11.2012 || platné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || ste za odvolanie starostu? || 57,11 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = V Ruskej hlasovali za odvolanie starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/6615553/v-ruskej-hlasovali-za-odvolanie-starostu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2012-11-25 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Rusovce]] || 12.4.2003 || neplatné || || 1 || predajpetícia || predaj a kúpa budovy || 8,35 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = INGRID DROZDÍKOVÁ | odkaz na autora = | titul = Ľudia v Rusovciach o referende nevedeli | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://bratislava.sme.sk/c/870020/ludia-v-rusovciach-o-referende-nevedeli.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2003-04-13 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[ŠajdíkoveSlovenská HumenceĽupča]] || 125.25.20052012 || neplatné || || 1 || odvolanie starostu/ky petícia|| za2. odvolaniezriadenia starostuihriska || 1924,00 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Sajdikove_Humence_02_2_referendum.pdf | vydavateľ = samosprava.institute.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Šalková]] || 1.9.1996 || platné || || 1 || odlúčenie obce || odlúčenie obci || ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Ústavný súd odmietol snahu Šalkovčanov odčleniť sa od mesta | url = https://www.bystricoviny.sk/spravy/ustavny-sud-odmietol-snahu-casti-salkovcanov-odclenit-sa-od-mesta/ | vydavateľ = bystricoviny.sk | dátum vydania = 2012-12-03 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Fajčíková | meno = Kveta | autor = | odkaz na autora = | titul = Šalková má už Bystrice dosť. Chce sa odčleniť | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mybystrica.sme.sk/c/7217817/salkova-ma-uz-bystrice-dost-chce-sa-odclenit.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2014-05-28 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Šarišské Michaľany]] || 25.10.2009 || neplatné || občianská || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 36,81% ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Cas.sk | odkaz na autora = | titul = Zásah proti Pospolitosti v Š. Michaľanoch: Starostu neodvolajú | url = https://www.cas.sk/clanok/136070/zasah-proti-pospolitosti-v-s-michalanoch-starostu-neodvolaju/ | vydavateľ = cas.sk | dátum vydania = 2009-10-25 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Široké]] || 17.5.2003 || neplatné || || 1 || pomenovanie ulic || o pomenovaní ulíc || 46,40% ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = (ak) | odkaz na autora = | titul = Širočania sú za vstup do EÚ, no miestne referendum vyhlásili za neplatné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://spis.korzar.sme.sk/c/4617209/sirocania-su-za-vstup-do-eu-no-miestne-referendum-vyhlasili-za-neplatne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2003-05-19 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Slovenská Ľupča]] || 5.5.2012 || neplatné || || 1 || || 2. zriadenia ihriska || 24,00% ||
|<ref name="webnoviny-referendum-v-utekaci-aj-slovenskej">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referendum v Utekáči aj Slovenskej Ľupči bolo neplatné | periodikum = WebNoviny.sk | odkaz na periodikum = | url = https://www.webnoviny.sk/referendum-v-utekaci-aj-slovenskej-lupci-bolo-neplatne/ | issn = | vydavateľ = iSITA | miesto = Bratislava | dátum = 2012-05-06 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Slovenská Ľupča]] || 5.5.2012 || neplatné || || 1 || pozemokpetícia || 1. o súhlase predaja pozemku || 19,00 % ||
|<ref name="webnoviny-referendum-v-utekaci-aj-slovenskej">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referendum v Utekáči aj Slovenskej Ľupči bolo neplatné | periodikum = WebNoviny.sk | odkaz na periodikum = | url = https://www.webnoviny.sk/referendum-v-utekaci-aj-slovenskej-lupci-bolo-neplatne/ | issn = | vydavateľ = iSITA | miesto = Bratislava | dátum = 2012-05-06 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Slovenská Nová Ves]] || 9.4.2011 || platné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 88,00 % ||
|<ref name="slovenskanovaves-vysledky-miestneho-referenda">{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = VÝSLEDKY MIESTNEHO REFERENDA | url = https://www.slovenskanovaves.sk/oznamy/vysledky-miestneho-referenda.html | vydavateľ = slovenskanovaves.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Sokolovce]] || 21.7.2012 || platné || || 1 || vystavbapetícia || o výstavbe zariadenie na zhodnocovanie biologických odpadov || 63,70 % ||
