Redaktor:Jozo/pieskovisko: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 347 bajtov ,  pred 4 mesiacmi
d
chýba zhrnutie úprav
d (-kategorizácia redaktorskej podstránky)
d
Značky: editor wikitextu 2017 vrátené
'''Miestne referendum''' je v podmienkach slovenskej obecnej samosprávy kľúčovou formou priamej demokracie. Umožňuje všetkým obyvateľom obcí a miest zúčastňovať sa bezprostredne na rozhodovaní o verejných záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle. (Jozef Tekeli - Marian Hoffman, Zákon o obecnom zriadení, Komentár, Wolters Kluwer, 2014, s. 417)<ref>{{Citácia knihy | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Zákon o obecnom zriadení - komentár | vydanie = | vydavateľ = obchod.wolterskluwer.sk | miesto = | rok = | url = https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/archiv/zakon-o-obecnom-zriadeni-komentar.p1435.html | isbn = | kapitola = | strany = | jazyk = }}</ref>
 
[[Samospráva|Samosprávu obce]] vykonávajú obyvatelia <ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = General Conference | url = https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference?lang=eng | vydavateľ = churchofjesuschrist.org | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-06-21 | miesto = | jazyk = }}</ref>obce orgánmi obce, [[Miestne referendum|miestnym referendom]] <ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-4.odsek-2.pismeno-b|vydavateľ=Ministerstvo spravodlivosti SR|dátum vydania=1990-09-06|dátum aktualizácie=|dátum prístupu=2021-05-29|miesto=Bratislava}}</ref>, alebo zhromaždením obyvateľov obce. Vykonanie miestneho referenda upravuje '''Zákon č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení'''.<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369" /> Miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce organizuje obec pri výkone samosprávy ($ 4 ods. 3m zákona č. 369/1990 Z. z.))<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369" />. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda ($11a ods 8 zákona č. 369/1990 Z. z.).<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369" /> Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce($ 11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.).<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369" /> Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci (§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z.).<ref name="slov-lex-zakon-c-180-2014-z-z-o-podmienkach">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/#paragraf-163. | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 2014-05-29 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>
 
[[Referendum]] je založené na nenarušiteľnom prejave slobodnej vôle občanov rozhodovať sa medzi správnym a nesprávnym, konať sám za seba. Ak nekoná, rozhodujú za jeho iní. Súčet väčšiny hlasov rozhoduje za, či proti hlasovacej otázke. V prípade súhlasu jednoduchej väčšiny je vždy platné a uskutočnenie je záväzné pre zvolených zástupcov obce, kraja a štátu.
528

úprav