|<ref name="sme-obyvatelia-v-referende-odmietli">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = Obyvatelia v referende odmietli bioplynovú stanicu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mytrnava.sme.sk/c/6465789/obyvatelia-v-referende-odmietli-bioplynovu-stanicu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2012-07-23 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Somotor]] || 21.4.2008 || || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostky || 41,00 % ||
|<ref name="sme-somotor-starostka-ostava">{{Citácia periodika | priezvisko = Vereščáková | meno = Lýdia | autor = | odkaz na autora = | titul = Somotor: starostka ostáva | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://www.sme.sk/c/3845863/somotor-starostka-ostava.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2008-04-25 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
 
<ref name="sme-referendum-v-somotore-je-neplatne">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Nová kniha | odkaz na autora = | titul = Referendum v Somotore je neplatné! | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/4428037/referendum-v-somotore-je-neplatne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2008-04-21 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[ŠoporňaStarý Smokovec]] || 1618.13.20131995 || zmarené!neplatné || || 1 || odvolaniezmena starostu/kynazvu || ste za odvolaniezmenu starostu?názvu mesta Starý Smokovec na Vysoké Tatry || 16,03 % ||99,63 %
|<ref name="sme-smenevydarene-tatranske-referendum">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SME - pl | odkaz na autora = | titul = SMENevydarené tatranské referendum | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://www.sme.sk/#terazc/2118229/nevydarene-boxtatranske-referendum.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 1995-03-18 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[ŠpačinceSvinia]] || 313.71.20102014 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za výrobuodvolanie elektrickej energie prostredníctvom solárnych panelovstarostu || 3413,1894 % ||
|<ref name="trnavasme-livestarostku-referendumsvinej-osa-slnecnejodvolat-elektrarni-vnepodarilo">{{Citácia elektronického dokumentuperiodika | priezvisko = | meno = | autor = Michal Frank, frk | odkaz na autora = | titul = ReferendumStarostku oSvinej slnečnejsa elektrárniodvolať vnepodarilo Špačinciach| jeperiodikum neplatné= sme.sk Prišlo| máloodkaz na periodikum = voličovSME | url = https://wwwpresov.trnava-livekorzar.sme.sk/2010c/077065779/10/referendumstarostku-osvinej-slnecnejsa-elektrarniodvolat-vnepodarilo.html | issn = 1335-spacinciach-je-neplatne-prislo-malo-volicov/4418 | vydavateľ = trnava-live.skPetit Press | dátum vydaniamiesto = 2010-07-10Bratislava | dátum aktualizácie = 2014-01-14 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[ŠpaniaŠajdíkove dolinaHumence]] || 812.32.20032005 || platnéneplatné || občianská občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 6719,4400 % ||
|<ref name="sme-v-referende-odvolali-starostu">{{Citácia periodikaelektronického dokumentu | priezvisko = Vražda | meno = Daniel | autor = | odkaz na autora = | titul = V referende odvolali starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = httpshttp://wwwsamosprava.smeinstitute.sk/csites/809109default/v-referende-odvolali-starostufiles/info/Sajdikove_Humence_02_2_referendum.htmlpdf | issnvydavateľ = 1335-4418samosprava.institute.sk | vydavateľdátum = Petit Press | miestovydania = Bratislava | dátum aktualizácie = 2003-02-10 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Starý SmokovecŠalková]] || 181.39.19951996 || neplatnéplatné || || 1 || zmenaodlúčenie nazvuobce || zaodlúčenie zmenu názvu mesta Starý Smokovecobci || 16,03% ||
|<ref name="sme-nevydarene-tatranske-referendum">{{Citácia periodikaelektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = SME - pl | odkaz na autora = | titul = NevydarenéÚstavný tatranskésúd referendumodmietol |snahu periodikumŠalkovčanov =odčleniť sme.sksa | odkaz na periodikum =od SMEmesta | url = https://www.smebystricoviny.sk/cspravy/2118229/nevydareneustavny-tatranskesud-referendum.html | issn = 1335odmietol-4418snahu-casti-salkovcanov-odclenit-sa-od-mesta/ | vydavateľ = Petit Pressbystricoviny.sk | miestodátum vydania = Bratislava2012-12-03 | dátum aktualizácie = 1995-03-18 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Fajčíková | meno = Kveta | autor = | odkaz na autora = | titul = Šalková má už Bystrice dosť. Chce sa odčleniť | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mybystrica.sme.sk/c/7217817/salkova-ma-uz-bystrice-dost-chce-sa-odclenit.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2014-05-28 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[SviniaŠarišské Michaľany]] || 1325.110.20142009 || neplatné || občianska || 1 || odvolanie starostu/ky || ste za odvolanie starostu? || 1336,9481 % ||
|<ref name="sme-starostku-svinej-sa-odvolat-nepodarilo">{{Citácia periodikaelektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Michal Frank, frkCas.sk | odkaz na autora = | titul = StarostkuZásah Svinejproti saPospolitosti odvolaťv nepodarilo | periodikum = smeŠ.sk |Michaľanoch: odkaz na periodikum =Starostu SMEneodvolajú | url = https://presovwww.korzar.smecas.sk/cclanok/7065779136070/starostkuzasah-svinejproti-sapospolitosti-odvolatv-nepodarilo.html | issn = 1335s-4418michalanoch-starostu-neodvolaju/ | vydavateľ = Petit Presscas.sk | miestodátum vydania = Bratislava2009-10-25 | dátum aktualizácie = 2014-01-14 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[TešedíkovoŠiroké]] || 117.35.20122003 || platnéneplatné || || 1 || petícia || súhlasíteo sopomenovaní zmenou názvu obce Tešedíkovo na historický názov Peredulíc || 6446,0040 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = (ak) | odkaz na autora = | titul = Širočania sú za vstup do EÚ, no miestne referendum vyhlásili za neplatné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://spis.korzar.sme.sk/c/4617209/sirocania-su-za-vstup-do-eu-no-miestne-referendum-vyhlasili-za-neplatne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2003-05-19 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Špačince]] || 3.7.2010 || neplatné || || 1 || petícia|| za výrobu elektrickej energie prostredníctvom solárnych panelov || 34,18 % ||
|<ref name="trnava-live-referendum-o-slnecnej-elektrarni-v">{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referendum o slnečnej elektrárni v Špačinciach je neplatné. Prišlo málo voličov | url = https://www.trnava-live.sk/2010/07/10/referendum-o-slnecnej-elektrarni-v-spacinciach-je-neplatne-prislo-malo-volicov/ | vydavateľ = trnava-live.sk | dátum vydania = 2010-07-10 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Šoporňa]] || 16.1.2013 || zmarené! || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = SITA | odkaz na autora = | titul = V Šoporni vládne chaos okolo referenda | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mynitra.sme.sk/c/6279769/v-soporni-vladne-chaos-okolo-referenda.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2012-02-29 | dátum prístupu = 2021-05-23}}</ref>
|-
|[[Špania dolina]] || 8.3.2003 || platné || občianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 67,44 % ||
|<ref name="sme-v-referende-odvolali-starostu">{{Citácia periodika | priezvisko = Vražda | meno = Daniel | autor = | odkaz na autora = | titul = V referende odvolali starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://www.sme.sk/c/809109/v-referende-odvolali-starostu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2003-02-10 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Tešedíkovo]] || 1.3.2012 || platné || || 1 || zmena názvu|| súhlasíte so zmenou názvu obce Tešedíkovo na historický názov Pered || 64,00 % ||
|<ref name="sme-tesedikovo-je-stale-tesedikovom">{{Citácia periodika | priezvisko = Mikušovič | meno = Dušan | autor = | odkaz na autora = | titul = Tešedíkovo je stále Tešedíkovom, referendum na zmenu nestačí | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/6923337/tesedikovo-je-stale-tesedikovom-referendum-na-zmenu-nestaci.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2013-09-04 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Trenčín]] || 17.7.2009 || neplatné || zastupiteľská || 1 || petícia|| súhlasíte s umiestnením obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK na pozemkoch || 10,42 % ||
|<ref name="trencin-"><!-- CHYBA! --><span style="color: red"><span>https://</span>trencin.sk/aktuality/trencania-rozhodnu-o-vystavbe-auparku-v-referende/</span></ref>
 
<ref name="trencin-"><!-- CHYBA! --><span style="color: red"><span>https://</span>trencin.sk/aktuality/referendum-o-auparku-je-neplatne/</span></ref>
|-
|[[Trstice]] || 9.12.2015 || neplatné || zastupiteľská || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostky || 18,98 % ||
|<ref name="sme-starosta-trstic-po-referende-ostava-vo">{{Citácia periodika | priezvisko = Odráška | meno = Ladislav | autor = | odkaz na autora = | titul = Starosta Trstíc po referende ostáva vo funkcii | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://mynitra.sme.sk/c/20064427/starosta-trstic-po-referende-ostava-vo-funkcii.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2015-11-22 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[ÚhornáUtekáč]] || 65.35.20042012 || neplatné || zastupiteľská || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostustarosti || 2137,8000 % ||
|<ref name="sme-referendum-v-uhornej-je-neplatne-r">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Erika KARASOVÁ | odkaz na autora = | titul = Referendum v Úhornej je neplatné, R. König naďalej ostáva vo funkcii starostu | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://spis.korzar.sme.sk/c/4584689/referendum-v-uhornej-je-neplatne-r-konig-nadalej-ostava-vo-funkcii-starostu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2004-03-08 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Utekáč]] || 5.5.2012 || neplatné || zastupiteľská || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starosti || 37,00% ||
|<ref name="webnoviny-referendum-v-utekaci-aj-slovenskej">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referendum v Utekáči aj Slovenskej Ľupči bolo neplatné | periodikum = WebNoviny.sk | odkaz na periodikum = | url = https://www.webnoviny.sk/referendum-v-utekaci-aj-slovenskej-lupci-bolo-neplatne/ | issn = | vydavateľ = iSITA | miesto = Bratislava | dátum = 2012-05-06 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[VarhaňovceÚhorná]] || 166.103.20112004 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolaniaodvolanie starostu || 3721,5080 % ||
|<ref name="webnovinysme-starostureferendum-vov-varhanovciachuhornej-je-neplatne-neodvolalir">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Erika KARASOVÁ | odkaz na autora = | titul = StarostuReferendum vov VarhaňovciachÚhornej neodvolalije neplatné, referendumR. jeKönig neplatnénaďalej ostáva vo funkcii starostu | periodikum = WebNovinysme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://wwwspis.webnovinykorzar.sme.sk/starostuc/4584689/referendum-vov-varhanovciach-neodvolali-referendumuhornej-je-neplatne/-r-konig-nadalej-ostava-vo-funkcii-starostu.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = iSITAPetit Press | miesto = Bratislava | dátum = 20112004-1003-1608 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Veľký ŠarišVarhaňovce]] || 1016.310.20122011 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || ste za odvolanieodvolania primátorastarostu || 3437,9850 % ||
|<ref name="institutewebnoviny-starostu-vo-varhanovciach-neodvolali">{{Citácia elektronického dokumentuperiodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Starostu vo Varhaňovciach neodvolali, referendum je neplatné | periodikum = WebNoviny.sk | odkaz na periodikum = | url = httphttps://samospravawww.institutewebnoviny.sk/sites/defaultstarostu-vo-varhanovciach-neodvolali-referendum-je-neplatne/files/info/Velky_Saris_02_2_referendum.pdf | issn = | vydavateľ = samosprava.institute.skiSITA | dátummiesto vydania= =Bratislava | dátum aktualizácie = 2011-10-16 | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Veľký Slavkov]] || 18.10.2020 || neplatné || občianskáobčianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 22,00 % ||
|<ref name="sme-referendum-za-odvolanie-starostu">{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Referendum za odvolanie starostu Veľkého Slavkova bolo neplatné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://spis.korzar.sme.sk/c/22512941/referendum-za-odvolanie-starostu-velkeho-slavkov-bolo-neplatne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2020-10-18 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[VeternáVeľký PorubaŠariš]] || 2410.43.20102012 || platnéneplatné || zastupiteľská občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || ste za rozšírenieodvolanie skládkyprimátora || 5034,0098 % ||
|<ref name="institute">{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Velky_Saris_02_2_referendum.pdf | vydavateľ = samosprava.institute.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Veterná Poruba]] || 24.4.2010 || platné || zastupiteľská || 1 || odvolanie starostu/ky || za rozšírenie skládky || 50,00 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Poruba | meno = Obec Veterná | autor = | odkaz na autora = | titul = Úradná tabuľa - Referendum 2010 | url = https://www.veternaporuba.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/referendum-2010-46.html?ftresult=referendum | vydavateľ = veternaporuba.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
 
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = Poruba | meno = Obec Veterná | autor = | odkaz na autora = | titul = Zápisnice a uznesenia - Zápisnica miestnej referendovej komisie o hlasovaní v miestnom referende dňa 24.04.2010 | url = https://www.veternaporuba.sk/samosprava/zapisnice-a-uznesenia/zapisnica-miestnej-referendovej-komisie-o-hlasovani-v-miestnom-referende-dna-24042010-186.html?ftresult=referendum | vydavateľ = veternaporuba.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Visolaje]] || 15.6.2019 || neplatné || || 1 || vystavbapetícia || odmietnutie výstavby logistického parku || 44,86 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.visolaje.sk/download_file_f.php?id=1157547 | vydavateľ = visolaje.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Hudák | meno = Peter | autor = | odkaz na autora = | titul = Kamióny a sklad nechcú, bude referendum | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://myhornanitra.sme.sk/c/22124595/kamiony-a-sklad-nechcu-bude-referendum.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2019-05-20 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Vištuk]] || 3.5.2016 || platné || zastupiteľská || 1 || dopravapetícia || ste za prevádzkovanie motokrosovej dráhy na pozemku v lokalite Polanka?? || 61,70 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Facebook | url = https://www.facebook.com/notes/656340395073735/ | vydavateľ = facebook.com | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
 
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.vistuk.sk/e_download.php?file=data/editor/68sk_14.pdf&original=vzn+12016.pdf | vydavateľ = vistuk.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Vištuk]] || 16.5.2009 || platné || občianskáobčianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 51,00 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Vasiľová | meno = Linda | autor = | odkaz na autora = | titul = Starostu Vištuka odvolali v referende | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/4846947/starostu-vistuka-odvolali-v-referende.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2009-05-18 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Vlachy]] || 23.5.2009 || platné || občianskáobčianska || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = | url = https://www.obecvlachy.sk/wp-content/uploads/2018/09/vlachansk %C3 %A9_novinky_2009-2.pdf | vydavateľ = obecvlachy.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Vlkanová]] || 29.12.2012 || neplatné || občianskáobčianska || 1 || petícia|| súhlasíte s výstavbou Malej vodnej elektrárne Vlkanová na rieke Hron...? || 28,90 % ||
|<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Zasadnutia OZ | url = https://www.vlkanova.sk/2013-01-03-zasadnutie/mid/44983/ma2/2/.html | vydavateľ = vlkanova.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Vyšná Šebastová]] || 29.7.2012 || platné || || 1 || petícia|| súhlaste so spaľovacou bio stanicou || 50,98 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Košuthová | meno = Anna | autor = | odkaz na autora = | titul = Vo Vyšnej Šebastovej hlasovali v miestnom referende | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://presov.korzar.sme.sk/c/6475315/vo-vysnej-sebastovej-hlasovali-v-miestnom-referende.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2012-07-30 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[ŽehraZemianska Olča]] || 626.611.20042011 || neplatnéplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu obce || 34,66% ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Referendum o odvolaní starostu v Žehre bolo neúspešné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/1629134/referendum-o-odvolani-starostu-v-zehre-bolo-neuspesne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2004-06-06 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Zemianska Olča]] || 26.11.2011 || platné || || 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = Prušová | meno = Veronika | autor = | odkaz na autora = | priezvisko2 = Šutková | meno2 = Veronika | autor2 = | odkaz na autora2 = | titul = Olči velí samovládca. Zastupiteľstvo nezvoláva, aby ho neodvolali | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/4275256/olci-veli-samovladca-zastupitelstvo-nezvolava-aby-ho-neodvolali.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2009-01-23 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Galileo Corporation s.r.o. - www.profesionalita.cz | odkaz na autora = | titul = Obecné zastupiteľstvo | url = https://www.zemianskaolca.sk/m/samosprava/obecne-zastupitelstvo/14-zasadnutie-14102011-150.html | vydavateľ = zemianskaolca.sk | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-22 | miesto = | jazyk = }}</ref>
|-
|[[Zlatá Baňa]] || 10.3.2012 || neplatné || || 1 || skolapetícia || o ďalšej existencii materskej a základnej školy || 42,65 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Referendum v Zlatej Bani je neplatné, prišlo málo voličov | periodikum = WebNoviny.sk | odkaz na periodikum = | url = https://www.webnoviny.sk/referendum-v-zlatej-bani-je-neplatne-prislo-malo-volicov/ | issn = | vydavateľ = iSITA | miesto = Bratislava | dátum = 2012-03-10 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|-
|[[Žehra]] || 6.6.2004 || neplatné || občianska|| 1 || odvolanie starostu/ky || za odvolanie starostu || 34,66 % ||
|<ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = TASR | odkaz na autora = | titul = Referendum o odvolaní starostu v Žehre bolo neúspešné | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://domov.sme.sk/c/1629134/referendum-o-odvolani-starostu-v-zehre-bolo-neuspesne.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2004-06-06 | dátum prístupu = 2021-05-22 }}</ref>
|}
 
 
== Referencie ==
{{referencie}}
 
[[Kategória:Komunálna politika na Slovensku]]
[[Kategória:Referendá na Slovensku]]
[[Kategória:Referendá| ]]
[[Kategória:Priama demokracia]]
[[Kategória:Politológia]]
528

úprav